Kto powinien przejść szkolenie z normy ISO 19443?

ISO jest międzynarodową organizacją, która zajmuje się przygotowywaniem norm jakości, które następnie są wdrażane w przedsiębiorstwach. Potwierdzeniem tego, że konkretna firma stosuje odpowiednie normy, jest certyfikat ISO, który może zostać przyznany tylko po pozytywnym przejściu całego procesu. Istnieje wiele rodzajów ISO, a każdy z nich odnosi się do norm stosowanych w innej branży.

Czym jest ISO 19443?

ISO 19443 jest standardem zarządzania jakością stosującym zasady międzynarodowego standardu jakości, czyli ISO 9001. Odnosi się on wyłącznie do sektora energetyki jądrowej. O otrzymanie tego rodzaju standardu mogą ubiegać się wszystkie organizacje w obrębie całego łańcucha dostaw energii jądrowej. Dotyczy to także firm zajmujących się produkcja sprzętu używanego w tej gałęzi przemysłu oraz przedsiębiorstw dostarczających usług ważne z punktu bezpieczeństwa energetyki jądrowej.

Dlaczego wdrożyć normę ISO 19443?

Wdrożenie standardów jakości ISO niesie ze sobą wiele korzyści. Dotyczy to także normy 19443. Wprowadzenie w organizacji zasad, które ona ustala, pozwala zwiększyć kulturę bezpieczeństwa oraz jakości. Firma, która zdecyduje się na jej wdrożenie, staje się bezpieczniejsza. Poprawiają się także zdolności operacyjne, co możliwe jest wyłącznie dzięki nieustannemu doskonaleniu procesów, jakie się w niej odbywają.

Inną korzyścią, która ma kluczowe znaczenie pod kątem wyróżnienia się na tle konkurencji, jest zadowolenie klientów. Zwiększenie poziomu jakości dostarczanych usług i produktów, na co wpływa wdrożenie ISO 19443, sprawia, że zaspokojone są nawet najbardziej wygórowane oczekiwania klientów. Taka firma ma także pewność, że jej działania są zgodne z aktualnymi wymogami prawa.

Certyfikacja ISO 19443 harmonizuje także audyty dostawców i określa standardy wymagań w całym łańcuchu dostaw w branży energetyki jądrowej. To z kolei poprawia wskaźniki jakości, a także zmniejsza koszty oraz czasochłonność większości procesów.

Dla firm, które mają już wdrożoną normę ISO 9001, dodatkowe wprowadzenie normy ISO 19433 pozwala poprawić wydajność systemu zarządzania jakością. Dzięki niej może on funkcjonować zdecydowanie lepiej. Za sprawą tego,, że wymagania te są uniwersalne, to może je zastosować w różnych organizacjach, bez względu na ich wielkość czy rodzaj. Nie ma także znaczenia to, jaki konkretny produkt lub usługę oferuje. Muszą one jednak dotyczyć branży energetyki jądrowej.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o ISO 19443?

Norma ISO 19443 opiera się na zasadach zarządzania jakością, które zawarte są w ISO 9000. Określa więc podstawowe zasady zarządzania jakością. Można zaliczyć do nich przede wszystkim:

  • orientację na klienta, 
  • odpowiednie przywództwo, 
  • zaangażowanie ludzi, 
  • podejście procesowe, 
  • ciągłe doskonalenie, 
  • podejmowanie decyzji na podstawie dowodów,
  • zarządzanie relacjami. 

Dodatkowo ISO 19443 obejmuje także zasady zarządzania kulturą bezpieczeństwa jądrowego. Określa również elementy i działania istotne dla bezpieczeństwa jądrowego, czyli ITNS, a także podejście do stosowania wymagań jakościowych.

Zasady tej normy określają, że kierownictwo na najwyższym szczeblu zobowiązane jest do wykazywania przywództwa oraz zaangażowania w odniesieniu do systemów zarządzania jakości, poprzez gwarantowanie uwzględnienia wszelkich norm bezpieczeństwa. Przywództwo związane jest przede wszystkim z zapewnianiem wszystkich członków organizacji, że najważniejsze jest bezpieczeństwo i nie występują żadne odstępstwa od zasad bezpieczeństwa. 

Ogromne znaczenie ma także właściwe planowanie wszystkich działań. Organizacja jest zobowiązana do utrzymywania oraz zachowania udokumentowanej informacji związanej z planowaniem działań związanych z ryzykiem i szansami. Należy określić wszystkie elementy i działania, które są istotne dla bezpieczeństwa jądrowego. Niezbędne jest określenie działań oraz elementów, których potencjalne uszkodzenie, zniszczenie lub awaria mogłyby spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa wytwarzanych wyrobów lub usług. Cele jakościowe organizacji, która wdraża ISO 19443, muszą uwzględniać bezpieczeństwo jądrowe, a zmiany powinny być zarządzane w taki sposób, aby nie naruszyły tych zasad.

Organizacja wdrażająca ISO 19443 musi zostać poddana ocenie efektywności działania systemu zarządzania jakością. Taka kontrola obejmuje monitorowanie, pomiary, analizę i ocenę oraz wewnętrzne audyty oraz przeglądy. Audyt wewnętrzny powinien dostarczać w odpowiedni sposób informacji, czy konkretna organizacja spełnia stawiane wymogi dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa jądrowego.  

Redaktor MK