Jak powinno wyglądać szkolenie RODO?

szkolenie

Szkolenia odnoszące się do przepisów RODO są obecnie jednym z najbardziej gorących tematów niemalże w każdej branży. Kampanie informacyjne powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowane osoby, które są w stanie udzielić wszelkich konkretnych informacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz ich przetwarzania.

Warto wiedzieć, jak powinien wyglądać prawidłowy instruktarz odnoszący się do przepisów RODO, który przeprowadzany jest najczęściej wśród pracowników danego przedsiębiorstwa.

Kto przeprowadza szkolenia RODO?

Przepisy nie określają dokładnie tego, kto powinien dokonywać instruktarzu odnośnie przepisów RODO. Osoba przeprowadzająca takowe szkolenie powinna być kompetentna oraz wykazująca się odpowiednią wiedzą z zakresu ochrony jak i przetwarzania danych osobowych. Jeżeli w danym przedsiębiorstwie został powołany specjalny inspektor ochrony danych, to właśnie on powinien być osobą, która jest odpowiedzialna za szkolenia. Wynika to ze względu na to, iż docelowo taka osoba posiada największą wiedzę oraz kompetencje w tym zakresie. Jeżeli przedsiębiorstwo nie ma wyznaczonego inspektora RODO to takowy coaching przeprowadzić powinien właściciel, który musi na własną rękę pozyskać kompleksową wiedzę. Istnieje też możliwość przeszkolenia jednego z pracowników, który w późniejszym terminie będzie miał za zadanie przekazać informacje odnoszące się do przepisów RODO innym pracownikom. Ostatnim rozwiązaniem może być wynajęcie firmy zewnętrznej, która kompleksowo zajmuje się szkoleniami.

Forma przeprowadzania szkoleń RODO

szkoleniowiecW zależności od rodzaju przedsiębiorstwa forma oraz częstotliwość szkoleń zależą tylko od podmiotu odpowiedzialnego za całą firmę. Podstawowe szkolenia RODO to instruktarze bezpośrednie oraz pośrednie. Pierwsze z nich dotyczą osobistego przeszkolenia grupy pracowników przez wykwalifikowaną osobę. Tego typu formy przekazywania informacji mają wiele zalet, ponieważ pozwalają na lepszą interakcję z grupą. 

Szkolenia pośrednie są natomiast sukcesywnym przekazywaniem materiałów szkoleniowych lub przeprowadzaniu coachingu w postaci e-lekcji. Jest to forma szkoleń znacznie łatwiejsza do przeprowadzenia, jednakże przekazywana ilość informacji w ten sposób będzie znacznie mniejsza, a ich przyswajalność na mniejszym poziomie. Niezależnie od formy szkoleń, pracowników można podzielić ze względu na poszczególne działy, tak aby każdy z nich zajmował się tylko odpowiednim do jego stanowiska tematem. 

Coaching RODO – na czym polega?

Szkolenia odnoszące się do przepisów RODO polegają głównie na informowaniu pracowników o obecnie obowiązujących przepisach z zakresu przetwarzania oraz ochrony danych osobowych. Warto wiedzieć, że prawo obowiązujące w kraju nie określa z góry osoby, która będzie odpowiedzialna za przeprowadzanie takowych działań. Właściciel przedsiębiorstwa jest zobowiązany do zorganizowania odpowiednich instruktarzy na własną rękę, jeżeli w firmie nie ma wyznaczonej osoby odpowiedzialnej za te działania. Należy jednak pamiętać, że osoba przeprowadzająca szkolenie powinna posiadać kompleksową wiedzę w tym zakresie oraz możliwości komunikacyjne, które umożliwią jego interakcję z grupą pracowniczą. 

Szkolenia RODO powinny być organizowane przede wszystkim przed przystąpieniem nowego pracownika do pracy, po zmianach obowiązującego prawa lub procedur przyjętych w przedsiębiorstwie, a także po wystąpieniu jakiegokolwiek incydentu związanego z zakłóceniem bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Formę przeprowadzanego szkolenia należy wówczas dostosować do możliwości organizacyjnych firmy, pamiętając jednak o fakcie, że najważniejsza będzie jego efektywność oraz prawidłowy przepływ informacji. Warto więc decydować się na zatrudnienie profesjonalnych firm lub osób do przeprowadzenia szkolenia RODO, które potrafią efektywnie przekazywać informacje, które z łatwością będą przyswajane przez określoną z góry grupę pracowników.

Pan Lotto