Kiedy ochrona imprez masowych jest wymagana

impreza

Zorganizowanie dużych wydarzeń, w których może wziąć udział ponad 500 widzów, to wyzwanie dla wszystkich osób zaangażowanych w organizację. Przepisy prawa dokładnie określają nie tylko definicję takiego wydarzenia, ale także obowiązki organizatora względem bezpieczeństwa. Jednym z istotnych elementów jest odpowiednia ochrona imprez masowych.

Co nazywamy imprezą masową?

Zgodnie z obowiązującym prawem, impreza masowa to wydarzenie sportowe lub o charakterze artystyczno-rozrywkowym, na którym widownia liczy minimum 500 osób. Warto wiedzieć, że do tego grona nie zaliczają się spektakle w teatrze, operze, filharmonii, spotkania w bibliotekach, muzeach, szkołach czy domach kultury. Wyłączone są także różne zdarzenia sportowe dzieci i młodzieży czy współzawodnictwo osób z niepełnosprawnościami. Do tego nie należą również imprezy sportowe ogólnodostępne i niepłatne. Spotkania organizowane przez pracodawce dla pracowników także nie są objęte tą definicją. Warto z wyprzedzeniem przyjrzeć się, co dokładnie oznacza termin wskazany przez ustawodawcę, jako zdarzenie o charakterze artystyczno-rozrywkowym lub sportowym. Oba te przypadki łączy punkt o liczebności widowni oraz właściwa ochrona imprez masowych. W pierwszym przypadku mowa o imprezie artystycznej, rozrywkowej lub zorganizowane publiczne oglądanie np. meczu, gdzie ekran do wyświetlania obrazu ma ponad 3 m i która może odbyć się m.in. na hali lub stadionie sportowym. Drugi przykład imprezy masowej dotyczy celowego współzawodnictwa sportowego lub popularyzowanie kultury fizycznej. 

Kiedy obecność ochrony jest wymagana?

Obowiązkiem organizatora tak dużych wydarzeń jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom, występującym, widowni oraz pracownikom. Przepisy prawa jasno wskazują, że tego typu zdarzenie należy zgłosić wcześniej odpowiednim organom, do tego wszelkie instalacje, budynki i urządzenia muszą być sprawne oraz być w odpowiednim stanie technicznym. Do tego konieczna jest prawidłowa ochrona imprez masowych, dzięki którym całe wydarzenie przebiegnie bez zakłóceń i sprawnie. Ustawodawca mówi o służbach porządkowych, informacyjnych oraz przeciwpożarowych, zatem zapewnienie tego typu specjalistów jest obowiązkiem podczas każdego, tak zdefiniowanego zdarzenia.

Ochrona imprez masowych – liczba ochroniarzy

Liczba ochroniarzy pracujących podczas wydarzenia określana jest jako odpowiednia do wymiaru całej imprezy raz liczebności widowni. Ochrona imprez masowych wymaga, aby każdy z nich odpowiadał za konkretne czynności lub wyznaczony obszar w terenie. Ustawa jasno wskazuje, że na wydarzenie na 300 osób, należy posiadać co najmniej 10 członków służb: porządkowej i informacyjnej, a następnie, co najmniej 1 członka służby porządkowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób. Do tego ustawodawca zaznacza, że nie mniej niż 20% ogólnej liczby członków służby to członkowie służby porządkowej.

impreza

Jakie są zadania ochrony na imprezach masowych?

Ustawodawca określa służby porządkowe jako te, zobowiązane do ochrony porządku publicznego, zabezpieczenie medyczne, udzielania informacji i dbania o obiekt pod względem technicznym. Ochrona imprez masowych może mieć różne obowiązki wyznaczone przez organizatora. Jednak warto wyróżnić niektóre uprawnienia:

  • legitymowanie uczestników,
  • odmowa wstępu, oznacza to, że mogą nie wpuścić uczestnika np. będącego pod wpływem alkoholu czy innych substancji, zachowujących się agresywnie lub posiadających niebezpieczne przedmioty,
  • sprawdzanie zawartości bagażu oraz odzieży, czy nie zostają wnoszone substancje lub przedmioty zabronione,
  • wyprowadzanie osób, które stwarzają zagrożenie dla innych lub zakłócają porządek,
  • pilnowanie oraz obserwacja terenu oraz uczestników,
  • jeśli to konieczne, to także działania prewencyjne, zapobiegające sytuacjom niebezpiecznym, ale adekwatnym do danego zdarzenia,
  • użycie siły fizycznej w przypadku, gdy argumenty słowne nie wystarczają do zapewnienia bezpieczeństwa.

Ochrona imprez masowych – szkolenia

Zgodnie z ustawą, osoba, która chce pracować w ramach służby porządkowej podczas imprezy masowej musi przejść szkolenie oraz posiadać aktualną legitymację pracownika ochrony fizycznej. Do uzyskania odpowiedniego pozwolenia konieczne jest odbycie zajęć dydaktycznych oraz pozytywne zdanie egzaminu, a finalnie uzyskanie odpowiedniego certyfikatu. Ochrona imprez masowych jest wielozadaniowa, zatem wśród tematów poruszanych na zajęciach są kwestie związane z udzielaniem pierwszej pomocy, zasady działania służby porządkowej czy elementy psychologii.

Ochrona imprez masowych to wyzwanie, gdyż często na niewielkim terenie zbiera się duża liczba osób i każda może stanowić potencjalne zagrożenie. Z tego powodu warto postawić na profesjonalną oraz doświadczoną ekipę, która nie tylko wypełnia swoje obowiązki, ale także prawidłowo zadziała w razie konieczności.

Redaktor MK