Skuteczna inwestycja w nieruchomości

Czy potrzebuję inwestycji w mieszkania

Inwestycje w mieszkania lub domy na spokojnych osiedlach blisko centrum, są jedną z najpopularniejszych i najbezpieczniejszych form inwestowania. Inwestycje te są inwestycjami długoterminowymi, które są finansowane albo z własnych środków finansowych lub też kredytami hipotecznymi.

Różne ceny, różne inwestycje

Ceny zakupu nieruchomości różnią się w zależności od miasta, w którym się znajdują. Mieszkania i domy o tej samej powierzchni i podobnej lokalizacji mogą mieć różne ceny w każdym z miast. Mieszkania m.in w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy też Poznaniu są na ogół dużo większe od cen w mniejszych miejscowościach.

To co wpływa na cenę to lokalizacja np. osiedla szeregówek, jego odległość od centrum miasta, czy też standard wykończenia domu szeregowego. Domy dostępne na sprzedaż przeznaczone do remontu, o gorszej lokalizacji zawsze są tańsze od tych znajdujących się w bliskim centrum lub okolicy miasta.

Inspektor nadzoru a nowe mieszkania

Zaletą inwestycji deweloperskiejest wyższy popyt niż podaż. Na rynku nieruchomości jest więcej chętnych na zakup czy też wynajem szeregówek niż np. zakup mieszkania oraz domu. Taki układ pozwala na osiągnięcie zysków zarówno z wynajmu segmentu jak i jego sprzedaży.

Rozpoczynając inwestycję w nieruchomości rozważ z jakich środków finansowych będzie ona finansowana – czy z własnych środków inwestora, czy poprzez kredyt udzielony przez bank. Kupując dom ze środków pieniężnych posiadanych przez inwestora, zyski płyną do niego bezpośrednio poprzez wynajem bądź też sprzedaż. W przypadku zakupienia mieszkania ze środków uzyskanych poprzez kredyt hipoteczny, możesz je spłacić z pieniędzy uzyskanych z wynajmu nie ponosząc wówczas dodatkowych kosztów utrzymania mieszkania, a następnie w przyszłości sprzedać z zyskiem.

A co z ryzykiem?

Inwestycja zakupu domu i mieszkania z przeznaczeniem na wynajem, nie jest oczywiście pozbawiona ryzyka. Ryzyko, które tutaj występuje jest jednak znacznie mniejsze niż w przypadku inwestycji w papiery wartościowe. Jest ono związane przede wszystkim ze złym przygotowaniem inwestycji, niewiedzą inwestora lub jego pochopnymi decyzjami. Przygotowanie całego procesu inwestycji jest podstawą sprawnego jej przeprowadzenia.

W momencie gdy inwestor nie posiada wystarczającej wiedzy może skorzystać z biur pośredników nieruchomości lub podjąć negocjacje z deweloperem, jednak pamiętaj, że wiąże się to z dodatkowi kosztami, ale i ryzyko jest wtedy minimalne.

Na co zwracać uwagę podczas zakupu nieruchomości u dewelopera:

Sprawdzenie akt dewelopera znajdujących się w sądzie rejonowym. Pozwala to na określenie kapitału zakładowego dewelopera oraz bilansu firmy dzięki którym można sprawdzić czy firma jest rzetelna i wypłacalna. Polecam usługę, która polega na sporządzeniu dla Ciebie szczegółowego raportu na temat danej firmy. Dzięki tej wiedzy, będziesz w stanie określić rzetelność danej firmy. Sprawdzenie ksiąg wieczystych nieruchomości. Dzięki temu dowiesz się kto jest prawowitym właścicielem nieruchomości i czy nieruchomość ta nie jest obciążona jakimiś zobowiązaniami, hipoteką. Sprawdzenie dokumentacji dotyczącej budowy. Tutaj zwróć uwagę na pozwolenia na budowę oraz na decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokładne przejrzenie projektów umów, jakie zawierane są z deweloperami. Ostatnim aspektem jest zdobycie informacji, opinii o danym deweloperze, najlepiej wśród znajomych bądź na różnych forach dyskusyjnych.

Pan Lotto