Z kim NFZ zawiera umowy?

medycyna

Prywatne placówki medyczne, jak i lekarze przyjmujący pacjentów we własnych gabinetach, mają możliwość podpisania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ten sposób gwarantują części pacjentów możliwość nieodpłatnej dla nich wizyty u specjalisty, a tym samym – podjęcie niezbędnego leczenia. Jakie wymagania prawne jednak powinna spełnić placówka medyczna, aby zakontraktować się z NFZ?

Jakie umowy można zawrzeć z NFZ?

Dla lekarzy, rehabilitantów, fizjoterapeutów czy stomatologów kwestia podpisania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia jest kwestią skomplikowaną i niekiedy trudną do zrealizowania. Wynika to z trudności interpretacji przepisów prawa, a także konieczności posiadania odpowiednich uprawnień, które zagwarantują możliwość wystartowania w konkursie ogłoszonym przez NFZ. Jak to jednak wygląda w praktyce?

Inną kwestią związaną z podpisaniem umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia jest rodzaj świadczeń, jakie były by w ten sposób zagwarantowane. W zależności od specjalizacji lekarza, jego uprawnień czy potrzeb dla placówki medycznej, wyróżnia się kilka rodzajów umów, jakie można podpisać z NFZ.

Z racji tego, że NFZ nie tylko finansuje leczenie obywateli, ale również wychodzi naprzeciw z innymi świadczeniami oraz możliwością zaopatrzenia w leki konkretne placówki szpitalne (na przykład prywatne szpitale), konieczne jest spełnienie szeregu wymagań, a także znajomość przepisów prawa.

Umowy, jakie można podpisać z NFZ to:

 • Profilaktyczne programy zdrowotne;
 • Zaopatrzenie w wyroby medyczne;
 • Leczenie szpitalne;
 • Pomoc doraźna i transport sanitarny;
 • Leczenie rehabilitacyjne;
 • Opieka paliatywna i hospicyjna;
 • Leczenie stomatologiczne;
 • Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień;
 • Lecznictwo uzdrowiskowe;
 • Podstawowa opieka zdrowotna;
 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna;
 • Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Wymagania dotyczące zawierania umów z NFZ

Podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia jest jednak kwestią ściśle uregulowaną w przepisach. Aby móc podpisać kontrakt, konieczne jest spełnienie szeregu wymagań, które pozwolą na wzięcie udziału w konkursie.

Zgodnie z ustawą o umowach o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, a dokładnie z artykułem 132, umowa może być zawarta tylko ze świadczeniodawcą wybranym do udzielania konkretnego typu świadczeń. Oznacza to, iż podpisać umowę z NFZ mogą jedynie placówki medyczne, lekarze posiadający własny gabinet medyczny oraz prawo do wykonywania zawodu oraz inne jednostki lecznicze – w tym rehabilitanci, pielęgniarki, położne, stomatolodzy i inni. Bez spełnienia tego podstawowego wymogu, NFZ nie podpisze żadnego rodzaju z wymienionych wcześniej umów.

Oprócz tego lekarz musi posiadać prawo do wykonywania zawodu, a także nie być zawieszony w prawie do jego wykonywania oraz ograniczony w wykonywaniu innych określonych czynności medycznych. Dodatkowo specjalista pragnący zawrzeć umowę z NFZ musi posiadać odpowiednio wyposażony gabinet lub inne pomieszczenie, gdzie znajdzie się aparatura niezbędna do wykonywania zawodu i niezbędne środki lecznicze.

Każdy lekarz lub pracownik medyczny decydujący się na prowadzenie indywidualnej praktyki lub otwarcie prywatnego ośrodka medycznego, powinien także uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz obowiązkowo zawrzeć umowę o ubezpieczenie z tytuły odpowiedzialności cywilnej.

Do najważniejszych wymagań stawianych świadczeniobiorcom, pragnącym podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, jest uzyskanie wpisu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Wniosek wysyłany jest do właściwej Izby Lekarskiej, pod którą od tej pory powinien podlegać świadczeniobiorca.

medycyna

Umowy z NFZ a wymagania prawne

Zawieranie umów z NFZ to procedura wymagająca znajomości przepisów prawa, dlatego zaleca się, aby wcześniej skonsultować się z radcą prawnym specjalizującym się w tego typu umowach. Dokładne przeanalizowanie sytuacji, a jednocześnie wypełnienie wszystkich wniosków i spełnienie podstawowych wymagań pozwoli na wystartowanie w konkursie ogłoszonym przez NFZ.

Warto tutaj zaznaczyć, że jedynie lekarze posiadający własną działalność gospodarczą, a także wpis w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, mają możliwość w startowaniu w konkursach ogłaszanych przez NFZ. Już samo uzyskanie wpisu do Okręgowej Izby Lekarskiej wymusza niejako na lekarzach i pracownikach medycznych spełnienie szeregu wymagań. Jednakże sam proces podpisania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia warto poprzedzić konsultacją w kancelarii radców prawnych.

Redaktor MK