Poznaj akredytowaną jednostkę certyfikującą

Jednostka certyfikacyjna

Certyfikacja systemów ISO oraz zgodności z innymi normami międzynarodowymi to dla wielu firm przepustka do grona najlepszych przedstawicieli branży i znacznie szerszego, zaufanego grona klientów. Możliwość formalnego potwierdzenia własnego zaangażowania w zrównoważony rozwój, bez względu na objęty normą obszar działania firmy zawsze wygląda dobrze na tle konkurencji i pozwala budować wizerunek firmy solidnej i wiarygodnej.

Aby uzyskanie certyfikatu ISO było jednak możliwe, a sam certyfikat ISO posiadał prawdziwą wartość konieczne jest wykorzystanie usług i pomocy akredytowanej jednostki certyfikującej. Czym tak naprawdę jest jednostka certyfikująca ISO, jakie są jej najważniejsze zadania i usługi oraz w jaki sposób może pomóc firmie zarówno w ramach przyznania jej certyfikatu jak i poza nim?

Akredytowana jednostka certyfikująca – główne zadania

Usługi certyfikacji oferowane przez akredytowane jednostki certyfikujące obejmują w głównej mierze certyfikację systemów ISO w oparciu o normy, do których certyfikacji akredytowana jest dana firma certyfikująca ISO, a także inne normy europejskie i o zasięgu globalnym wydane przez inne niż Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna jednostki standaryzujące.

Oprócz systemów zarządzania certyfikacji ISO mogą podlegać łańcuchy dostaw, których certyfikacja ma z założenia dowodzić o kontroli ryzyka na każdym etapie powstawania produktu, a także same produkty, w przypadku których certyfikacja obejmuje przede wszystkim Zakładową Kontrolę Produkcji i zapewnianie bezpieczeństwa produktu na każdym etapie jego powstawania. Usługi certyfikacji nie kończą się jednak na samym certyfikowaniu, ale obejmują wiele innych zagadnień związanych bezpośrednio z międzynarodowymi normami i standardami.

Firmy certyfikujące ISO mogą zajmować się weryfikacją zgodności systemów już certyfikowanych, a więc prowadzeniem audytów kontrolnych na każdym etapie stosowania certyfikatu ISO, certyfikować kompetencje personelu firm, a także prowadzić liczne szkolenia z zakresu jakości, bezpieczeństwa, ochrony środowiska czy zagrożeń związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Szkolenia te mogą być kierowane zarówno do pracowników firm, szczebli kierowniczych i managerów, jak i do audytorów wewnętrznych zajmujących się w ramach pracy w firmie kontrolowaniem spełniania wymagań norm ISO, z którymi firma powinna być zgodna.

Jedną z kluczowych jednostek pracujących w obrębie firm certyfikujących ISO są audytorzy, których realizują wszelkie usługi związane z udzielaniem certyfikacji ISO. To na ich rękach spoczywa obowiązek weryfikacji, czy system zarządzania stosowany przez firmę jest zgodny z wymaganiami określonej normy czy też nie.

Zadanie to będzie obejmowało zarówno dokładną dokumentację stanu rzeczywistego firmy, jak i porównanie go do wymagań i założeń normy, do której firma chce certyfikować lub też została już certyfikowana. Audytor to przede wszystkim osoba bezstronna, niezależna i rzetelna – wyniki jej badań mogą w znaczący sposób wpłynąć na sukces lub porażkę przedsiębiorstwa na tle konkurencji, wpływając jednocześnie także na reputację samej jednostki certyfikującej ISO.

W jaki sposób jednostka certyfikująca ISO może pomóc firmie?

Firmy certyfikujące ISO odgrywają dziś niezwykle ważną rolę na światowym rynku, współpracując z przedsiębiorstwami z niemalże każdej branży nad poprawianiem jakości i bezpieczeństwa dostępnych na nim produktów i usług. Wiodące jednostki certyfikujące ISO nieustannie wspomagają zarówno małe jak i duże firmy w poprawie wyników ich organizacji, motywowaniu pracowników, doskonaleniu infrastruktury czy podnoszeniu efektywności produkcji.

Poprzez usługi certyfikacji i weryfikacji oraz szkolenia z zakresu standardów międzynarodowych, akredytowane jednostki certyfikujące są w stanie wpłynąć na budowanie zrównoważonego rynku, motywując do jeszcze większej konkurencyjności na polu jakości i bezpieczeństwa produktów.

