Jak sprawdzić, czy system bezpieczeństwa indrmacji w naszej firmie jest skuteczny?

Rozwój nowoczesnych technologii i stale wdrażana w różnych branżach, ale także w codziennym życiu ludzi cyfryzacja, sprawiają, że obecnie ilość informacji, jaka jest przetwarzana w danym czasie, jest nieporównywalnie większa do tej ilości sprzed kilku lub kilkunastu lat. 

Rola informacji w kontekście ich integralności, dostępności i poufności zawsze była ważna, jednak obecnie przy tak dużym natłoku informacji, jest to jeszcze ważniejsza kwestia. Z tego względu powstały różnego rodzaju przepisy, normy, standardy oraz inne zbiory wymagań i zasad, które określają, w jaki sposób postępować z informacjami i jakie działania podejmować, aby je chronić. 

Systemy bezpieczeństwa informacji odgrywają obecnie bardzo ważną rolę nie tylko w życiu codziennym, ale także w prowadzeniu różnego rodzaju działalności. 

Rola systemu bezpieczeństwa informacji

Obecnie ilość pojęć, różnych norm oraz standardów dotyczących bezpieczeństwa informacji jest tak duża, że nie trudno się w tym pogubić. Zagłębiając się w ten temat, pojawiają się coraz to nowsze i bardziej szczegółowe zagadnienia. 

Warto jednak wiedzieć, że podstawą i zarazem najbardziej istotnym pojęciem dotyczącym bezpieczeństwa informacji jest System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Jest to strategia działania w zakresie zapewnienia właściwej ochrony informacji poufnych w danej firmie. Tego typu strategia ma zagwarantować stałe doskonalenie podjętych działań i procedur w celu optymalizowania ryzyka związanego z naruszeniem poufności informacji. 

W praktyce oznacza to, że System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zawiera wszystkie procedury, polityki, instrukcje bezpieczeństwa, regulaminy i inne ważne zasady, które zostały wdrożone w danej firmie. 

Jakie korzyści wynikają ze wdrożenia systemu bezpieczeństwa informacji w firmie?

Decydując się na wdrożenie systemu bezpieczeństwa informacji, warto wiedzieć, na jakie korzyści można w związku z tym liczyć. Z pewnością do podstawowych korzyści należy minimalizacja ryzyka wystąpienia zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji, a także kar związanych ze złamaniem przepisów dotyczących poufności i ochrony danych i informacji. 

Ponadto przedsiębiorstwo, które posiada działający system bezpieczeństwa informacji, jest również gotowe na różnego rodzaju incydenty związane z bezpieczeństwem informacji. Dzięki temu, że ten system zawiera różnego rodzaju procedury na wypadek takich sytuacji, organizacja może bardzo szybki i skuteczny sposób zaradzić wszelkim problemom związanym z takimi incydentami.

Dodatkowo firma, która zdecydowała się na wdrożenie takiego systemu, może także liczyć na podniesienie poziomu jej wiarygodności i zaufania w oczach klientów, inwestorów i udziałowców. Jest to spowodowane tym, że mają oni pewność, że ich dane osobowe oraz wszelkie inne poufne informacje są w danej firmie dobrze chronione, co sprawia, że z większą chęcią korzystają z jej usług i decydują się na współpracę. 

System bezpieczeństwa informacji zapewnia także zgodność z przepisami prawa lub wymaganiami ubezpieczycieli, zapewnienie ochrony aktywów informacyjnych, a także wzrost świadomości pracowników i osób parafujących w imieniu danej firmy odnośnie bezpieczeństwa informacji. 

Jak wygląda proces wdrażania systemu bezpieczeństwa informacji i jego późniejsze utrzymanie?

Proces wdrażania systemu bezpieczeństwa informacji powinien zaczynać się od uzyskania wsparcia kierownictwa firmy, wyznaczenia celów, jakie chce się uzyskać oraz zdefiniowania zakresu działania systemu. W tym celu pomocne będzie z pewnością przeprowadzanie inwentaryzacji zasobów i analizy ryzyka

Następnie można przystąpić do procesu, którego celem jest zdefiniowanie systemu bezpieczeństwa informacji w danej firmie. Bardzo ważną sprawą jest także przeprowadzenie szkoleń pracowników w celu zbudowania ich kompetencji w tym zakresie. 

Końcowym etapem jest certyfikacja systemu, która polega na przeprowadzeniu audytu i ocenie wdrożonego systemu. Po pozytywnym wyniku audytu firmie przyznawany jest certyfikat ISO 27001, który potwierdza, że firma spełnia wszelkie wymagania tej normy odnośnie bezpieczeństwa informacji. 

W celu sprawdzenia, czy wdrożony system bezpieczeństwa informacji działa prawidłowo, niezbędne jest stałe monitorowanie i przeprowadzanie regularnych audytów. Takie audyty to podstawowe narzędzie do tego, aby sprawdzić skuteczność działania systemu i zidentyfikować wszelkie niedociągnięcia. Najważniejszym założeniem każdego systemu bezpieczeństwa informacji jest jego zdolność do ciągłego doskonalenia i dostosowywania do zmieniających się warunków wewnętrznych i zewnętrznych w firmie.

Redaktor MK