Do czego może doprowadzić stres? O skutkach nadmiernego stresu

zmęczona kobieta

Każdego dnia doświadczamy stresu, który wiąże się zarówno z pracą, jak i życiem rodzinnym oraz codziennym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Stresu możemy doświadczać nawet, gdy odczuwamy dłuższy dyskomfort na skutek na przykład nieprzyjemnej obsługi kelnerskiej w lokalu. Drobne napięcia przeradzają się w stałe uczucie niepokoju i lekkiego napięcia. Bardzo istotne, by odpowiednio szybko zareagować na pojawiające się uczucie niepokoju, ponieważ może ono doprowadzić do wielu chorób, w tym na tle neurologicznym.

W jakich sytuacjach odczuwamy stres

Stres to jedno z podstawowych uczuć, które towarzyszy nam i wynika z pierwotnych instynktów. Właśnie, dzięki jego odczuwaniu mogliśmy rozwinąć się cywilizacyjnie. Jednak rozwój technologiczny dał nam szybsze i łatwiejsze życie kosztem innego rodzaju stresu oraz osamotnienia. Wiele osób odczuwa nadmierny stres przez brak okazji do podzielenia się doświadczeniami z innymi osobami w sytuacjach kameralnych. Popularyzująca się alienacja stanowi przyczynek do osamotnienia i doprowadza do depresji, a także różnego rodzaju zaburzeń psychicznych na tle nerwowym.

zmęczony mężczyzna

Choroby związane z nadmiernym stresem

Nadmierny i długotrwały stres doprowadza do poważnych stanów neurologicznych, w których chory doświadcza różnego rodzaju zaburzeń. Wystawienie na długotrwały i nadmierny stres prowadzi do bezsenności, koszmarów sennych, które skutkują chronicznym zmęczeniem, ponieważ chory, nie może znaleźć spokoju nawet w nocy. Pojawiają się objawy nerwicowe — niewspółmierne reakcje emocjonalne na zdarzenia błahe lub tiki nerwowe, uczucie lęku, obżarstwo lub zachowania bulimiczne. Bardzo często zdarza się, że osoby wystawiane na nadmierne działanie stresu popadają w uzależnienia, które dodatkowo pogarszają ich sytuację. Mogą pojawić się również problemy wychowawcze, zarówno ze strony rodziców, jak i ich dzieci. Istotne, by odpowiednio wcześnie zareagować na zaprowadzane zmiany.

Nawarstwianie się problemów

Borykanie się z nadmiernym stresem powiązane jest z pojawianiem się chorób zarówno na tle neurologicznym — porażenia nerwowe na skutek długotrwałego, silnego stresu, jak i psychicznym — stany lękowe, ataki paniki. Choroby pojawiające się z czasem stanowią przyczynek do nawarstwiania się źródeł stresu, co stanowi swoiste domino. Tę sytuację lekarze porównują do budowania domku z kart — kiedy jedna z postawionych przez chorego z kart okazuje się być wadliwą — cała zbudowana misternie sytuacja legnie w gruzach, ponieważ chory zbyt ostro i zbyt radykalnie reaguje na kolejne porażki. Finalnie chory zaczyna obawiać się wystawiania na kolejny stres, nie dopełnia obowiązków w obawie przed nimi i naraża się kolejnym nieprzyjemnościom. To sytuacja patologiczna, na którą należy zareagować możliwie najwcześniej.

mężczyzna w biurze

W dobie komputeryzacji nasze życie jest łatwiejsze, dlatego że nie musimy wykonywać długotrwałych czynności — pranie, mycie naczyń, odkurzanie — ponieważ wykonują je za nas urządzenia. Tym samym społeczeństwo, a nawet my sami, wymuszamy na sobie, by pozyskany dzięki urządzeniom czas został przez nas spożytkowany na pracy. Przeładowanie informacjami zmniejsza koncentrację i wydajność. Przez łatwy kontakt z pracodawcą, jesteśmy wystawiani na stały stres, który powiązany jest z ciągła oceną naszej osoby. Kameralne kontakty z bliskimi zostają przesunięte na drugi tor. Nie mamy szans na rozładowywanie napięcia we właściwy sposób. W efekcie wiele osób zapada na choroby cywilizacyjne, jak nerwice, depresja, lęki i fobie, problemy emocjonalne, bóle psychogenne — migreny, bóle brzucha, a także zaburzenia odżywiania i anoreksja.


W przypadku nadmiernego stresu konieczna może okazać się psychoterapia. Pomocy możemy szukać w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Pan Lotto