Kilka słów o białym orle

 Jaka wiąże się historia z Godłem Polski?

Według starej legendy, historia Godła Polskiego wiąże się z założycielem naszego państwa – Lechem. Lech bowiem założył stolicę ówczesnej Polski w Gnieźnie. Znajdowało się tam bardzo wiele orlich gniazd, dlatego też, utożsamiając się z Gnieznem, postanowił umieścić orła w herbie nowego państwa. Jednak jest to tylko legenda, a początki naszego godła na podstawie źródeł historycznych są zupełnie inne. Pierwszy raz godło Polski pojawia się na monetach Bolesława Chrobrego. Stanowiły one ich awers.  W tych czasach orzeł nie posiadał korony. Był on przedstawiany na czerwonym tle i już wtedy był utożsamiany ze swoistym herbem kraju. Orzeł na czerwonym tle bowiem stanowił herb/godło z okazji ważnych uroczystości wojskowych. Pierwszy raz natomiast, orzeł w złotej koronie pojawił się przy koronacji Przemysława II, który od tej pory miał by władcą Wielkopolski. Koronacja odbywała się w Gnieźnie. Przemysław II posiadał pieczęć, na której widniał orzeł w koronie. Na pieczęci był napisz ‘’Bóg przywrócił Polakom zwycięskie znaki’’, co znaczyło, że od tej pory Królestwo Polskie zdobyło nowy herb. Przyozdabiano nim chorągwie, szaty królewskie i wszelakie insygnia władców polskich. Od tej pory biały orzeł w złotej koronie towarzyszył Polakom przy każdej uroczystości, a także na polach walki. Przez wieki, znaczenie białego orła pozostawało takie samo, choć zmieniał się często wygląd godła.

W wyniku ostatniego rozbioru Polski, używanie i prezentowanie naszego godła zostało bezwzględnie zakazane przez okupantów. To samo stało się w czasie II Wojny Światowej, gdzie Polska znowu zmagała się z okupacją. Biały orzeł jednak był wraz z członkami rządu Polskiego przebywającego na uchodźstwie. Nie posiadał on jednak korony. Państwo Podziemne także obrało sobie białego Orła bez korony jako symbol walki i nadziei o nową, wolną Polskę. Po zmianach ustrojowych i politycznych w Polsce, w roku 1990, biały orzeł w złotej koronie znów powrócił w miejsce herbu polskiego.

godlo_polski

Gdzie najczęściej możemy się spotkać z wizerunkiem Godła Polski?

Z Godłem Polski możemy spotkać się w większości publicznych placówek. Umieszczenie go na ścianie w widocznym miejscu podkreśla naszą Polskość. Godło Polski coraz częściej umieszczane jest na różnych elementach odzieży. Wynikać to może z mody, jednak stanowi to ważną, nieodłączną część historii. Coraz więcej młodych ludzi interesuje się historią Polski, więc historia Polski, jak i Godła polskiego nigdy nie zostanie zapomniana.

Jak wygląda teraźniejsze podejście do Godła Polski?

W dzisiejszych czasach Godło Polski nadal jest wywieszane w miejscach publicznych jako symbol historii naszego kraju. Przy okazji każdej uroczystości państwowej, zawsze możemy spotkać wizerunek Godła Polski. Nasze godło jest nadal szanowane a jego historia jest znana większości obywatelom. Ponadto, ze względu na długą i krwawą historię naszego Godła, jest ona ciekawa i warta tego, by ją znać.

Pan Lotto