Jak realizowana jest rekultywacja terenów górniczych i poprzemysłowych

las

Działalność człowieka przyczynia się do niszczenia środowiska naturalnego. Ma na to wpływ wiele różnych czynników i działań, między innymi funkcjonowanie kopalni oraz fabryk i firm przemysłowych. Zniszczony teren jest nieatrakcyjny oraz mało funkcjonalny, aby mógł posłużyć dalej, po wyeksploatowaniu złóż, należy do odpowiednio odnowić i rekultywować. Na czym polega ten proces i kiedy oraz w jaki sposób jest realizowany?

Po co przeprowadzana jest rekultywacja terenów górniczych i przemysłowych?

Zużywanie zasobów dostarczanych przez naturę jest bardzo częstym zjawiskiem w obecnych czasach. Wykorzystywane są rozmaite surowce oraz przeprowadzane procesy produkcyjne i przetwórcze, które bardzo negatywnie wpływają na środowisko. Niszczą gleby, roślinność oraz uniemożliwiają wykorzystywanie konkretnych terenów pod inne rodzaje działalności. Dlatego właśnie należy odpowiednio dane miejsce uprzątnąć i sprawić, aby ponownie mogło nadawać się do użytku. Proces rekultywacji jest bardzo złożony i ma za zadanie przede wszystkim wyrównanie terenu, pozbycie się zwałów ziemi oraz innych pozostałości po działalności człowieka i przygotowanie całego terenu w sposób zgodny z projektem. Może mieć on różny charakter, a obszar może być wykorzystywany do różnych celów. Pełna dowolność w tej kwestii sprawia, że pozornie zniszczone i wyeksploatowane do granic możliwości obszary zyskują drugie życie i na nowo mogą posłużyć ludziom oraz ma szansę zagościć na nich nowa roślinność.rekult
Uporządkowanie terenów wykorzystywanych do działalności przemysłowej przez człowieka powinno być naturalnym odruchem. Jest to proces stosunkowo złożony i skomplikowany, który wymaga zatrudnienia prawdziwych profesjonalistów z odpowiednim sprzętem ciężkim, jednak inwestycja jest zdecydowanie warta zachodu. Rekultywacja obszarów górniczych oraz przemysłowych przyczynia się do rozwoju miast i miasteczek, pozwala na tworzenie nowych i bardzo ciekawych projektów oraz umożliwia ponowne wykorzystywanie pozornie wyniszczonego terenu. Obecnie ten zabieg cieszy się coraz większą popularnością. Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z konieczności ponoszenia odpowiedzialności za swoje działania i chcą one dążyć do sprzątania bałaganu oraz naprawiania wyrządzonych szkód. Dzięki temu na miejscach, gdzie niegdyś były kopalnie oraz duże fabryki przemysłowe, powstają ciekawe lokale i miejsca związane z kulturą i sztuką, gastronomią oraz innymi dziedzinami życia.

Na czym polega ten proces?

Rekultywacja terenów zniszczonych przez działalność człowieka jest procesem skomplikowanym, który wymaga zastosowania odpowiednich środków. W miejscach, w których kiedyś znajdowały się kopalnie oraz duże fabryki produkcyjne, najczęściej jest pozostawiona specyficzna infrastruktura. Niezbędne jest burzenie, wyrównywanie podłoża, pozbywanie się nadmiaru gleby, odnawianie budynków oraz ich dodatkowe zabezpieczenie, a także stabilizacja całego terenu, którego struktura mogła być naruszona przez działania prowadzone pod powierzchnią ziemi. Dlatego właśnie do tego procesu niezbędne jest wynajęcie profesjonalnej firmy z doświadczeniem w tej tematyce.
Proces rekultywacji terenów po działalności górniczej i przemysłowej składa się z kilku podstawowych etapów. Są to:

  • zapoznanie się dokładnie ze specyfikacją terenu oraz rodzaju działalności człowieka, jaka była tam przeprowadzona,
  • na podstawie zaczerpniętych informacji należy wykonać odpowiedni projekt oraz kosztorys działań rekultywacyjnych,
  • rozpoczęcie robót wiąże się z ukształtowaniem terenu w sposób zgodny z założeniami projektu,
  • poza robotami ziemnymi przeprowadzane są procesy biologiczne, które mają za zadanie poprawić właściwości powietrza, gleby oraz wód gruntowych na przykład poprzez pozbycie się zakwaszenia, uzupełnienie niezbędnych składników mineralnych oraz odtrucie zanieczyszczonych wód.

Działania te mają na celu stworzenie odpowiedniego ekosystemu do rozwoju roślinności oraz przygotowanie terenu pod działalność uwzględnioną w projekcie. Rekultywacja może prowadzić do powstania na obszarze po dawnej kopalni lub fabryce placówek kulturalnych, terenów zielonych lub wielu innych miejsc, które przyczyniają się do rozwoju miejscowości oraz mają korzystny wpływ na środowisko naturalne.


Jedną z firm zajmujących się rekultywacją jest BESTGUM POLSKA

Pan Lotto