Jak pisać przystępne teksty marketingowe?

teksty marketingowe

Pierwszą, naczelną zasadą tworzenia tekstów przez copywriterów musi być przejrzystość i spójność przedstawianego tekstu. Trudny tekst nie wywoła zamierzonego celu, czyli nie wywoła pożądanej reakcji u odbiorcy. Jest to największy błąd tworząc zwłaszcza teksty marketingowe.

Copywriter pełni funkcję pośrednika między producentem lub usługodawcą oferującym dany produkt lub usługę a potencjalnym klientem, który nie wie nic o danym produkcie lub usłudze, a potrzebuje kupić dany produkt lub skorzystać z danej usługi. Chcąc stworzy dobre teksty marketingowe musimy mieć na uwadze, że odbiorcami tekstów nie być specjaliści, a jak najszersza grupa ludzi, dla której stworzony został dany produkt lub usługa. Pierwsza zasada to unikanie specjalistycznych terminów niezrozumiałych dla większości z nas. Potencjalny klient lub usługobiorca potrzebuje jedynie konkretnych informacji, która utwierdzą go w przekonaniu, że warto dany produkt posiadać lub korzystać z przedstawianej usługi.

Jak odróżnić dobry tekst marketingowy?

Profesjonalny copywriter nie może tworzyć pretensjonalnych, literackich tekstów. Musi pamiętać, że teksty marketingowe są tekstami użytkowymi. Zrozumiały dla wszystkich czytelników będzie język potoczny, którym posługujemy się, na co dzień. To język prosty, obrazowy i jasny. Teksty muszą być żywe, dynamiczne, proste i przede wszystkim zrozumiałe. Copywriter nie może stosować wyrazów, które brzmią obco, nie zostały przyswojone w języku potocznym. Lepiej zastępować je rodzimymi słowami, które wszyscy znają i używają w codziennej komunikacji.
Oczywiście teksty marketingowe są lepsze im są bardziej nowatorskie i nieszablonowe. Klienci powinni poczuć od samego początku czytania, że zarówno produkt czy usługa oraz stworzony tekst są stworzone specjalnie dla nich. Aby stworzyć takie wrażenie należy używać odpowiedniej formy stylistycznej i gramatycznej. Na przykład zamiast zwrotu „nasz produkt jest liderem na rynku” lepiej skonstruować zdanie, które będzie brzmiało w takim stylu: „ Produkt został stworzony specjalnie by spełnić twoje/wasze potrzeby:.  Teksty marketingowe, w których są użyte autentyczne wypowiedzi klientów, którzy skorzystali z danej usługi lub produktu zawsze będą wiarygodniejsze. Warto by cytując ich opinie uzyskać zgodę na zamieszczenie ich imion i nazwisk, a jeżeli to możliwe dodać koło wypowiedzi zdjęcie klienta.teksty marketingowe

Teksty marketingowe nie muszą być pompatyczne i poważne. Czasami poważny tekst może zniechęcić potencjalnego klienta. W zależności od zapotrzebowania teksty humorystyczne, w lekkim tonie mogą mieć większą siłę oddziaływania od suchego, merytorycznego tekstu. Często tego typu teksty marketingowe są nieinwazyjne. Odbiorca otrzymuje tekst z zabawną anegdotą, w której prezentowany produkt jest na pierwszy rzut oka nic nieznaczącym tłem opowiadania.

Oczywiście zarówno merytoryczny tekst informacyjny jak i humorystyczne opowiadanie marketingowe nie odniesie swojego skutku, jeżeli prezentowany klientowi tekst będzie pełny rażących błędów lub niepoprawionych literówek. Z takiego tekstu klient może odnieść wrażenie, że firma jest nieprofesjonalna lub on, jako klient traktowany jest lekceważąco.

Pan Lotto