Jak prowadzić biznes w uwarunkowaniach zrównoważonego rozwoju?

Rozwój technologiczny może doprowadzić do wyczerpania naturalnych surowców naturalnych i zniszczenia środowiska. Dlatego tak istotne jest wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju w zarówno małych, jak i dużych firmach. Prowadzenie przedsiębiorstwa na tym samym poziomie co rozwój cywilizacyjny, pozwoli na zaspokojenie podstawowych potrzeb konsumentów, a jednocześnie zadba o zasoby planety dla przyszłych pokoleń.

Coraz więcej firm lepiej rozumie pojęcie rozwoju zrównoważonego, starając się prowadzić swoje interesy zgodnie z jego zasadami. Liczne audyty, wprowadzane zmiany na poziomie zarządzania przedsiębiorstwem i generowane raporty, umożliwiają praktyczny rozwój firmy. Czym właściwie jest zrównoważony rozwój i jakie cele niesie jego wprowadzenie? Jakie strategie zrównoważonego rozwoju są dostępne dla małych i dużych firm?

Zrównoważony rozwój a działalność przedsiębiorców

Aby w pełni zrozumieć w jaki sposób zrównoważony rozwój ma wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, konieczne jest dokładne przedstawienie samego pojęcia. Rozwój zrównoważony to idea rozwoju społeczno-ekonomicznego, polegającego na zaspokajaniu wszystkich potrzeb współczesnego społeczeństwa, przy jednoczesnym braku ograniczeń rozwoju i możliwości kolejnych pokoleń. W ramach idei zrównoważonego rozwoju, równolegle powinny rozwijać się takie dziedziny jak gospodarka, środowisko oraz społeczeństwo.

Aktualnie uważa się, że rozwój zrównoważony to nie tylko trend ekonomiczny, ale przede wszystkim sposób na to, aby w sposób przemyślany korzystać z dostępnych nam zasobów. Jednocześnie istotne jest to, żeby zasoby służyły następnym pokoleniom i również spełniały ich potrzeby.

Założeniem idei zrównoważonego rozwoju to, aby przedsiębiorstwa, niezależnie od swojej wielkości i zasięgów, realizowały jej cele poprzez wykorzystanie materiałów korzystnych dla środowiska naturalnego, nie wykorzystując przy tym surowców nieodnawialnych. Przedsiębiorstwa mają przy tym niemal nieograniczone możliwości, których wprowadzenie jest możliwe dzięki współpracy z jednostkami certyfikującymi. Sprawdzanie swoich dostawców oraz ich działań, a następnie poprawienie funkcjonowania własnego biznesu, pozwalają na realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Zasady i cele strategii zrównoważonego rozwoju

Strategia zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie to przede wszystkim konieczność ograniczenia zużycia surowców nieodnawialnych, których może zabraknąć dla przyszłych pokoleń. Chodzi oczywiście o znalezienie sposobu na to, aby zastąpić ich zużycie innymi rozwiązaniami – bezpiecznymi dla środowiska naturalnego. Strategia zakłada także stałą ochronę i odtwarzanie różnorodności biologicznej – zarówno na poziomie gatunkowym i genowym, jak i ekosystemowym.

Kolejnym celem zrównoważonego rozwoju jest eliminacja z przetwórstwa materiałów toksycznych, niebezpiecznych oraz tych, które nie podlegają recyklingowi i nie można ich w żaden sposób przetworzyć. Ograniczenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska to jedna z podstawowych zasad koncepcji strategii zrównoważonego rozwoju, podobnie jak dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa i dobrobytu społeczeństwu. Właściciele przedsiębiorstw w zgodzie z ideą powinni tworzyć warunki pracy sprzyjające zdrowiu pracowników – fizycznego oraz psychicznego.

Jednostki certyfikujące specjalizujące się w rozwoju strategii zrównoważonego rozwoju, skupiają się także na ograniczeniu ilości śladu węglowego produkowanego w całym łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa. Koncepcja zrównoważonego rozwoju opiera się również na szkoleniach z zakresu systemów zarządzania ochroną środowiska, efektywności energetycznej oraz Bezpieczeństwa Higieny Pracy. Firmy decydujące się na wprowadzenie koncepcji zrównoważonego powinny w pierwszej kolejności postawić na audyty odpowiedzialności społecznej w całym łańcuchu dostaw, jak i obliczenie zużycia śladu węglowego.

Audyt i szkolenia z zakresu rozwoju zrównoważonego

Ogromne znaczenie w tworzeniu koncepcji mają raporty zrównoważonego rozwoju. Jednostki certyfikujące zajmujące się opiniowaniem raportów CSR według standardów GRI, zajmują się weryfikacją dokładności oraz jakości informacji w nich się znajdujących.

GRI, a dokładnie Global Reporting Initiatives, powstało w celu stworzenia jasnego i zrozumiałego systemu, opierającego się na raportowaniu wszystkich kwestii zrównoważonego rozwoju. Raportowanie CSR stanowi zatem jedną z podstawowych form weryfikacji poprawności funkcjonowania strategii zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach na całym świecie.

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na raportowanie swoich działań społecznych i środowiskowych. Wszystkie organizacje, które w ten sposób pragną zweryfikować swoje działania, powinny zastosować się do sporządzania raportów zrównoważonego rozwoju jedynie w oparciu o system GRI. Raportowanie zrównoważonego rozwoju polega na sprawdzeniu takich kwestii jak:

  • uwzględnienie interesariuszy,
  • kontekst zrównoważonego rozwoju,
  • dokładność,
  • przystępność,
  • równowagę,
  • przejrzystość,
  • porównywalność,
  • rzetelność,
  • aktualność organizacji.

Redaktor MK