Kto może nosić wojskowy mundur?

Członkowie grup paramilitarnych oraz uczniowie techników mundurowych mogą nosić wojskowe mundury na określonych warunkach. Po pierwsze, na mundurze powinna znajdować się oznaka identyfikacyjna z nazwą organizacji lub szkoły. Takie zmiany zostały wprowadzone wraz z rozporządzeniem ministra obrony dotyczącego zakazu noszenia wojskowego umundurowania. Mundur wojskowy nie może być noszony przez osoby nieuprawnione, co wynika z rozporządzenie ministra obrony. Okazuje się jednak, że dokument ten nie był aktualizowany od dekady, a w ostatnim czasie w przepisach mundurowych nastąpiło wiele zmian. Na nowo zostały określone wszelkie rodzaje, zestawy i wzory mundurów, a ponadto zasady ich noszenia. Z tego powodu resort obrony postanowił uaktualnić, a przy okazji doprecyzować kwestie związane z zakazem noszenia munduru.

Mundur zakazany

W znowelizowanym dokumencie zachowano zakaz używania munduru wojskowego przez osoby do tego niepowołane. Zakaz ten dotyczy nawet przypadków, kiedy dany mundur nie posiada żadnych oznak wojskowych, np. stopni, korpusów i specjalności.  Mowa tutaj o kompletnym mundurze wojskowym, na który składa się między innymi ubiór wieczorowy, galowy, wyjściowy, służbowy, polowy, ćwiczebny i specjalny. Zakazane jest również noszenie czapki rogatywki, pasa żołnierskiego, a nawet sznura galowego do munduru. Cywil, przyłapany na noszeniu munduru wojskowego może zostać wylegitymowany przez żandarmerię wojskową, a wszelkie konsekwencje zostaną wyciągnięte przez policję. Złamanie zakazu jest rozumiane jako wykroczenie i może być ukarane grzywną lub nawet aresztem. Przepisy te dotyczą jedynie mundurów, które użytkowane są aktualnie przez żołnierzy. Starsze, wycofane już z armii wzory można spokojnie nosić i nie będzie to karane.

Co nowego w przepisach

Zmienione rozporządzenie jest sprecyzowane poprzez przepisy dotyczące zakazu. Uwzględniają one odzież pozbawioną odznak wojskowych, przykładowo mundury polowe, ćwiczebne, ubrania ochronne, koszulo-bluzy polowe. Mogą być one noszone przez członków organizacji i stowarzyszeń paramilitarnych oraz uczniów klas wojskowych i młodzież akademicką. Należy zauważyć, że dotychczas noszenie mundurów przez te grupy osób nie było tak precyzyjnie uregulowane. W znowelizowanym rozporządzeniu minister obrony Antoni Macierewicz wskazał na dodatkowe warunki, jakie trzeba spełnić, by móc nosić taki mundur. Tak, jak dotychczas mundury będą mogły nosić osoby prowadzące działalność na rzecz obronności państwa, np. dotyczącą przysposobienia obronnego czy biorące udział we wszelkiego rodzaju uroczystościach patriotycznych. Kolejnym warunkiem do noszenia munduru przez cywila jest podpisanie specjalnego porozumienia z wojskiem.

Zupełną nowością jest wymóg noszenia odznaki. Dokument ten zakłada, że na lewej patce górnej kieszeni munduru musi znajdować się oznaka identyfikacyjna z nazwą albo skrótem nazwy stowarzyszenia, organizacji społecznej, szkoły lub uczelni. Taka oznaka musi być zrobiona w kolorze ciemnoszarym i ma mieć określone wymiary 12 x 5 cm. Należy dostosować się do nowych przepisów co oznacza również dodatkowe koszty, mowa tutaj szczególnie o uczniach klas mundurowych. Zrozumiałym jest jednak, że wojsko chce uporządkować kwestie mundurowe, tak aby mogło wyróżniać się na tle cywilów.

Mundur noszony przez uczniów i członków organizacji paramilitarnych powinien być pozbawiony wszelkich oznak wojskowych, np. stopni czy orłów. Uczniowie natomiast mogą nosić nowy wzór orła polskiego, który specjalnie na ich potrzeby zaprojektowało wojsko. Licea i technika mundurowe na ogół ściśle przestrzegają takich wytycznych, obecnie ich mundury zdobią jedynie tarcze i oznaki szkoły. Rozporządzenie MON wprowadza też nowe grupy użytkowników, które nie będą objęte restrykcyjnym zakazem używania munduru wojskowego. Chodzi tu przede wszystkim o osoby, które nie są żołnierzami w czynnej służbie, a biorą udział w występach wojskowych zespołów artystycznych lub tez przykładowo w filmach. Na czas przedsięwzięć artystycznych takie osoby będą z owego zakazu zwolnieni.

Pan Lotto