Trochę o ryzyku zawodowym

Każdy wykonywany zawód wiąże się z pewnego rodzaju niebezpieczeństwem wystąpienia objawów chorobowych spowodowanych wykonywaną pracą. Tym jak duże jest prawdopodobieństwo wystąpienia tych symptomów zajmuje się ocena ryzyka zawodowego. Cóż to jednak jest? Jest to zestawienie zaistniałego stanu rzeczy na danym stanowisku pracy z tym, jak to wymagane jest w przepisach. Pojawiające się różnice ukazują wysokość wystąpienia ryzyka zawodowego. Chcąc przeprowadzić ocenę tego zjawiska należy najpierw zebrać stosowną dokumentację. Na początek należałoby dokonać deskrypcji opiniowanego stanowiska.

Ryzyko wpisane w pracę

Chodzi w zasadzie o opisanie wszystkiego, co się widzi gołym okiem. Następnie można przejść do zilustrowania tego, co tak w rzeczywistości może stanowić zagrożenie. Chodzi o zajmowane stanowisko, czym dany pracownik się zajmuje i wówczas określenie czy to, a może tamto jest niebezpieczeństwem dla ludzkiego zdrowia. Następnie, na podstawie zebranych dotychczas danych, kwalifikuje się poziom ryzyka zawodowego. Punkt też wiąże się również ze wskazaniem dopuszczalności. O co w tym momencie chodzi? Ano ten punkt oceny ryzyka zawodowego informuje, jaka jest granice dozwolone, w których pracownik może wykonywać swoje obowiązki. multikontraktNa sam koniec należy przejść do określenia wszelkich działań, które należałoby podjąć, by ryzyko zawodowe spadło do minimum. Dobrze byłoby również, wraz z zabiegami wytyczonymi, wskazanie norm i wszelkich przepisów. Ma to służyć temu, by pracodawca, ale i pracownik byli zawsze na bieżąco. Może to pomóc w zmniejszeniu wystąpienia ryzyka zawodowego. Swoją drogą to jest niesamowite, że każde wykonywane zajęcie może doprowadzić do uszkodzenia zdrowia. Bez względu na to czy jest się nauczycielem pracownikiem biurowym, muzykiem czy murarzem. Jak to się dzieje? Ano w przypadku pracownika budowlanego to chyba oczywiste, jest to bowiem ciężka praca fizyczna, która w dużym stopniu nadwyręża kręgosłup. Jak jednak to się ma do nauczyciela i na czym może polegać ocena ryzyka zawodowego w tym przypadku? Każdy wie, że narzędziem pracy pedagoga jest głos. To on narażony jest na czynniki chorobowe. Źle eksploatowany może doprowadzić do nieodwracalnych zmian, do których mogą również doprowadzić złe warunki występujące w pomieszczeniach, których prowadzone są lekcje. Do nich zalicza się między innymi złą wilgotność i akustykę sal. I właśnie ocena ryzyka zawodowego zawodu nauczyciela polega na sprawdzeniu wilgotności i akustyki sal. Złe warunki mogą doprowadzić do nadwyrężenia strun głosowych. Ważne jest, by każdy nauczyciel znał zasady użytkowania głosu, czyli przede wszystkim pamiętać o systematycznym nawilżaniu strun, ale również o mówieniu naturalnym głosem- bez jego podnoszenia i krzyku. Pracownik biurowy jest narażony na zbytnie przeciążanie nadgarstków, ale i obciążanie kręgosłupa poprzez zajmowanie złej pozycji podczas pracy – mówi nam specjalista z firmy multiKontrakt Wrocław. Każdy zawód źle wykonywany podnosi ryzyko wystąpienia chorób zawodowych. Warto zatem zawczasu temu przeciwdziałać, bo łatwiejsza jest profilaktyka niż leczenie.

Pan Lotto