Wszystko co powinieneś wiedzieć o ocenie ryzyka zawodowego

Każdy wykonywany zawód wiąże się z pewnego rodzaju niebezpieczeństwem wystąpienia objawów chorobowych spowodowanych wykonywaną pracą. Tym jak duże jest prawdopodobieństwo wystąpienia, tych symptomów zajmuje się ocena ryzyka zawodowego. Cóż to jednak jest? Jest to zestawienie zaistniałego stanu rzeczy na danym stanowisku pracy z tym, jak to wymagane jest w przepisach. Pojawiające się różnice ukazują wysokość wystąpienia ryzyka zawodowego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty wspomnianego pojęcia.

Ryzyko zawodowe wpisane w pracę

Chcąc przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego należy najpierw zebrać stosowną dokumentację. Na początek należałoby dokonać deskrypcji opiniowanego stanowiska. Chodzi w zasadzie o opisanie wszystkiego, co się widzi gołym okiem. Następnie można przejść do zilustrowania tego, co tak w rzeczywistości może stanowić zagrożenie.

Mowa tu o charakteryzacji zajmowanego stanowiska, czym dany pracownik się zajmuje i wówczas określenie co może okazać się niebezpieczeństwem dla ludzkiego zdrowia. Następnie, na podstawie zebranych dotychczas danych, kwalifikuje się poziom ryzyka zawodowego. Punkt też wiąże się również ze wskazaniem dopuszczalności. O co w tym momencie chodzi? Jest to punkt oceny ryzyka zawodowego informujący, jaka jest granica dozwolona, w której pracownik może wykonywać swoje obowiązki. ocena ryzyka zawodowego w pracy

Wnioski płynące z oceny ryzyka zawodowego

Na sam koniec należy przejść do określenia wszelkich działań, które należałoby podjąć, by ryzyko zawodowe spadło do minimum. Warto również zwrócić uwagę na poszczególne normy i przepisy, których aktualność powinno się śledzić, bowiem odnoszą się do danego stanowiska. Ma to służyć temu, by pracodawca, ale i pracownik byli zawsze na bieżąco. Może to pomóc w zmniejszeniu wystąpienia ryzyka zawodowego.

Warto pamiętać iż ryzyko zawodowe obecne jest podczas wykonywania każdej pracy, niezależnie czy jest to praca fizyczna czy umysłowa. W przypadku pracownika budowlanego to chyba oczywiste, jest to bowiem ciężka praca fizyczna, która w dużym stopniu nadwyręża kręgosłup. Jak jednak to się ma do nauczyciela i na czym może polegać ocena ryzyka zawodowego w tym przypadku? Każdy wie, że narzędziem pracy pedagoga jest głos. To on narażony jest na czynniki chorobowe. Źle eksploatowany może doprowadzić do nieodwracalnych zmian, do których mogą również doprowadzić złe warunki występujące w pomieszczeniach, których prowadzone są lekcje. Do nich zalicza się między innymi złą wilgotność i akustykę sal. I właśnie ocena ryzyka zawodowego zawodu nauczyciela polega na sprawdzeniu wilgotności i akustyki sal. Złe warunki mogą doprowadzić do nadwyrężenia strun głosowych. Ważne jest, by każdy nauczyciel znał zasady użytkowania głosu, czyli przede wszystkim pamiętać o systematycznym nawilżaniu strun, ale również o mówieniu naturalnym głosem- bez jego podnoszenia i krzyku.

Pracownik biurowy jest narażony na zbytnie przeciążanie nadgarstków, ale i obciążanie kręgosłupa poprzez zajmowanie złej pozycji podczas pracy. Każdy zawód źle wykonywany podnosi ryzyko wystąpienia chorób zawodowych. Warto zatem zawczasu temu przeciwdziałać i korzystać z ocen ryzyka zawodowego, bo łatwiejsza jest profilaktyka niż leczenie.

Pan Lotto