Czym zajmuje się inwestor zastępczy?

inwestor zastępczy wrocław

Budowa domu to duże przedsięwzięcie, które wiąże się z koniecznością zorganizować pomocy wielu specjalistów. Jednym z nich jest inwestor zastępczy. Jak wskazuje nazwa, jest to osoba zastępująca inwestora głównego. Jego obowiązki i zakres uprawnień sprawiają, że inwestor zastępczy jest bezpośrednio zaangażowany w budowę domu. Kogo można określić inwestorem zastępczym i jak inwestor zastępczy może pomóc w budowie wymarzonej inwestycji ?

Kim jest inwestor zastępczy?

Inwestorem zastępczym może być osoba lub firma, która działa na zlecenie inwestora. Jego rolą jest przejęcie na siebie obowiązków inwestora bezpośredniego, czyli zlecającego budowę domu. Chociaż mogłyby się wydawać, że rola obowiązki i zadania inwestora zastępczego na budowie są mniej istotne niż inwestora bezpośredniego, to tak naprawdę do właśnie na inwestorze zastępczym często ciążą najważniejsze obowiązki i formalności związane z budową domu. Inwestorami zastępczymi mogą być jednak tylko specjaliści, którzy mają doświadczenie i są w stanie przejąć obowiązki inwestora głównego, zastępując go w kontaktach z osobami trzecimi, a także odpowiadając na pomyślne zakończenie budowy i zrealizowanie inwestycji zgodnie z planem, projektem i oczekiwaniami.

Inwestor zastępczy a inwestor bezpośredni

Inwestorami bezpośrednimi określa się osoby lub podmioty, które planują zrealizować określoną inwestycję, np. zbudować dom. W tym celu muszą dysponować określonymi między innymi środkami finansowymi i projektem. Inwestorami zastępczymi są osoby, które w imieniu inwestorów bezpośrednich koordynują proces budowlany, tym samym przejmując obowiązki głównego inwestora. Rolą inwestora zastępczego jest przekazywanie informacji do inwestora bezpośredniego, raportowanie o przebiegu prac, uzyskiwanie materiałów i dokumentacji projektowanej, a także reprezentowanie inwestora bezpośredniego w kontaktach np. z podwykonawcami. W trakcie prac budowlanych inwestor zastępczy może wykonać zakupy na potrzeby dokończenia budowy, ale musi pilnować budżetu, tak aby nie przekroczyć kosztów ustalonych w dokumentacji danej inwestycji. Po zakończeniu budowy inwestor zastępczy musi przekazać dokumentację i roboty budowlane inwestorowi bezpośredniemu.

inwestor zastępczy Wrocław

Inwestor zastępczy – obowiązki i uprawnienia

  • przeprowadzenie i organizacja przetargu na wykonawcę generalnego,
  • informowanie organów architektoniczno-budowlanych o budowie,
  • reprezentowanie inwestora bezpośredniego w kontaktach z osobami trzecimi,
  • zgłaszanie zastrzeżeń do projektu,
  • sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
  • sprawdzanie jakości wykonanych prac,
  • uczestniczenie w odbiorze technicznym instalacji,
  • nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.

Jak inwestor zastępczy może wspomóc w budowie domu?

Dzięki posiadanej wiedzy i uprawnieniom inwestor zastępczy na budowie to najlepsze rozwiązanie dla wszystkich osób, które nie są związane z branżą budowlaną. Brak wykształcenie kierunkowego i doświadczenia może skutecznie utrudniać podejmowanie decyzji i koordynowanie kolejnymi etapami prac na budowie. Aby mieć pewność, że inwestor zastępczy będzie wykonywał swoje obowiązki, spisuje się umowę, w której można określić zakres czynności i koszty przewidziane dla inwestora zastępczego. Może to być umowa o charakterze pełnomocnictwa lub powiernictwa. Decydując się na naszą pomoc można mieć pewność, że wszystkie etapy realizacji projektu będą dopilnowane i dobrze wykonane, a instalacje i inne roboty sprawdzone pod kątem jakości i bezpieczeństwa. 

Dlaczego warto zatrudnić inwestora zastępczego?

Zatrudnienie inwestora zastępczego zapewnia inwestorowi bezpośredniemu wygodę, komfort, bezpieczeństwo, a także zaoszczędza czas. Inwestor zastępczy dzięki posiadanej wiedzy, umiejętnościom i specjalnym uprawnieniom może koordynować proces budowy i podejmować decyzje. Na wsparcie doświadczonej osoby, która pomoże skoordynować pracę i weźmie odpowiedzialność za terminowe zakończenie budowy, np. wymarzonego domu,  można się zdecydować na każdym etapie budowy domu. Inwestora zastępczego warto jednak zatrudnić przed rozpoczęciem prac i poszukać doświadczonego specjalisty, który pomoże przeprowadzić przez cały proces inwestycji.

Jeśli szukasz inwestora zastępczego, usługę taką oferuje Studio Architektury AJR z Wrocławia.

Pan Lotto