Firma transportowa – jakie dokumenty są potrzebne do jej założenia?

dokumenty do otwarcia firmy transportowej

Transport stanowi dynamicznie rozwijającą się branżę, nic więc dziwnego, że liczne osoby decydują się na założenie swojej własnej firmy przewozowej.

Świadczenie usług transportowych może być lukratywnym zajęciem, przyszły przedsiębiorca musi jednak najpierw dopełnić szeregu formalności niezbędnych do legalnego działania firmy transportowej.

Dokumenty niezbędne do założenia firmy transportowej 

Działalność w zakresie usług transportowych oraz pośrednictwa przy przewozie towarów jest ściśle regulowana przez prawo. Założenie firmy transportowej wiąże się więc ze spełnieniem określonych warunków – przede wszystkim założeniem działalności gospodarczej oraz uzyskaniem niezbędnych zezwoleń i licencji. W tym celu niezbędne jest złożenie szeregu dokumentów, oświadczeń i deklaracji.

Założenie działalności gospodarczej

Założenie działalności gospodarczej jest niezbędne do rejestracji firmy transportowej. Działalność można prowadzić jednoosobowo bądź w formie spółki.

 • Numer PKD

Rejestrując działalność gospodarczą, konieczne jest wskazanie przedmiotu działalności, a więc numeru PKD.

 • Deklaracja dotycząca formy opodatkowania

W celu założenia działalności gospodarczej konieczne jest wskazanie formy opodatkowania.

 • Poświadczenie prawa do użytkowania lokalu będącego siedzibą firmy transportowej

Następnym krokiem jest wskazanie siedziby firmy transportowej wraz z okazaniem dokumentu poświadczającego prawo do dysponowania lokalem.

 • Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Firma transportowa musi być następnie zgłoszona do ZUS w celu dokonywania opłat niezbędnych składek.

 • Zgłoszenie firmowego rachunku bankowego do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Kolejnym etapem jest założenie firmowego rachunku bankowego, który będzie następnie wykorzystywany do rozliczeń firmowych, i zgłoszenie go w Urzędzie Skarbowym oraz ZUS.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 

Po rejestracji działalności gospodarczej należy wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zostać złożony w Starostwie Powiatowym, z kolei wniosek o wydanie licencji należy kierować do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Warto zaznaczyć, że zarówno zezwolenie, jak i licencja, są konieczne tylko w sytuacji wykonywania usług transportowych przy użyciu pojazdów o całkowitej masie przekraczającej 3,5 tony. W wypadku samochodów poniżej tej wagi licencja bądź zezwolenie nie są wymagane. W skład wniosku wchodzą:

 • Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych stanowi dokument potwierdzający posiadanie niezbędnych kwalifikacji do wykonywania usług transportowych. W celu jego uzyskania konieczne jest zdanie egzaminu przeprowadzanego przez Instytut Transportu Samochodowego.

 • Oświadczenie o pełnieniu roli zarządzającego transportem w sposób rzeczywisty i ciągły 

Kolejnym załącznikiem do wniosku jest oświadczenie o zarządzaniu operacjami transportowymi przedsiębiorstwa przez osobę wnioskującą.

 • Zaświadczenie dotyczące sytuacji finansowej

Zaświadczenie o finansach może zostać przedstawione w postaci rocznego sprawozdania finansowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczenia.

 • Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną 

Oświadczenie dotyczy miejsca wyposażonego w sprzęt umożliwiający wykonywanie usług transportowych.

 • Zaświadczenie o niekaralności

Osoba występująca z wnioskiem o wydanie licencji lub zezwolenia musi załączyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 • Wykaz pojazdów

Do wniosku należy dołączyć wykaz pojazdów, które będą użytkowane przez firmę transportową.

 • Dowód uiszczenia wpłaty za wydanie zezwolenia lub licencji 

Po złożeniu wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami osoba wnioskująca czeka na decyzję organu decyzyjnego i ostateczne wydanie licencji lub zezwolenia. Czas oczekiwania nie powinien przekroczyć miesiąca.

dokumenty do firmy transportowej

Firmy świadczące usługi w zakresie obsługi transportu

Zarówno założenie, jak i prowadzenie firmy transportowej wiąże się z rozbudowaną biurokracją. Na pomoc przedsiębiorcom przychodzą specjalistyczne firmy zajmujące się obsługą transportu i przedsiębiorstw świadczących usługi przewozowe.

Oferują one usługę gromadzenia dokumentacji oraz pomoc w przygotowaniu odpowiednich świadczeń. Jedną z tych firm jest MaWoGroup, która zapewnia profesjonalną obsługę prawną firm transportowych. Jej specjalnością są prawo pracy oraz prawo cywilne. Swoim klientom oferuje usługi księgowe, na przykład:

 • obsługę administracyjną dokumentacji transportowej
 • doradztwo podatkowe
 • przygotowywanie pism i odwołań od decyzji organów administracji publicznej

Firma zajmuje się również świadczeniem usług kadrowych, między innymi przygotowania rozliczeń z urzędami oraz consultingiem w zakresie prawa pracy.

Profesjonalne firmy zajmujące się obsługą transportu oferują wsparcie początkującym przedsiębiorcom zakładającym firmy przewozowe, umożliwiając łatwiejszy start.

Redaktor MK