Kilka kroków projektowania kabiny dźwiękochłonnej

hałas w przemyśle

Kabiny dźwiękochłonne stanowią jeden z lepszych i skuteczniejszych sposobów na ochronę pracowników w pomieszczeniach i przy maszynach generujących wysokie natężenie dźwięku.

Kabiny służą tu jako sposób na wydzielenie z pomieszczenia specjalnej przestrzeni dla pracującej maszyny lub jako pomieszczenia dla pracownika, który przebywa w otoczeniu wielu maszyn. Bez względu na wybór i zastosowanie, kabiny dźwiękochłonne mają za zadanie chronić przed dźwiękiem docierającym z zewnątrz kabiny i tym wydobywającym się z jej wnętrza, jeśli w środku pracuje maszyna.

Jak projektowane są kabiny dźwiękochłonne i od czego zależy ich ostateczny projekt?

Jak odbywa się projektowanie kabin dźwiękochłonnych?

Na początku każdego projektu kabiny dźwiękochłonnej czy paneli do izolacji akustycznej pojawia się środowisko pracy i hałas, na jaki narażeni są przebywający w nim pracownicy. Nie istnieje jeden uniwersalny wariant kabiny dźwiękochłonnej, bo zależnie od potrzeb danego zakładu, przestrzeni jaką ma zająć kabina czy maszyny, jaką ma obudować, każda tego typu konstrukcja może wyglądać inaczej i spełniać nieco inne zadania.

Pierwszym krokiem w projekcie kabiny dźwiękochłonnej będzie pomiar natężenia hałasu w różnych częściach pomieszczenia. Pomiar taki da nie tylko wgląd w to jak wysoką zdolnością izolacji akustycznej musi wykazać się kabina, ale też które urządzenia w obrębie zakładu są największym źródłem hałasu i powinny zostać odseparowane w miarę możliwości, od pracowników. Mając pojęcie o tym w jakim miejscu stanie kabina i jakie będzie pełnić funkcje można przejść do projektu faktycznego.

projekt kabiny dźwiękochłonnej

Kolejnym etapem realizacji projektu kabin dźwiękochłonnych będzie wybór materiałów. Standardowo kabiny wykonywane są z metalowej struktury nośnej, której budowa musi umożliwiać dostęp do maszyny schowanej w kabinie i pozwolić na ewentualne naprawy maszyny. Na konstrukcję nośną nakładane są panele dźwiękochłonne różnej grubości, dopasowane swoją strukturą do rodzaju i natężenia hałasu jaki mają wyciszać. W projekcie uwzględnia się na tym etapie także montaż drzwi, okna, wentylację, klimatyzację czy oświetlenie kabiny dźwiękochłonnej. Jeśli operator musi mieć stały dostęp do maszyny, przygotowanie warunków odpowiednich dla jego pracy będzie niezbędne.

Od czego będzie zależał projekt kabiny dźwiękochłonnej?

Dostępne na rynku kabiny projektowane przez specjalizujące się w tym firmy tworzy się z uwzględnieniem branży, dla jakiej mają służyć. Inne wymagania prawne czy certyfikaty będą niezbędne dla kabin izolujących linie produkcyjne w przemyśle mechanicznym, drzewnym czy papierniczym, a inne dla przemysłu spożywczego czy chemicznego gdzie konieczne jest pojawienie się tzw. pomieszczeń czystych i kabin przystosowanych do kontaktu z żywnością czy szkodliwymi czynnikami chemicznymi.

Specyfika projektu kabiny dźwiękochłonnej będzie zależała też od indywidualnych wymagań klienta. O ile projekt spełnia wymogi techniczne określone w przepisach i jest zgodny z wymaganiami do określonych certyfikatów, klient może decydować o wyglądzie kabiny, jej zastosowaniu czy cechach specjalnych. Co więcej, projekt kabiny może zależeć od wielkości firmy, dla której ta jest projektowana – natężenie hałasu pochodzące z takiej samej maszyny w małym obiekcie produkcyjnym i na dużej hali przemysłowej będzie inne, a więc i wymagania dla kabiny oddzielającej źródło hałasu od pracowników będą nieco odmienne.

wygłuszanie maszyn przemysłowych

Profesjonalne projektowanie kabin dźwiękochłonnych

Planując instalację systemu dźwiękochłonnego w obiekcie produkcyjnym czy hali przemysłowej trzeba wziąć pod uwagę wiele kwestii i mieć cały czas w pamięci przepisy, jakie regulują budowanie bezpiecznego środowiska pracy. Ograniczanie hałasu jest jednym z działań redukujących czynniki szkodliwe dla zdrowia pracowników i elementy takie jak kabiny dźwiękochłonne mogą znacząco ograniczyć konieczność korzystania ze środków ochrony osobistej bądź pracy w otoczeniu hałaśliwym.

Wybierając firmę, która zajmie się realizacją projektu kabiny dźwiękochłonnej zawsze zwróć swoją uwagę w stronę tych najbardziej doświadczonych, z potwierdzonym portfolio i realizacjami projektów w Twojej branży. Miej też na uwadze to, czy firma oferuje jedynie projekt kabin, czy ich kompleksową obsługę wraz z montażem, budową i serwisem. Te ostatnie pozwolą zagwarantować sprawne użytkowanie kabin dźwiękochłonnych niezależnie od ich rozmiaru, nietypowego projektu czy zastosowania.

Pan Lotto