Standard ISO 50001 w praktyce

Panele solarne i turbina wiatrowa

Wprowadzenie do firmy zasad zrównoważonego rozwoju to jedna z podstawowych metod utrzymania czystego i zadowalającego wizerunku firmy na rynku. Ze względu na coraz większą świadomość społeczeństwa w kontekście ochrony środowiska i zasobów naturalnych sprawiła, że niedopuszczalne jest dziś bezpodstawne marnowanie surowców energetycznych bez pozostawienia przyszłym pokoleniom możliwości na równie progresywny rozwój.

Z tego też powodu tak istotne dla dzisiejszego przemysłu stało się wdrażanie systemów zarządzania opartych o stosowne normy międzynarodowe, umożliwiających zrównoważony i systematyczny rozwój firmy bez narażania środowiska na znaczący uszczerbek.

Zrównoważona energia jest jednym z najważniejszych elementów dbałości o stabilność klimatu i stanowi dziś ważną część długoterminowej strategii gospodarczej Unii Europejskiej, ale też innych potęg światowej gospodarki. Podwyższenie efektywności energetycznej przemysłu oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na szeroką skalę to priorytety narzucone sobie przez Unię Europejską. Aby je osiągnąć wprowadzono dobrowolną certyfikację ISO 50001 poświadczającą o braku negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko. Jak wygląda zastosowanie standardu w praktyce?

Standard ISO 5001 – na czym polega

Celem zastosowania Systemu Zarządzania Energią zbudowanego na podstawie standardu ISO 50001 jest przede wszystkim wdrożenie systemowego zarządzania energią prowadzącego do obniżenia nakładów energetycznych potrzebnych podczas produkcji, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W normie ISO 50001 zdefiniowane zostały między innymi wymogi dla wprowadzenia nowej polityki energetycznej w firmie poprzez proces identyfikacji aktualnego oraz przewidywanego zużycia energii, określenia obszarów nadmiernego zużycia energii i określenia planów redukcji jej zużycia. ISO 50001 zakłada też wprowadzenie precyzyjnego systemu monitorowania zużycia energii poprzez wdrażanie w życie zasad cyklu Deminga PDCA.

System Zarządzania Energią zgodny z ISO 50001 jest szczególnie istotny dla firm i przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach bardzo energochłonnej gałęzi przemysłu oraz firm, które muszą dostosować się do ograniczeń prawnych związanych z emisją gazów cieplarnianych. Norma ISO 50001 zawiera wymagania dotyczące przede wszystkim efektów działalności energetycznej i wpływu przemysłu wysokoenergetycznego na środowisko i zużycie zasobów naturalnych.

Jest to norma obligująca całą strukturę organizacji do zaangażowania się w projekty prowadzące do poprawy wydajności produkcji przy zmniejszonym nakładzie energetycznym, kładąc nacisk przede wszystkim na szczeble kierownicze, które do tej pory starały się nie brać odpowiedzialności za działania przedsiębiorstwa. Istotą systemu opartego o normę ISO 50001 jest zidentyfikowanie obszarów znaczącego zużycia energii, dotyczących ich wymagań prawnych, a następnie odpowiednie zarządzanie zużyciem energii w tych obszarach prowadzące do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zużycia zasobów naturalnych. Podstawowym zadaniem normy wdrożonej w przedsiębiorstwie jest poprawa efektywności energetycznej produkcji w sposób wykazujący zauważalne efekty przyjętych rozwiązań.

Korzyści z wdrożenia Certyfikatu Zarządzania Energią ISO 50001

Choć wydawać by się mogło, że na wdrożeniu normy ISO 50001 w przedsiębiorstwach zyskuje wyłącznie środowisko, sama certyfikacja okazuje się być korzystnym przedsięwzięciem również dla wdrażającej ją firmy. Dzięki precyzyjnemu określeniu polityki w zakresie zużycia energii, firma może wykreować własny wizerunek w oparciu o faktycznie podejmowane działania poparte certyfikatem.

Elektrownia

Ostatecznie firma posiadająca certyfikat zgodności z ISO 50001 jest wiarygodna w oczach klientów oraz rynku i stanowi dobry przykład dla konkurencji, kreując w ten sposób własną przewagę rynkową – komentuje DNV GL – światowy autorytet w dziedzinie certyfikowania.

Świadome zarządzanie zużyciem energii to także realne zmniejszenie kosztów opłat za energię oraz zmniejszenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem energetycznym. Korzystanie z tak zorganizowanego systemu zarządzania energią pozwala na usprawnienie zarządzania całą organizacja poprzez lepsze metody planowania, ustalania celów czy projektowania programów w zakresie zużycia energii.

Pan Lotto