Co zrobić z elektrośmieciami we Wrocławiu?

złom

Różnego rodzaju odpady to niestety nieodłączna część życia i działalności człowieka. Rozwój przemysłu i innych dziedzin sprawa, że ilość tych odpadów jest coraz większa.

Nowe technologie i rozwiązania sprawiają, że różnego rodzaju uradzenia elektryczne i elektroniczne stały się częścią naszego życia. Z tego też względu sporą część odpadów stanowią obecnie elektrośmieci. Sprawiają one dość spory problem każdej osobie, która dba o segregację odpadów i recykling, ponieważ tego typu urządzenia zazwyczaj stworzone są z wielu różnych materiałów, często także szkodliwych, dlatego ich odpowiednia utylizacja jest tak ważna. Warto więc wiedzieć, co zalicza się do elektrośmieci, co można zrobić z tego typu odpadami, co prawo mówi o elektrośmieciach oraz dlaczego elektrośmieci nie można wyrzucać do zwykłych śmietników, jakie możemy znaleźć np. na osiedlach?

Czym są elektrośmieci i co do nich się zalicza?

Elektrośmieci to wszelkiego rodzaju urządzenia elektryczne i elektroniczne, które uległy zużyciu lub trwałemu uszkodzeniu i ze względu na brak możliwości ich naprawienia czy też użytkowania muszą zostać wyrzucone. W praktyce oznacza to więc, że elektrośmieciami są wszelkiego rodzaju urządzenia, które działały na prąd, czy to te przewodowe, czy też te, które zasilane były ze specjalnych akumulatorów czy też zwykłych baterii. Warto pamiętać o tym, że każde urządzenie elektryczne lub elektroniczne stanie się prędzej czy późnej elektrośmieciem, ponieważ jest to nieunikniony proces. Grupę tych odpadów podzielić można na kilka kategorii takich jak:

  • Wielkogabarytowe urządzenia AGD,
  • Małogabarytowe urządzenia AGD,
  • Urządzenia telekomunikacyjne i teleinformatyczne
  • Urządzenia RTV,
  • Sprzęt oświetleniowy
  • Elektronarzędzia
  • Zabawki, gadżety oraz urządzenia sportowe
  • Przyrządy medyczne
  • Urządzenia kontrolujące
  • Automaty

Utylizacja elektrośmieci może się znacząco różnić w zależności od tego, do której grupy należą dane odpady. Jest to konieczne, aby w jak najskuteczniejszy sposób utylizować elektrośmieci, po to, aby nie zagrażały one środowisku.

Co można zrobić z elektrośmieciami?

Elektrośmieci to różnego rodzaju urządzenia elektryczne i elektroniczne, które z różnych przyczyn nie nadają się już do użycia. Jednak co można zrobić z tego typu odpadami, aby nie wyrządzić szkody środowisku? W tym celu niezbędna jest ich odpowiednia utylizacja, a żeby proces ten był możliwy do realizacji, śmieci te muszą trafić z rąk użytkowników w odpowiednie miejsce. Z tego względu tak istotną kwestią jest segregacja odpadów. Elektrośmieci powinny być traktowane jako osobny rodzaj odpadów i powinny trafiać do pojemników lub miejsc, które przeznaczone są na tego typu odpady. Najczęściej w tym celu wyznacza się specjalne miejsca, w których można tego typu śmieci oddać lub wyrzucić do specjalnego pojemnika. Dzięki temu mamy pewność, że trafią one w odpowiednie miejsce i będą mogły być prawidłowo zutylizowane. W niektórych miejscach prowadzone są także oficjalne zbiórki elektroodpadów organizowane raz na kilka miesięcy przez miasto, gdzie każdy może oddać wszelakiego rodzaju elektrośmieci.

złom

Co prawo mówi o elektrośmieciach?

Prawo w dość szczegółowy i rygorystyczny sposób reguluje wszelkie kwestie związane z elektrośmieciami. Temat ten poruszany jest m.in. w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która określa środki służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi przez zapobieganie niekorzystnym skutkom generowania elektroodpadów. Prawo nakazuje, aby segregować tego typu śmieci i nie łączyć ich z innymi odpadami oraz aby poddawać je utylizacji, która jest zgodna z wszelkimi normami i zasadami obowiązującymi w Polsce.

Dlaczego elektrośmieci nie wolno wyrzucać do zwykłych osiedlowych pojemników na odpady?

Elektrośmieci to zupełnie inna grupa odpadów, która wymaga odmiennego podejścia i innego rodzaju utylizacji. Z tego względu niezbędne jest segregowanie tego typu odpadów i ich oddzielenie od reszty śmieci. Jeśli tego nie zrobimy, tylko wyrzucimy elektrośmieci do zwykłych śmietników osiedlowych, to stwarzamy zagrożenie dla środowiska naturalnego, a ponadto łamiemy prawo, które jasno nakazuje segregowanie i utylizację tego typu odpadów. Jeśli w okolicy nie mamy punktów, gdzie możemy oddać tego typu odpady, warto skorzystać z usług firm, które oferują wywóz elektrośmieci z Wrocławia.

Redaktor MK