Rola adwokata w postępowaniu karnym

adwokat prawo karne Wrocław

Adwokat, który jest przedstawicielem każdej ze stron postępowania posiada uprawnienia pozwalające na występowanie przed sądami i urzędami zarówno w roli pełnomocnika oskarżyciela, jak i oskarżonego. Jego kompetencje umożliwiają prawidłową ocenę stanu faktycznego oraz pozwalają na zgromadzenie dokumentów oraz argumentów wykorzystywanych … ...czytaj dalej

Jak pisać przystępne teksty marketingowe?

teksty marketingowe

Pierwszą, naczelną zasadą tworzenia tekstów przez copywriterów musi być przejrzystość i spójność przedstawianego tekstu. Trudny tekst nie wywoła zamierzonego celu, czyli nie wywoła pożądanej reakcji u odbiorcy. Jest to największy błąd tworząc zwłaszcza teksty marketingowe.

Copywriter pełni funkcję pośrednika … ...czytaj dalej