Ile zarabia kierowca TIR-a z własnym samochodem?

kierownica

Rozliczanie czasu pracy kierowców podlega pewnym różnicom w sytuacji, gdy mamy do czynienia z kierowcą korzystającym z floty pojazdów udostępnianych przez firmę, i takim, który do wykonywania swoich zawodowych obowiązków używa prywatnego samochodu. Jakie to różnice? Co jest uwzględniane podczas rozliczenia? Jak wyglądają średnie zarobki w obu przypadkach?

Czas pracy kierowcy tira – jak go rozliczyć?

Aby prawidłowo obliczyć czas pracy dla kierowcy tira, stosuje się 2 podstawy prawne, obejmujące:

 • rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998, dotyczące szczegółowych wytycznych do określenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 • ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 roku.

W prawie polskim występują również przepisy związane z podróżami służbowymi, obejmującymi również wyjazdy za granicę. Zgodnie z nimi, jeśli podróż obejmuje pobyt w innych krajach, wówczas podstawa składki na ubezpieczenia społeczne jest zmniejszana o równowartość diety określoną w przepisach za każdy dzień pobytu w innych krajach.

Dodatkowo warto tutaj nadmienić, że 30% diety ustalonej w przepisach dotyczących podróży za granicę jest wolna od podatku dochodowego.

Jakie informacje muszą znaleźć się w rozliczeniu czasu pracy?

Elementy składające się na aktualnie obowiązującą ewidencję czasu pracy określa Dziennik Ustaw z 2004 roku, nr 92, poz. 879. Według zapisów art. 25.1 są to następujące elementy:

 • czas pracy kierowcy tira,
 • godziny nadliczbowe,
 • godziny przepracowane w nocy,
 • rodzaj i czas trwania zwolnień,
 • rodzaj i ilość godzin usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • rodzaj i ilość godzin nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • ilość dni wolnych wraz z określeniem powodu ich przyznania.

Kilometrówka dla osób korzystających z prywatnego pojazdu

Na samym wstępie warto zaznaczyć, że kilometrówka dla pojazdów przekraczających wagę 3,5 tony nie jest obowiązkowa. Warto jednak znać najważniejsze zasady jej rozliczania. 

W przypadku rozliczania się z kierowcą korzystającego z własnego pojazdu za pomocą kilometrówki pracodawca ma obowiązek wprowadzić limit kilometrów, jaki pracownik może w ramach wykonywanych obowiązków pokonać własnym samochodem w danym miesiącu. 

Ilość kilometrów jest uzależniona od wielkości miejscowości, w której znajduje się siedziba firmy. Przykładowo, jeśli miejscowość liczy mniej niż 100 tys. mieszkańców, maksymalna ilość kilometrów do pokonania własnym pojazdem nie może przekraczać 300. 

Jakie informacje znajdują się w rozliczeniu kilometrówki?

 • dane pracodawcy i pracownika,
 • stan licznika przed rozpoczęciem podróży,
 • numer rejestracyjny pojazdu wykorzystanego podczas podróży,
 • cel trasy,
 • ilość pokonanych kilometrów,
 • miejsce rozpoczęcia i zakończenia trasy,
 • wyznaczona ustawowo kwota za kilometr oraz wysokość kilometrówki,
 • podpis kierowcy.

Ile zarabia kierowca tira?

Według tegorocznego raportu Polskiego Instytutu Transportu Drogowego, pensje kierowców wzrosły w porównaniu do ubiegłego roku, niestety jednak jest to jedynie niewielki wzrost, nieprzekraczający kwoty 100 zł. Z kolei, jeśli mowa o porównaniu średniej wielkości wynagrodzenia różnica mediany wynosi aż 500 zł w porównaniu z 2020 rokiem. 

kierowca tira

Tendencja jest jednak pozytywna. Na podstawie zebranych danych można zauważyć, że średnia wysokość zarobków w  latach 2017-2021 wzrosła z 5032 zł do 6310 zł netto. Można odnotować również wzrost mediany zarobków, o niemal 2500 zł, z 4800 do 6500 zł. 

Kolejnym zauważalnym plusem zmiany sytuacji na rynku zawodowych kierowców są również stopniowo zacierające się różnice w zarobkach pracowników z uwagi na doświadczenie – w przypadku osób pracujących powyżej roku mediana sięga nawet 6400 zł netto. 

Jak ułatwić sobie rozliczanie czasu pracy?

Obliczanie czasu pracy kierowcy jest dosyć złożonym zagadnieniem, na które składają się nie tylko godziny pracy, lecz też ilość postojów, wymiary składek, ulg, dni wykonywania obowiązków zawodowych poza granicami kraju i wiele innych. Aby zaoszczędzić czas i wyeliminować ryzyko kosztownej pomyłki, warto rozważyć wprowadzenie oprogramowania, które pomoże szybko i dokładnie obliczyć czas pracy kierowcy tira. Jest to rozwiązanie generujące ogromne oszczędności, i w odczuwalny sposób podnoszące wydajność firmy transportowej, dlatego też warto rozważyć wprowadzenie w przedsiębiorstwie standardów XXI wieku.

Redaktor MK