Kiedy warto zlecić wycenę nieruchomości?

wycena nieruchomości

Przed zakupem dowolnej nieruchomości należy przemyśleć kilka ważnych spraw. Po pierwsze, do jakich celów ma nam posłużyć? Czy będzie to mieszkanie, dom, czy może lokal użytkowy? Załóżmy, że chcemy otworzyć niewielką knajpkę. W tym wypadku kolejnym istotnym czynnikiem będzie lokalizacja, by interes kwitł, musi być dogodna. Taki lokal powinien też spełniać wymogi bezpieczeństwa i posiadać zaplecze sanitarne.

Oprócz tego najważniejsza jest cena. Najlepiej, gdy mieści się w naszym założonym budżecie. Jeżeli mamy już wypatrzony lokal i chcemy poznać jego realną wartość powinniśmy zgłosić się do rzeczoznawcy majątkowego. Na naszą prośbę dokona wyceny interesującej nas nieruchomości.

Zawód rzeczoznawcy majątkowego?

Najważniejsze zadanie rzeczoznawcy majątkowego polega na oszacowaniu ile warta jest dana nieruchomość. Funkcjonowanie w tym zawodzie regulowane jest przepisami prawnymi. Rzeczoznawcą zostaje się dopiero w momencie uzyskania specjalnych uprawnień. Nadaje je Minister Infrastruktury i Budownictwa. Praca bez nich nie jest możliwa, jeżeli ktoś prowadzi wycenę mimo braku uprawnień, podlega karze grzywny lub więzienia. Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych jest ewidencją, do której wpisani są wszyscy legalnie działający rzeczoznawcy. Rejestr ten jest ogólnodostępny.

W swej pracy rzeczoznawca majątkowy kieruje się standardami zawodowymi oraz przepisami prawa. Spoczywa na nim również obowiązek wykupienia aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Kolejne istotne sprawy to zachowanie tajemnicy zawodowej oraz wykonanie rzetelnej wyceny nieruchomości.

Nieruchomości i cele wyceny

Wycenę nieruchomości może zlecić, każdy, kto tego potrzebuje. Nieruchomości jej podlegające to najczęściej mieszkania lub lokale usługowo-handlowe. Kolejne rodzaje to:

 • Biura,
 • Lokale użytkowe,
 • Hale produkcyjne, magazyny,
 • Działki rolne i budowlane,
 • Niezabudowane grunty,
 • Budynki gospodarcze, komercyjne i mieszkalne.

wycena nieruchomości Podstawowym celem wyceny jest przede wszystkim ustalenie kwoty kupna-sprzedaży. To jednak nie wszystko, bowiem występują też inne cele. Kolejne punkty na liście to:

 • Zabezpieczenia kredytu;
 • Podatki i opłaty skarbowe;
 • Ubezpieczenia majątków;
 • Sprawy sądowe i komornicze (sąd wymaga udziału rzeczoznawcy majątkowego);
 • Procesy spadkowe;
 • Podziały majątków;
 • Podatki od spadku i darowizn;
 • Zabezpieczenia wierzytelności kredytowej;
 • Ocena wartości inwestycyjnej nieruchomości

Rzeczoznawcy majątkowi dysponuje szeroką ofertą usług.

Bezpieczna i rzetelna praca

Wycena nieruchomości to bardzo ważna działalność. W związku z tym musi być prowadzona uczciwie i z zachowaniem wszelkich zasad. Dlatego też w tej branży występuje tak wiele przepisów i standardów zawodowych.

Wyceny obejmują rozmaite typy nieruchomości. Najczęściej są to mieszkania, lokale użytkowe oraz usługowe, działki budowlane, domy. Podobnie wiele kategorii funkcjonuje w odniesieniu do celów wyceny. Ustala się wysokość podatku od spadku, zabezpiecza kredyty itp. Wszystkie te zadania może wykonać osoba posiadająca odpowiednie pozwolenia i praktykę zawodową.

 

 

 

Pan Lotto