Jakie są systemy zarządzania jakością?

Systemy zarządzania jakością

Współcześnie konkurencja zawsze będzie starała się znaleźć słaby punkt przeciwnika. Dlatego też przedsiębiorstwa, które chcą odnosić sukces na rynku, muszą szukać nowych rozwiązań rozwoju własnej firmy. Istotne jest jednak, aby nie zapominać o tych już istniejących i w dalszym ciągu podnosić ich wydajność oraz efektywność. Dlatego też powstały różne systemy zarządzania jakością.

Coraz więcej firmy decyduje się na wdrażanie systemów zarządzania jakością, dzięki czemu stają one bardziej popularne. Powszechnie systemy zarządzania jakością uważa się je za jedną z lepszych metod do poprawy wydajności przedsiębiorstwa. W praktyce standardy wzmacniają pozycję spółki na rynku, a także budują większe zaufanie wśród klientów.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, wdrażane będą różnego rodzaju normy, których zadaniem będzie poprawa zarówno wydajności funkcjonowania, jak i polepszenie dotychczasowych rozwiązań. Jakie normy zarządzania jakością wyróżniamy?

ISO 9001

Międzynarodowa norma ISO 9001 to jeden z najpopularniejszych standardów, potwierdzanym przez zewnętrzne certyfikaty. Norma zawiera wszystkie wymagania przeznaczone dla systemu zarządzania jakością – bez względu na wielkość i rodzaj przedsiębiorstwa. Z jej pomocą można wykazać zdolność do nieustannego dostarczania produktów zgodnych z wymaganiami szerokiego grona klientów, zwiększając przy tym satysfakcję wynikającą z tej transakcji.

W przypadku normy ISO 9001 warto wiedzieć, że jest ona wydawana w dużej ilości, znacznie przewyższającą inne certyfikaty. Mogą z niej korzystać nie tylko firmy zajmujące się produkcją, ale również przedsiębiorstwa usługowe, placówki ochrony zdrowia, jednostki samorządowe i biznesowe. Niemal każdy przedsiębiorca może w swoim biznesie wdrążyć normy ISO 9001, aby uzyskać odpowiedni certyfikat.

ISO 9001 pozwala na regulację firmy w takich aspektach jak zwiększone zaufanie Klientów do działań spółki czy polepszenie zaangażowania własnych pracowników. Efektem wdrożenia regulacji ISO 9001 jest znaczne zwiększenie efektywności i wydajności, a także możliwość brania udziału w lepszych przetargach.

ISO 9001

Chcesz otrzymać certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001? Zajmij się wdrożeniem systemu organizacji pracy wewnątrz firmy we współpracy z Bureau Veritas.

ISO 14001

Norma ISO 14001 jest niezwykle popularna wśród przedsiębiorstw, które działają na polu ekologii oraz ochrony środowiska. Zawarte w niej wytyczne pozwalają firmom na wdrożenie długoterminowych działań, których efektem jest poprawienie wyników dotyczących spełniania norm ekologicznych. Celem powstania normy ISO 14001 jest wsparcie dla środowiska. Norma reguluje zmniejszenie emisji ścieków oraz odpadów, a także pozwala na zwiększenie wiedzy pracowników o ochronie środowiska. Z racji tego, że przedsiębiorstwa ekologiczne są niezwykle cenione wśród konkurencji, wdrażając ISO 14001 można poprawić swój wizerunek jako firmy. Można również wprowadzić nowe przepisy funkcjonowania firmy, które będą zgodne z zasadami ekologii.

ISO 45001

Norma ISO 45001 inaczej określana jest jako system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W jej treści wymienione są wytyczne oraz standardy, które określają w jaki sposób powinna być stosowana w miejscu pracy. Zgodnie z nimi przedsiębiorstwa wiedzą w jaki sposób zapobiegać wypadkom i urazom oraz chorobom. Z wytycznymi normy ISO 45001 łatwiej jest także poprawić wyniki w obszarze BHP. System zarządzania jakością ISO 45001 pozwala na polepszenie swojego wizerunku jako pracodawcy w oczach zatrudnionych osób, a także potencjalnych klientów.

Zrównoważona polityka zarządzania – charakterystyka

Zrównoważona polityka zarządzania jakości to nic innego jak opracowanie strategii organizacji, która będzie dotyczyła problematyki jakości. Idea zrównoważonego rozwoju określa postęp firmy jako proces, mający na celu połączenie obszarów społeczno-gospodarczych, akceptujących równowagę ekologiczną oraz ochronę środowiska. Dlaczego warto prowadzić politykę zrównoważonego zarządzania?

Zmiany w świadomości ludzkiej, a także nowoczesne technologie przyczyniły się od zaniedbania środowiska oraz jego stopniowego niszczenia. Dlatego wprowadzenie zrównoważonej polityki, która dzięki wdrożonym normom będzie ograniczała zanieczyszczenie powietrza lub gleby, ma ogromne znaczenie nie tylko dla funkcjonowania przedsiębiorstwa ale również jego wizerunku w oczach potencjalnego kontrahenta. Dlatego prowadząc własną organizację, warto w przemyślany sposób wdrożyć system zarządzania jakością, aby usprawnić działanie firmy, zwiększyć jego wydajność oraz ogólne wyniki i zadbać o środowisko.

 

Pan Lotto