Worki filtracyjne – co to jest i do czego służy?

worki filtracyjne

Worki filtracyjne są stosowane w filtrach workowych, wykorzystywanych w przemyśle. Zapewniają wysoką jakość powietrza i ograniczają ilość pyłów poprodukcyjnych emitowanych do atmosfery. Dzięki firmom produkującym worki filtracyjne na zamówienie, klient otrzymuje produkt o odpowiednim wymiarze, z konkretnego materiału, co gwarantuje właściwą separację zanieczyszczeń oraz sprawne i wydajne działanie systemu opartego o filtr workowy. 

Co to jest worek filtracyjny?

Worek filtracyjny jest wkładem do filtrów workowych workowych i jak sama nazwa wskazuje ma kształt worka. Materiałem wykorzystywanym do jego produkcji jest tkanina i włóknina naturalna oraz syntetyczna o różnej przepuszczalności, a także wydajności. Worki dzielimy na różne typy ze względu na wykonanie, na przykład antystatyczne, teflonowe, odporne na niskie temperatury, również odporne na tłuste zabrudzenia i wody oraz wiele innych. Do ich produkcji wykorzystuje się włókniny różniące się między sobą parametrami, takie jak: polipropylen, aramid, poliester. Mogą one pracować w niezwykle trudnych warunkach, także na zewnątrz. 

zastosowanie worków filtracyjnych

O czym należy pamiętać przy wyborze worka filtracyjnego?

Worek filtracyjny powinien odpowiadać swoimi wymiarami filtrowi workowemu. W innym przypadku wydajność całego systemu oczyszczania będzie niska. Użycie niewłaściwych worków może być powodem awarii lub konieczności częstego serwisowania urządzenia, co może być przyczyną przestojów w pracy i generować dodatkowe koszty związane z naprawami, bądź wymianą oprzyrządowania. Kluczową sprawą przy wyborze odpowiedniego produktu jest rodzaj zanieczyszczeń oraz konieczność posiadania przez niego specjalnych usprawnień, a także warunki otoczenia. W przypadku procesu produkcyjnego, który generuje ogromne ilości ciepła zastosować trzeba worek odporny na wysoka temperaturę, podobnie inny produkt zostanie zastosowany tam, gdzie pojawiają się mikrowyładowania elektrostatyczne. Ma to podstawowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa zakładowi przemysłowemu, odpowiedniej jakości produktom oraz pracownikom komfortowej pracy.

Wybierając odpowiedni worek filtracyjny należy brać pod uwagę wyżej wymienione czynniki. Istotny jest także prawidłowy montaż oraz konserwacja instalacji. W trakcie tych działań należy przestrzegać zasad prawidłowego zamontowania worka. W innym przypadku cały system będzie mniej wydajny, co ma podstawowe znaczenia dla środowiska. System oparty na filtrach workowych i workach filtracyjnych należy do najskuteczniejszych rozwiązań w dziedzinie oczyszczania emitowanych do atmosfery pyłów przemysłowych. Ich zastosowanie jest wyrazem dbałości o środowisko naturalne, a także sposobem na nowoczesne zarządzanie biznesem, którego celem powinno być także podejmowanie wszelkich działań zmierzających do ochrony środowiska, a przede wszystkim atmosfery. 

worki filtracyjne w warsztacie samochodowym

W jakich branżach stosuje się worki filtracyjne do cieczy?

Worki filtracyjne do cieczy stosuje się między innymi w przemyśle kosmetycznym, motoryzacyjnym, chemicznym, lakierniczym, spożywczym i wielu innych. Ciecz podlegająca filtrowaniu przepływa przez następujące po sobie elementy urządzenia, którego zadaniem jest zatrzymanie zanieczyszczeń o coraz mniejszych rozmiarach. To zapobiega pojawieniu się sytuacji, w której powierzchnie filtracyjne mogłoby zostać zablokowane. Nowoczesne rozwiązania wykorzystane przy produkcji worków filtracyjnych pozwalają na szybką i bezproblemową ich wymianę, czemu służą specjalne rączki i prowadnice. Worki do cieczy są wykorzystywane nie tylko do wstępnej, powierzchownej filtracji, ale również do szczególnie dokładnego oczyszczania. Do ich produkcji stosuje się materiały, które nie produkują włókien, gdyż mogłyby się one znaleźć w cieczy poddanej procesowi filtracji. 

Znaczenie worków filtracyjnych

Worki filtracyjne są produktami niezwykle wydajnymi, dzięki temu mogą być wykorzystywane w przeróżnych branżach, od spożywczej chemicznej, metalurgicznej po farmację. Za ich pomocą można oczyszczać nie tylko powietrze, ale także ciecze. Są odporne nie tylko na wysoką temperaturę i wyładowania elektrostatyczne, ale także kwasy i zasady.  

Worki filtracyjne zapewniają skuteczne oczyszczanie zanieczyszczeń przemysłowych. 

Pan Lotto