Ewidencja czasu – podstawa do rozliczeń i samokontroli

system rcp

Prowadzenie własnej działalności to duże wyzwanie, które wymaga od przedsiębiorcy podejmowania odważnych i przemyślanych decyzji dotyczących rozwoju firmy oraz zatrudnienia pracowników.

Jedną z ważniejszych kwestii związanych z zarządzaniem personelem jest kontrolowanie i ewidencjonowanie czasu pracy. O tym, czym jest ewidencja czasu pracy oraz jak specjalistyczne oprogramowanie i systemy RCP mogą pomóc w rejestrowaniu godzin pracy, dowiecie się z niniejszego artykułu

Rejestracja czasu pracy

Rejestracja czasu pracy to zagadnienie, które wykorzystywane jest na całym świecie już od bardzo dawna. Odnosi się ono do rejestrowania czasu, jaki dany pracownik spędza na wypełnianiu swoich obowiązków zawodowych czy to w na swoim stanowisku pracy, czy też w innym miejscu np. w przypadku pracy zdalnej. Rozwiązanie to pozwala na skuteczne rozliczanie danego pracownika z czasu, który spędza w ciągu dnia na swoim stanowisku pracy. Najczęściej rozwiązanie to wykorzystuje się w przypadku prac biurowych, czy też pracy przy różnego rodzaju maszynach, liniach produkcyjnych. Głównym celem rejestrowania czasu pracy oraz późniejszego jego ewidencjonowania jest prawidłowe ustalanie wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą danego pracownika.

Według przepisów prawnych każdy pracodawca zatrudniający w swojej firmie pracowników ma obowiązek prowadzić rejestr ich czasu pracy. Obowiązek ten dotyczy więc pracodawcy bez względu na wielkość firmy czy liczbę pracowników.

Istnieją jednak pewne wyjątki i pracodawca nie ma obowiązku prowadzenia rejestru czasu pracy pracowników w przypadku, gdy są oni objęci system zadaniowego czasu pracy, zarządzają oni zakładem pracy w imieniu pracodawcy, otrzymują ryczałt za godziny nadliczbowe, lub za pracę w porze nocnej.

Jakie korzyści daje rejestrowanie czasu pracy?

Rejestrowanie czasu pracy to rozwiązanie, które może dać naprawdę wiele korzyści zarówno pracodawcy jak i pracownikom. Warto więc wiedzieć jakie zalety ma to rozwiązanie i dlaczego warto z niego korzystać. Z pewnością rejestrując czas pracy wszystkich zatrudnionych osób w danej firmie, mamy większą kontrolę nad tym, kto obecnie przebywa na terenie firmy. Dzięki temu skutecznie można uniknąć sytuacji, kiedy to nieupoważnione osoby byłyby obecne na terenie firmy, co znacząco podnosi bezpieczeństwo pracowników oraz samego przedsiębiorstwa. Ponadto rozwiązanie to pozwala także w lepszy sposób ewidencjonować wszystkie godziny pracy, przerwy, nadgodziny, urlopy czy też spóźnienia pracowników, co jest bardzo pomocne podczas wyliczania ich wynagrodzenia i sprawdzania, czy każdy przykłada się odpowiednio do swoich obowiązków. Jest to również sposób na usprawnienie działania całej firmy, poprzez umożliwienie lepszego planowania pracy, dzięki temu, że mamy stały podgląd i pełną kontrolę nad czasem pracy każdego z pracowników, zarówno w przypadku, gdy wykonują oni pracę stacjonarnie, jak i zdalnie.

system rcp

Oprogramowanie do rejestracji czasu pracy i systemy RCP

Ewidencja czasu pracy wszystkich pracowników w danej firmie może być dość wymagającym i czasochłonnym zadaniem, szczególnie wtedy, gdy mówimy o dużej firmie zatrudniającej bardzo wiele osób. Można jednak skorzystać z pewnych ułatwień, które sprawią, że proces ten stanie się znacznie łatwiejszy, szybszy i przebiegał będzie zdecydowanie sprawniej. Takim rozwiązaniem jest specjalne oprogramowanie oraz system RCP. Elektroniczna ewidencja czasu pracy sprawia, że wiele czynności takich jak:

  • kontrolowanie godzin pracy pracowników,
  • monitorowanie opóźnień i wyjść,
  • prowadzenie ewidencji nadgodzin,
  • nadzór nad częstotliwością i długością przerw,
  • wyliczanie wynagrodzenia

oraz wykonywanie wielu innych zadań będzie zdecydowanie łatwiejsze i szybsze, dlatego warto rozważyć wdrożenie tego typu systemu do swojej firmy.

Pan Lotto