Jak założyć własny biznes – co powinieneś wiedzieć?

Założenie własnego biznesu to marzenie wiele osób, które rozczarowały się nieprzyjaznym rynkiem pracy w Polsce. Jeśli nie brak nam kreatywnych pomysłów i wytrwałości do podążania za ambicjami, mamy szansę je zrealizować. Z tego artykułu dowiesz się, jak zaplanować swoją działalność gospodarczą i jakich formalności musisz dopełnić, by rozpocząć ją zgodnie z prawem.

Co powinien zawierać dobry biznesplan?

Gdy decydujemy się na założenie własnej działalności gospodarczej, nasze oczekiwania są z reguły bardzo duże. By nie dać się ponieść fantazji i realnie spojrzeć na stojące przed nami wyzwanie, warto przygotować biznesplan. Jest to po prostu pisemne sprecyzowanie oczekiwań aspirującego przedsiębiorcy co do swojego przedsięwzięcia. Dobrze skonstruowany biznes plan sprawi, że nie będziemy poruszać się po rynku po omacku i będzie w stanie odwieźć nas od lekkomyślnych, skazanych na porażkę pomysłów.

Przejdźmy zatem do konkretów. Biznesplan powinien zawierać informacje o:

 • Formie prawnej i przedmiocie działalności przedsiębiorstwa;
 • Nazwie i danych teleadresowych przedsiębiorstwa;
 • Życiorysie właściciela lub właścicieli;
 • Misji i celach przedsiębiorstwa;
 • Posiadanych zasobach i kapitale początkowym;
 • Charakterystyce produktu;
 • Strategii cenowej i strategii dystrybucji produktu;
 • Technologii wytwarzania produktu, posiadanych prawach autorskich i patentach;
 • Zasadach zatrudniania kadry pracowniczej, jeśli przedsiębiorca planuje zatrudnianie;
 • Otoczeniu, w jakim funkcjonować będzie przedsiębiorstwo, przede wszystkim o jego konkurencji;
 • Strategii marketingowej i sposobach dotarcia do klienta;
 • Harmonogramie planowanych działań stworzonym na przynajmniej 5 lat z góry;
 • Źródłach finansowania działalności i progu rentowności;
 • Stopie zwrotu zainwestowanego kapitału.

Im lepiej spiszemy nasz biznesplan, tym większe będą szansę na zainteresowanie pomysłem ewentualnych sponsorów. Dobry biznes plan może zatem rozwiązać problem tego, skąd wziąć kapitał na założenie własnego przedsiębiorstwa.

Zakładanie własnej działalności gospodarczej – formalności

Na koniec postarajmy przedrzeć się przez przepisy prawne dotyczące zakładania działalności gospodarczej. W Polsce może być ona prowadzona jednoosobowo przez osobę fizyczną, a także przez spółkę cywilną (wymagany wpis do CEIDG) i rozmaite spółki prawa handlowego (wymagany wpis do KRS). 

Jednoosobowa działalność gospodarcza to niezwykle popularna forma prowadzenia biznesu wśród programistów, freelancerów, artystów i rękodzielników. Takie przedsiębiorstwo może zacząć funkcjonować już w dniu złożenia stosownego wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

W jaki sposób składa się wniosek o wpis do CEIDG? Wszystkie formalności można załatwić online bez wychodzenia z domu. Aspirujący przedsiębiorca musi założyć konto w bazie, zalogować się na nie i skorzystać z formularza, który później należy opatrzyć podpisem elektronicznym. We wniosku zawrzeć należy:

 • Dane osobowe (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, PESEL), 
 • Dane dotyczące dokumentu tożsamości;
 • Dane adresowe;
 • Nazwę zakładanej działalności gospodarczej musi obejmować imię i nazwisko przedsiębiorcy;
 • Liczbę pracowników, których planujemy zatrudnić;
 • Datę rozpoczęcia działalności;
 • Informacje o ubezpieczeniu;
 • Dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

Osobno poruszymy temat kodów PKD, które również trzeba podać we wniosku. Są to skróty oznaczające rodzaje działalności, będzie wykonywać dane przedsiębiorstwo. Kod PKD na pierwszej pozycji to główna dziedzina aktywności firmy. Oprócz niego możemy jednak wnioskować o wpis dowolnej ilości innych kodów. Warto o tym pomyśleć.

W dynamicznej rzeczywistości prowadzenia własnego przedsiębiorstwa mogą przydarzyć się kryzysowe okresy, w których musimy być elastyczni i nieco zmodyfikować profil działalności przedsiębiorstwa, by ocalić jego płynność finansową Na takie rozwiązanie pozwoli Ci wpisanie kilku drugorzędnych kodów PKD. Pamiętaj, że wystawienie faktury za zrealizowanie projektu niezgodnego z kodami widniejącymi w CEIDG, może to zostać uznane za odmowę dopełnienia obowiązku statystycznego. Sąd karny ma wtedy możliwość ukarania przedsiębiorcy grzywną w wysokości do 5000 zł.

Przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej liczy się dokładność i obiektywne spojrzenie na stojące przed nami wyzwania. Wszelkie wątpliwości najlepiej rozwiewać poprzez konsultacje ze specjalistami. Doskonałą formą wsparcia dla początkujących przedsiębiorców jest zdalna pomoc prawna oferowana przez kancelarie adwokackie., co gwarantuje wygodę oraz oszczędność czasu, który możesz poświęcić na rozwijanie swojej firmy.

Redaktor MK