Podejmując kontekst pojedynczej firmy współpracującej z jednostką certyfikującą ISO, korzyści tego rodzaju współpracy mogą być dla tej pierwszej naprawdę lukratywne. Już samo uzyskanie certyfikatu ISO podnosi jej status na rynku, zwiększając zainteresowanie i zaufanie interesariuszy i klientów, a tym samym wybijając ją ponad konkurencję. Dzięki akredytacji jednostki certyfikujące ISO są rozpoznawalne często globalnie, dzięki czemu udzielone przez nich certyfikaty ISO uznawane są nie tylko na arenie krajowej, ale i międzynarodowej, zwiększając zasięg rynku firmy, podnosząc jej szanse na większe zyski i budując jej świadomość ekonomiczną i społeczną, która przekłada się na ogólnie lepsze wyniki produkcyjne i sprzedażowe.

Akredytacja jednostek certyfikujących – dlaczego jest to tak ważne?

Wybór odpowiedniej firmy certyfikującej ISO dokonywany jeszcze przed przystąpieniem do wdrożenia systemu zarządzania opartego o dowolną normę międzynarodową jest jednym z kluczowych elementów ostatecznego sukcesu i wpływu samego certyfikatu. Na samym polskim rynku działa dziś szacunkowo od 60 do 80 jednostek certyfikujących ISO, z których każda oferuje nieco inne podejście do samego procesu certyfikacji, inne normy do których może certyfikować czy wreszcie inne ceny za oferowane przez siebie usługi. Wybór odpowiedniej firmy nie powinien być jednak zupełnie przypadkowy, a pierwszym elementem na jaki  należy zwrócić uwagę jest to, czy posiada ona status jednostki akredytowanej.

Każda jednostka certyfikująca może przeprowadzić certyfikację akredytowaną i nieakredytowaną, jednak z punktu widzenia korzyści wnoszonych do firmy przez certyfikaty ISO, jedynie te akredytowane mają na rynku realne znaczenie, szczególnie gdy w grę wchodzi rynek międzynarodowy.

Aby nadany certyfikat ISO był uznawany jako wiarygodny, udzielająca certyfikatu jednostka certyfikująca musi posiadać akredytację nadaną jej przez jednostkę akredytującą taką jak PCA. Znalezienie wykazu jednostek akredytowanych i akredytujących nie jest w dobie Internetu trudne, a chwila poszukiwań może naprawdę się opłacić.

Posiadana przez jednostkę certyfikującą ISO akredytacja daje gwarancję, że uzyskany certyfikat zostanie uznany przez każdy kraj na świecie i potraktowany jako faktyczny wyznacznik jakości i wiarygodności usług i produktów danej firmy. Certyfikaty bez akredytacji są zwykle po prostu odrzucane, jako że fizycznie może wydać je dowolna organizacja.

Sprawdzenie certyfikacji danej jednostki w obrębie konkretnego standardu jest dość proste, jako że poza obecnością na oficjalnej liście jednostek akredytowanych w jej ofercie muszą znaleźć się informacje o jednostce akredytującej, pod której akredytacją zostanie przeprowadzana certyfikacja oraz o opłacie akredytacyjnej za wydanie certyfikatu na rzecz jednostki akredytującej.

Co więcej, logo akredytacji musi widnieć na przyznanym przez jednostkę certyfikacie, gdyż tylko w ten sposób będzie on ważny i wiarygodny w świetle prawa.

Uzyskanie certyfikatu ISO dzięki pomocy akredytowanej jednostki certyfikującej to zdecydowanie krok w stronę lepszego, bardziej świadomego i zrównoważonego zarządzania własną firmą, ale też w stronę zyskania bezcennej przewagi konkurencyjnej o którą na zatłoczonym dziś rynku naprawdę trudno.

Korzystanie z usług tego typu jednostek jest korzystne zarówno pod kątem samych certyfikatów, jak i oferowanych przez jednostki szkoleń, a zyski wyniesione z tego rodzaju współpracy znacząco przewyższają jej finansowe i organizacyjne koszty.

 

Źródła:

  • https://ikmj.com
  • https://www.pca.gov.pl
  • https://www.iso.org/certification.html
  • www.iaf.nu

Pan Lotto