Skuteczna inwestycja w mieszkania

Czy potrzebuję inwestycji w mieszkania

Inwestycje w mieszkania, są jedną z najpopularniejszych i najbezpieczniejszych form inwestowania. Inwestycje te są inwestycjami długoterminowymi, które są finansowane albo z własnych środków finansowych lub też kredytami hipotecznymi.

Różne ceny, różne inwestycje

Ceny zakupu mieszkań różnią się w zależności od miasta, w którym się znajdują. Mieszkania o tej samej powierzchni i podobnej lokalizacji mogą mieć różne ceny w każdym z miast. Mieszkania m.in w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy też Poznaniu są na ogół dużo większe od cen w mniejszych miejscowościach.

To co wpływa na cenę mieszkań to lokalizacja mieszkania, jego odległość od centrum miasta, czy też standard mieszkania. Mieszkania przeznaczone do remontu, o gorszej lokalizacji zawsze są tańsze od tych znajdujących się w centrum miasta o wysokim standardzie.

Inspektor nadzoru a nowe mieszkania

Zaletą inwestycji w mieszkania jest wyższy popyt niż podaż. Na rynku nieruchomości jest więcej chętnych na zakup czy też wynajem mieszkania niż samych mieszkań. Taki układ pozwala na osiągnięcie zysków zarówno z wynajmu mieszkania jak i jego sprzedaży.

Rozpoczynając inwestycję w mieszkania rozważ z jakich środków finansowych będzie ona finansowana – czy z własnych środków inwestora, czy poprzez kredyt udzielony przez bank. Kupując mieszkanie ze środków pieniężnych posiadanych przez inwestora, zyski płyną do niego bezpośrednio poprzez wynajem bądź też sprzedaż. W przypadku zakupienia mieszkania ze środków uzyskanych poprzez kredyt hipoteczny, możesz je spłacić z pieniędzy uzyskanych z wynajmu nie ponosząc wówczas dodatkowych kosztów utrzymania mieszkania, a następnie w przyszłości sprzedać z zyskiem.

A co z ryzykiem?

Inwestycja w mieszkania, nie jest oczywiście pozbawiona ryzyka. Ryzyko, które tutaj występuje jest jednak znacznie mniejsze niż w przypadku inwestycji w papiery wartościowe. Jest ono związane przede wszystkim ze złym przygotowaniem inwestycji, niewiedzą inwestora lub jego pochopnymi decyzjami. Przygotowanie całego procesu inwestycji jest podstawą sprawnego jej przeprowadzenia.

W momencie gdy inwestor nie posiada wystarczającej wiedzy może skorzystać z biur pośredników nieruchomości, jednak pamiętaj, że wiąże się to z dodatkowi kosztami, ale i ryzyko jest wtedy minimalne.

Na co zwracać uwagę podczas zakupu mieszkania u dewelopera:

Sprawdzenie akt dewelopera znajdujących się w sądzie rejonowym. Pozwala to na określenie kapitału zakładowego dewelopera oraz bilansu firmy dzięki którym można sprawdzić czy firma jest rzetelna i wypłacalna. Polecam usługę, która polega na sporządzeniu dla Ciebie szczegółowego raportu na temat danej firmy. Dzięki tej wiedzy, będziesz w stanie określić rzetelność danej firmy. Sprawdzenie ksiąg wieczystych nieruchomości. Dzięki temu dowiesz się kto jest prawowitym właścicielem nieruchomości i czy nieruchomość ta nie jest obciążona jakimiś zobowiązaniami, hipoteką. Sprawdzenie dokumentacji dotyczącej budowy. Tutaj zwróć uwagę na pozwolenia na budowę oraz na decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokładne przejrzenie projektów umów, jakie zawierane są z deweloperami. Ostatnim aspektem jest zdobycie informacji, opinii o danym deweloperze, najlepiej wśród znajomych bądź na różnych forach dyskusyjnych.

Pan Lotto