Czy monitoring powinien być oznakowany?

Na wielu posesjach goszczą plakietki z napisem „obiekt monitorowany”. Czasem zdarza się jednak, że właściciele nie informują o posiadanym monitoringu. Czy można zamontować kamery odpowiedniego oznakowania?

Konieczność oznakowania monitoringu zależy od sytuacji

Gdy instalujesz kamery na swojej posesji, a ich zasięg obejmuje wyłącznie prywatny teren, teoretycznie możesz zdecydować o nieumieszczaniu tabliczki z oznakowaniem monitoringu. Wprowadzone w 2018 roku przepisy RODO nie odnoszą się do materiałów przetwarzanych wyłącznie w celach prywatnych.

Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa sobie oraz rodzinie. Czy oznacza to jednak, że każda osoba wkraczająca na Twój teren jest potencjalnym zagrożeniem? Musisz pomyśleć też o tym, że Twoi goście mogliby poczuć się niekomfortowo, zauważając kamerę, o której nie mieli pojęcia.

Wracając znów do kwestii przepisów, jeśli zdarzyłaby się sytuacja, w której choćby jedna z zamontowanych kamer wykracza poza teren prywatny i obejmuje swoim zasięgiem fragment ulicy, wówczas bezwzględnie musisz umieścić odpowiednią informację, a dodatkowo zgłosić monitoring do odpowiedniej instytucji.

Fałszywy monitoring, czyli odstraszanie włamywaczy plakietką

Sama plakietka może okazać się niewystarczająca. Skutecznie odstraszy początkujących złodziei, lecz profesjonalistów już niekoniecznie. Większość włamywaczy dokładnie planuje dokonanie przestępstwa, bacznie obserwując okolicę naszych domów. Według statystyk, niektórych przestępców nie odstrasza nawet to, że są nagrywani.

Profesjonalni złodzieje są zazwyczaj bardzo dobrze przygotowani na typowe zabezpieczenia i jeśli tylko zorientują się, że informacja jest fałszywa, natychmiast przystąpią do działania. Co więcej, instalacja monitoringu zazwyczaj jest dla złodzieja informacją o tym, że w domu muszą znajdować się wyjątkowo cenne przedmioty. Zatem umieszczanie samej plakietki bez kamer może okazać się wręcz gwoździem do trumny.

Kwestia kamer w przestrzeni publicznej

oznakowanie monitoringu

Szukasz firmy, która zajmuje się zakładaniem kamer i monitoringiem? Innex zapewnia dostęp do nowoczesnego i skutecznego sprzętu w atrakcyjnych cenach.

Jeszcze do niedawna przepisy w ogóle nie regulowały stosowania kamer w tzw. przestrzeniach wrażliwych, takich jak toalety, przebieralnie, pomieszczenia socjalne czy palarnie. Obecnie uległo to zmianie i wiele kamer musiało być w związku z tym usuniętych. Zabronione jest również nagrywanie dźwięku, gdyż zostało to uznane za przekroczenie granic ochrony koniecznej. Zyskujemy również prawo dostępu do nagrań z naszym udziałem, jednak w praktyce nie jest to tak proste.

Często złożenie wniosku z załączonym zdjęciem, pozwalającym na identyfikację, nie wystarcza, zwłaszcza jeśli uwzględnimy fakt, iż na publicznych nagraniach przewija się mnóstwo osób. Oprócz tego, przed udostępnieniem nagrania, osoba, która nimi zarządza, musi dokonać procesu anonimizacji twarzy innych osób, tak by nie naruszyć ich praw. Stosowanie monitoringu w przestrzeni publicznej wymaga wystosowania odpowiedniej informacji.

Konieczność oznakowania monitoringu zależy od tego, w jakiej przestrzeni zostaje on założony. W przypadku przestrzeni prywatnej nie wymaga oznakowania, jeśli tylko nie wykracza swoim zasięgiem na sferę publiczną. Z kolei, gdy mowa o monitoringu publicznym, wszyscy użytkownicy danego budynku, uczestnicy ruchu ulicznego muszą być bezwzględnie poinformowani o byciu nagrywanym wraz z prawem dostępu do nagrań ze swoim udziałem.

Pan Lotto