Czy można uzyskać zwrot podatku za pracę za granicą?

odzyskanie podatku z zagranicy

Polscy podatnicy, którzy podejmowali pracę za granicą mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconego tam podatku. Komu jednak przysługuje taki zwrot?

O zwrot podatku z przychodów z tytułu pracy za granicą mogą się ubiegać wszystkie osoby, które były w sposób legalny zatrudnione za granicą i, w związku z tym, z ich pensji były potrącane zaliczki na rzecz podatku dochodowego.

Nadpłata dotyczy przeważnie osób zatrudnionych sezonowo, a których roczny dochód nie był wyższy niż kwota wolna od podatku. Na wysokie zwroty podatku mogą liczyć także pracownicy korzystający z różnych ulg podatkowych, takich jak: koszty dojazdu do pracy, opieka nad dziećmi, koszty leczenia za granicą, itp.

Zwrot podatku z zagranicy – jakie dokumenty są potrzebne?

Aby ubiegać się o zwrot podatku z pracy za granicą niezbędne jest wypełnienie odpowiednich dokumentów. W zależności od kraju, w którym podjęliśmy pracę, będą to swojego rodzaju rozliczenia okresowe, które otrzymamy od pracodawcy zawierające informację dotyczącą wysokości pensji i zaliczek pobieranych na podatek. Są one niezbędne do tego, aby rozliczyć podatek.

W obowiązku pracodawców leży również dostarczanie kart podatkowych swoim pracownikom. O wydanie kart podatkowych mogą się ubiegać także osoby, których umowa o pracę została rozwiązania i które wróciły do Polski.

Terminy składania wniosków

O zwrot podatku z zagranicy można ubiegać się co roku: wystarczy złożyć wniosek w wymaganym terminie. Daty składania wniosków różnią się w poszczególnych krajach i tak przykładowo: w Niemczech jest to 31 maja, w Holandii 1 lipca, a w Norwegii 30 kwietnia.

Co ważne, w większości krajów europejskich o zwrot podatku możemy ubiegać się nie tylko za pracę wykonaną w ubiegłym roku podatkowym, ale nawet do 5 lat wstecz.

 Od czego zależy rozliczenie za pracę za granicą?

Dochody z pracy za granicą należy wykazać, wypełniając standardowy PIT-36, który następnie składamy do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego. Obowiązek rozliczenia się w naszym kraju z dochodów zagranicznych zależy od:

rezydencji podatkowej – do tego, by rozliczać dochody zagraniczne w Polsce zobligowane są osoby posiadające polską rezydencję podatkową. Rezydencja podatkowa obejmuje nas, gdy spełniamy jeden z wymienionych warunków: przebywanie w Polsce dłużej niż 183 dni w roku (łącznie) oraz posiadanie w Polsce ośrodka interesów związanych z życiem prywatnym, pracą, firmą lub rodziną.

kraju uzyskania dochodów zagranicznych – nie wszystkie dochody uzyskane poza granicami kraju wymagają wykazania w PIT. Jest to zależne od rodzaju umowy podpisanej przez Polskę z danym krajem.

podatek zza granicy

Rozliczenie podatku z zagranicy w praktyce

W zależności od umowy zawartej przez Polskę z innymi krajami zagranicznymi, nasze rozliczenie będzie wyglądało inaczej.

Przy umowie z odliczeniem proporcjonalnym, dochód osiągnięty za granicą będzie opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku polskiego odliczymy podatek zapłacony za granicą. Odliczenie będzie jedynie ograniczone wysokością podatku przypadającego w sposób proporcjonalny na dochód uzyskany za granicą. Graniczną kwotę możemy obliczyć, korzystając ze wzoru: podatek należny polski *(dochód zagraniczny/dochód łączny).

W przypadku rozliczenia PIT-u z zagranicy dla umowy z odliczeniem proporcjonalnym, osoba będąca polskim rezydentem podatkowym rozlicza w Polsce dochody zagraniczne. Dochody zagraniczne, w zależności od rodzaju uzyskanych dochodów, należy wpisać w odpowiednie pozycje, tj. do sekcji D w PIT-36. Może jednak starać się o odzyskanie podatku z zagranicy.

Co tyczy się umowa z wyłączeniem z progresją, dochód który osiągniemy w drugim państwie zwolniony będzie z opodatkowania w Polsce. Jednocześnie wpłynie on na ustalenie stopy procentowej, według której obliczony będzie należny podatek od dochodu osiągniętego w Polsce.

Jeśli chodzi o umowę z wyłączeniem z progresją, osoby które uzyskały w danym roku podatkowym dochód jedynie za granicą, nie są zobowiązane do wypełnienia PIT-u w Polsce. A w sytuacji, gdy uzyskiwały dochody tak w Polsce, jak i za granicą, powinny wykazać te drugie w sekcji H w polu „Dochody osiągnięte za granicą” w PIT-36. Dochodów te nie są wliczane do dochodów polskich, mają one jednak wpływ na obliczenie podatku, który zapłacimy w kraju.

Redaktor MK