Od projektu do odbioru – jak wygląda budowa domu?

Budowanie domu, to zadanie które wymaga wiele determinacji. Ci, którym marzy się własny dom są jednak w stanie podjąć to wyzwanie i wyjść z niego obronną ręką. By odpowiednio się przygotować, ważne jest zapoznanie się z kolejnymi etapami budowy. Nie bez znaczenia pozostaje również wiedza na temat specjalistów, których usługi w międzyczasie staną się po prostu koniecznością.

Jak wygląda cały proces od projektu, aż do odbioru? Podpowiadamy!

Etap pierwszy budowy domu, a więc stosowne pozwolenia oraz stan zero i stan surowy

Pozwolenie na budowę, to pierwszy etap z jakim trzeba się zmierzyć. W tym czasie ważny jest oczywiście projekt i zebranie odpowiedniej dokumentacji warunkującej pozwolenie na budowę. Następnie zająć się trzeba wykonaniem przyłączy, badaniem gruntu i zgłoszeniem rozpoczęcia robót. Tu potrzebni są profesjonaliści. Między innymi architekt, projektant przyłączy, wykonawca i geodeta. Nadzór budowy powinien być powierzony inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Na tym etapie zatrudnić trzeba też kierownika budowy i umówić firmę wykonawczą stanu surowego.

Gdy już powyższe kwestie są załatwione, czas przejść do ogrodzenia placu budowy i wytyczenia budynku na danym terenie. Następnie stawia się fundamenty, rozprowadza kanalizację i układa podkład betonowy. Tutaj odbiór robót też leży w gestii inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy stanie surowym domu zakres prac do wykonania przedstawia się następująco: murowanie ścian, wykonywanie stropów, układanie pokrycia dachu, montaż niezbędnych rynien. Rzecz jasna na tym etapie niezbędna jest ekipa murarsko-ciesielska i dekarska. Kontrolę i nadzór nadal sprawuje natomiast inspektor.

Etap drugi budowy domu – tynki i instalacje oraz prace wykończeniowe

Drugi etap budowy dom koncentruje się wokół instalacji, suchych tynków i prac wykończeniowych. Chodzi przede wszystkim o wykonanie instalacji wewnętrznych, wykonanie tynków i budowę docelowego już ogrodzenia. Potrzebni w tym czasie wykonawcy, to między innymi elektryk, instalator gazowy, ekipa do tynków czy instalator alarmu. Oczywiście instalacje gazowe i elektryczne muszą być odebrane przez uprawnionych do tego specjalistów. Nie można tego faktu bagatelizować.

Na koniec można już przejść do prac montażowych. Zakłada się drzwi i okna oraz bramy, a także wykańcza elewację. W tym czasie montuje się też urządzenia grzewcze, czyli grzejniki i kotły, a niekiedy również kominki. Posadzki, wykończenia łazienki i kuchni, to już praktycznie ostatnia prosta. Oczywiście wszystko dzięki kolejnym fachowcom, którym musimy powierzyć nasz przyszły dom. Monterom, stolarzom i płytkarzom.

Etap trzeci i ostatni budowy domu – odbiór, zameldowanie i zamieszkanie

Gdy wszystkie powyższe zadania są już wykonane, można zawiadomić odpowiedni organ o zakończeniu budowy. Wówczas przypisuje się domostwu numer porządkowy. Na tym  etapie najważniejszy jest odbiór budynku przez nadzór budowlany i odbiór techniczny domu, który jest gwarancją bezpieczeństwa.

O ile kwestia fachowców jest dość oczywista i prosta do zrealizowania, o tyle w zakresie specjalistów takich, jak projektant, inspektor czy kierownik budowy – wiele osób ma dużo wątpliwości. Nie wie, gdzie ma się zgłosić, by uzyskać odpowiednią pomoc. Na rynku funkcjonują natomiast firmy, które do sprawy podchodzą kompleksowo.

Projekt domu, nadzór budowy, usługę kierownika budowy i odbiór domu zapewnia na przykład brpb.pl– firma z Wrocławia. Dzięki jej podejściu do budowania domów, klient ma szansę wiele spraw załatwić w jednym miejscu.

Pan Lotto