Jak wybrać adwokata rozwodowego jeżeli jest się osobą publiczną?

adwokat gwiazd rozwód

Rozwód, jak wiadomo spotyka nie tylko ‘zwykłych’ ludzi. Często bowiem możemy słyszeć o rozwodach i problemach znanych osobistości z całego świata. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem sprawy rozwodowej, powierza się specjaliście, który nie tylko rozwiąże ją na korzyść, ale i … ...czytaj dalej

Rola adwokata w postępowaniu karnym

adwokat prawo karne Wrocław

Adwokat, który jest przedstawicielem każdej ze stron postępowania posiada uprawnienia pozwalające na występowanie przed sądami i urzędami zarówno w roli pełnomocnika oskarżyciela, jak i oskarżonego. Jego kompetencje umożliwiają prawidłową ocenę stanu faktycznego oraz pozwalają na zgromadzenie dokumentów oraz argumentów wykorzystywanych … ...czytaj dalej