Maska która chroni zdrowie

Maska gazowa jest w zasadzie niczym innym jak bardzo indywidualnym urządzeniem. Urządzenie to przylega bezpośrednio do naszej twarzy. Jeśli chodzi o jego wykonanie to jest wykonana z silikonu, gumy jak i także z przeróżnych innych materiałów. A do czego maska gazowa nam służy? W jakiej sytuacji powinniśmy jej używać? Przede wszystkim używamy jej do ochrony naszych oczu, do ochrony dróg oddechowych jak i także do ochrony twarzy przed działaniem pyłów radioaktywnych, przed działaniem bojowych środków trujących jak i także przed wszelkiego rodzaju wirusami chorobotwórczymi jak i także bakterii chorobotwórczych.

Maska przeciwgazowa dla pracownika

Maska gazowa ma oczywiście zastosowania militarne. Są one oczywiście dla samej ochrony przed atakami chemicznej broni, dla ochrony przed zanieczyszczeniami przemysłowymi lotnymi. W pożarnictwie, w przemyśle chemicznych jak i także w górnictwie. Jeśli chodzi o rodzaje masek przeciw gazowych to musimy wiedzieć, że występują one zwykle w dwóch rodzaju. Pierwszy rodzaj to maski filtracyjne. Maski te oczyszczają powietrze skażone za pomocą różnego rodzaju pochłaniaczy, filtropochłaniaczy jak i także przez filtrów. Drugi rodzaj masek to maski izolacyjne. Są one zwykle o zastosowaniu medycznym. W maskach tych jest sprężone w wysokociśnieniowej butli powietrze, które jest doprowadzone do maski elastycznymi bardzo przewodami. Czasem są także regenerowane na drodze reakcji z odpowiednimi chemicznymi substancjami. A może troszkę historii? Najwcześniej patenty na przeciwgazowe maski pojawiły się już w roku 1887. W roku 1799 maski przeciwgazowe wprowadzono do użytku w kopalniach. W początkowym okresie pierwszej wojny światowej żołnierze kanadyjskiej armii wykorzystywali polowe doraźne środku w celu ochrony przed atakami niemieckimi z użyciem chloru. Zwykle ochraniali one drogi oddechowe nasączonymi szmatami moczem. Podczas samego ataku gazowego trzymali je przy twarzy. Pierwsze bardzo proste konstrukcje masek funkcjonalnych opracowano jednak dopiero w dwudziestym wieku, w zasadzie na samym jego początku.

maska_gazowa

Urządzenie, które było złożone z kaptura wełnianego było wynalezione w roku 1912, a już dwa lata później w roku 1914 zostało już opatentowane. Z urządzenia tego wystawały węże, który zwisały, aż do ziemi. Dzięki takiemu zastosowaniu umożliwione było oddychanie powietrzem, które powinno być mniej zanieczyszczone niż te które znajdowało się powyżej gruntu oparu gazu. Rolę samego filtra spełniały zamieszczone u wylotu węża gąbki wilgotne. Tak naprawdę to pierwsza maska przeciwgazowa z węglowym pochłaniaczem została stworzona w roku 1915. Działanie samej maski polega na tym, że w trakcie naszego wydechy jest zużyte powietrze, które przechodzi obowiązkowo przez regeneracyjny pochłaniacz. Następnie gromadzi się ono w worku. Następnie gdy już rozpoczyna się wdech to powietrze w zasadzie wraca tą samą drogą do płuc danego użytkownika. Dlatego, że reakcje są egzotermiczne to powietrze z pochłaniacza wychodzi podgrzane co w wielu bardzo przypadkach jest oczywiście niekorzystne. Pewnego rodzaju mankamentem masek jest fakt, że raz zainicjowany pochłaniacz musi obowiązkowo zostać zużyty bez najmniejszych przerw w pracy i pod żadnym wypadkiem nie należy go wykorzystywać jeszcze raz.

Pan Lotto