Czym jest reagowanie kryzysowe?

Jak poradzić sobie z kryzysem w firmie

Zarządzaniem kryzysowym nazywamy ogólnie działalność organów wchodzących w skład administracji publicznej i będący istotnym elementem w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym. Polega ona na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowania do podejmowania w ich przypadku kontroli i odpowiednich decyzji oraz na zaplanowaniu działań w przypadku sytuacji kryzysowej. Opiewa ono również system naprawczy występujący po sytuacjach kryzysowych szkód czy konsekwencji czyli odtwarzania zasobów czy też tak zwanej infrastruktury krytycznej.

Każdy kraj w momencie zagrożenia zmuszony jest do podjęcia działań związanych z obroną cywilną, której podejmują się odpowiednie organizacje resortowe. Jednakże również zarówno każdy kraj jaki i każda gmina czy też organizacja lub firma posiada własne systemy zarządzania oraz reagowania na każdą kryzysową sytuację jaka może je dotknąć. Każdy przedsiębiorca nie chce by jakiekolwiek sytuacje podbramkowe dotknęły jego instytucję zarówno w pojęciu firmy jak i państwa lecz często są one trudne do przewidzenia o ile w ogóle możliwe. Wychodząc jednakże z założenia, że lepiej zapobiegać niż leczyć wiele organizacji poddaje swoje przedsiębiorstwa restrukturyzacji, która ma za zadanie ułatwienie im reakcji, zmniejszenie czasu działania oraz zminimalizowanie potencjalnych szkód.

Problemy w firmie

Jednakże również w literze prawa są zawarte przepisy i adnotacje o zarządzaniu kryzysowym w poszczególnych wypadkach ułatwiające i kierujące postępowaniami poszczególnych jednostek w trudnych momentach. Zawarte są one w tak zwanej ustawie dotyczącej zarządzania kryzysowego. Została ona stworzona z myślą o przyszłości i już niestety wielokrotnie nasze państwo musiało się do niej odwoływać na wskutek zaistniałych okoliczności.

Również zarządzanie kryzysowe można spotkać w formie kierunku na studiach, który przynajmniej moim zdaniem jest trafionym wyborem na przyszłość. Wielu z młodych ludzi również uważa go za przyszłościowy i dlatego właśnie liczba uczęszczających na wykłady w tym zakresie znacząco wzrosła od kilku lat.

Zarządzanie kryzysowe jest terminem ściśle związanym zarówno z obroną cywilną polegającą na ochronie ludności jak również i bezpieczeństwem narodowym, które bardzo często staje się istotnym elementem dla funkcjonowania kraju i bezpieczeństwa jego obywateli nie zależnie od wieku czy statusu społecznego.

Kryzysowa sytuacja to jednakże nie tylko sprawa dotycząca państwa czy też gminy. Bardzo często również firmy i organizacje są narażone na sytuacje, które mogą przyczynić się do trudnych i ciężkich komplikacji  a nawet do bankructwa danego przedsiębiorstwa. Jak zatem radzić sobie w takich sytuacjach ale również jak im zapobiegać?

Kryzys w przedsiębiorstwie jest to sytuacja, która jeśli zostanie przez nas tolerowana i nie wykażemy na nią żadnej reakcji może doprowadzić naszą firmę do upadku. Niemożliwość jakiejkolwiek realizacji zadań i celów podstawowych jakie zakładamy objawia się najczęściej dużym wzrostem kosztów, ograniczeniem ilości nowych przedsięwzięć oraz pojawieniem się lub pogłębieniem istniejącego zadłużenia firmy.

Mówiąc o zjawisku kryzysu możemy spokojnie wyróżnić trzy podstawowe etapy nazywane potencjalną, jawną i ukrytą. Pierwszy z nich dotyczy wszystkich przedsiębiorstw bez wyjątku. Jest on bardzo trudnym po przewidzenia i określenia stopnia jego zagrożenia jednakże udaje się to w wypadku posiadania odpowiednich systemów wczesnego ostrzegania firmy. Etap ukryty wbrew swojej nazwie jest tak naprawdę zupełnie widoczna dla osób, które obserwują firmę pod względem możliwości wystąpienia danej sytuacji kryzysowej i przewidzenia potencjalnego scenariusza reagowania. Fazę jawną natomiast możemy nazwać ostateczną ponieważ objawia się ona w momencie kiedy każdy pracownik firmy zaczyna zauważać panujący chaos, brak organizacji i zamieszanie w kwestii decyzji podejmowanych przez zwierzchników.

Kryzysy możemy podzielić również ze względu na okręgi w których mogą się one pojawić. Dla przykładu są to kryzysy powstałe w obszarze zarządzania, zakresie zarządzania personelem, dziale sprzedaży, organizacji i produkcji ale również w logistyce i zaopatrzeniu firmy, inwestycji, badań i rozwoju oraz ostatecznie w obszarze finansowym.

Firmy i ich produkty czy też usługi niestety bardzo często są narażone na sytuacje trudne do opanowania. Dlatego właśnie istotną sprawą jest wczesne planowanie, szkolenia i przewidywanie na szeroką skalę możliwych sytuacji, które w efekcie końcowym mogą poskutkować poważnym kryzysem firmy i doprowadzić do jej upadku jeśli nie zostaną szybko zażegnane. W takich sytuacjach pomocne mogą być profesjonalne usługi oferowane przez kancelarię prawną w Rzeszowie.

Pan Lotto