Holowanie z OC sprawcy

holowanie z oc sprawcy

Bardzo często podczas wystąpienia kolizji drogowej pojazdy w niej uczestniczące znajdują się w tak złym stanie, że osoba poszkodowana nie ma możliwości kontynuowania podróży. Niezależnie od rodzaju wypadków podjęcie jakichkolwiek decyzji w tak stresujących sytuacjach może okazać się wyjątkowo trudne. W przypadku większych uszkodzeń samochodu niezbędne okazuje się wezwanie pomocy drogowej co jednak wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych opłat. Warto zapoznać się z regulacjami, dzięki którym będziemy w stanie uniknąć pewnych kosztów. Co warto wiedzieć zakresie holowanie samochodu poszkodowanego z OC sprawcy?

Zwroty kosztów holowania pojazdu

Konieczność poniesienia kosztów związanych z holowaniem uszkodzonego pojazdu po wypadku bądź kolizji drogowej to typowy przykład uszczerbku majątkowego, straty rzeczywistej, które powodują zmniejszenie majątku poszkodowanego. Regulacje na ten temat znajdziemy w Kodeksie Cywilnym art. 361 § 2, który mówi, że „W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.” W związku z tym, każda osoba poszkodowana może liczyć na uzyskanie z powrotem kosztów jakie musieli oni powieści w danej sytuacji.

Warto jednak zwrócić uwagę, że po stronie poszkodowanego ciąży obowiązek dążenia do zmniejszenia skutków szkody. Oznacza to, że poszkodowany powinien skorzystać z usług najtańszego przedsiębiorcy, który świadczy usługi holowania, a przed zawarciem umowy konieczne jest aby uzyskał on dokładne informacje na temat kształtowania się cen usługi. W przypadkach skrajnych, gdy osoba mogła znajdować się np. w szoku powypadkowym bądź nie była w stanie w rozsądny sposób podejmować decyzji, zakład ubezpieczeń nie powinienem w żaden sposób kwestionować kosztów związanych z holowaniem.

Jak skorzystać z holowania z OC sprawcy?

Obecnie coraz więcej firm świadczy usługi związane z holowanie pojazdów, które uległy wypadkowi drogowemu. Niezależnie od miejsca w Polsce każdy zainteresowany może znaleźć przedsiębiorstwo, dzięki któremu możliwe będzie skorzystanie z opcji holowania, a wszelkie koszty zostaną przeniesione na sprawcę. Tego typu firmy kompleksowo zajmują się formalnościami, a osoba poszkodowana musi przygotować jedynie oświadczenie poszkodowanego.

Jeden telefon wystarczy aby uzyskać natychmiastową pomoc niezależnie od tego jak rozległa była kolizja i w jakim obszarze się ona odbyła. Obecnie również opcja holowania stała się standardem w pakietach assistance przy OC. Warto jednak zauważyć, że niektóre przedsiębiorstwa w warunkach opcji assistance wprowadzają ograniczenia terytorialne, na których ów usługa funkcjonuje. Pamiętajmy jednak, że tego typu działania są niezgodne z prawem, a przepisy mówią, że ubezpieczyciel musi pokryć z polisy OC koszty holowania dla wybranego przez klienta niezależnie od tego w jakiej części Polski się znajduje.

Pan Lotto