Trochę o ryzyku zawodowym

Każdy wykonywany zawód wiąże się z pewnego rodzaju niebezpieczeństwem wystąpienia objawów chorobowych spowodowanych wykonywaną pracą. Tym jak duże jest prawdopodobieństwo wystąpienia tych symptomów zajmuje się ocena ryzyka zawodowego. Cóż to jednak jest? Jest to zestawienie zaistniałego stanu rzeczy na danym … ...czytaj dalej