Jakie dane osobowe można pobierać od kandydatów na pracowników?

RODO szkolenie

RODO a szukanie pracy czy to, jak RODO wygląda w praktyce, to podstawa do tego, aby zastanowić się jak wygląda ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji. RODO ma chronić dane osobowe, a rekrutacja do pracy wiąże się z udostępnianiem często bardzo osobistych informacji.  Jak wygląda sytuacja RODO w przypadku rozmów kwalifikacyjnych? Jakie dane są potrzebne podczas procesu rekrutacyjnego i jak długi jest okres przechowywania danych osobowych kandydatów do pracy?

Wysyłanie CV a klauzula RODO

RODO to ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych, które ze względu na przepisy o swobodnym przepływie danych ma na celu ochronę osób fizycznych. Klauzula RODO w CV jest bardzo ważna i nie powinno się jej pominąć, ponieważ CV bez aktualnie obowiązującej klauzuli RODO może zostać nierozpatrzone.

Stara klauzula do CV

W związku z rozporządzeniem RODO stara klauzula, czyli “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami), jest obecnie nieaktualna.

Nowa klauzula RODO do CV 2021

Obecnie przy wysyłaniu swojego CV powinno wysyłać się dokument z klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Możliwe jest także użycie nieco skróconej wersji: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).”

Rozmowy kwalifikacyjne – jakie dane są potrzebne?

Tworzenie CV zwykle tworzy się według schematu. Jest to oficjalny dokument, który ma określoną formę, strukturę i wymagania formalne. Dobrze przygotowane CV pozwala na zaproszenie na rozmowy kwalifikacyjne wybranych kandydatów. Wybór rekruterów zwykle zależy od doświadczenia, umiejętności czy wykształcenia. W CV podaje się jednak więcej informacji, które pozwalają na identyfikację osób. Dane osobowe, które może przechowywać i przetwarzać pracodawca reguluje Kodeks pracy. Są to:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • dane kontaktowe,
  • wykształcenie,
  • kwalifikacje zawodowe,
  • doświadczenie.

Wskazane dane mogą być przetwarzane nawet mimo braku klauzuli w CV. W dokumencie znajdują się jednak często także inne dane, takie jak zdjęcie, hobby i umiejętności. Z uwagi na to, zamieszczenie klauzuli CV jest konieczne.

RODO szkolenie

Przechowywanie danych osobowych a RODO

Ochrona danych osobowych sprawia, że zamieszczenie wskazanej aktualnej klauzuli RODO w CV pozwala rekruterom na przetwarzanie danych tylko podczas jednej rekrutacji. Chęć uczestniczenia także w przyszłych rekrutacjach wymaga jednak oddzielnego zapisu lub wyraźnego wyrażenia chęci np. w odpowiednim formularzu. Długość przechowywania danych osobowych także jest regulowana prawnie. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia RODO mogą być przechowywane tylko przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których dane te zostały pobrane od osób fizycznych. Ustawa nie przewiduje ani nie narzuca czasu trwania przechowywania danych. Nie określa dni czy miesięcy. Dane osobowe pobrane od kandydatów na pracowników mogą być więc przetwarzane tak długo, jak długo potrzebuje ich administrator danych.

 Jeśli planujesz rekrutacje w swojej firmie i chciałbyś rozszerzyć swoją znajomość ustawy o ochronie danych osobowych wybierz szkolenie RODO od Bureau Veritas.

WWW: https://szkolenia.bureauveritas.pl/
E-mail: biuro@pl.bureauveritas.com
Telefon: 22 549 04 00

Pan Lotto