Rola adwokata w postępowaniu karnym

adwokat prawo karne Wrocław

Adwokat, który jest przedstawicielem każdej ze stron postępowania posiada uprawnienia pozwalające na występowanie przed sądami i urzędami zarówno w roli pełnomocnika oskarżyciela, jak i oskarżonego. Jego kompetencje umożliwiają prawidłową ocenę stanu faktycznego oraz pozwalają na zgromadzenie dokumentów oraz argumentów wykorzystywanych … ...czytaj dalej