Zatrudnienie cudzoziemna ze Wschodu krok po kroku

Pracownicy z Ukrainy i zza wschodniej granicy Polski napływają do kraju w poszukiwaniu pracy coraz chętniej, jednak zatrudnienie ich legalnie sprawia wielu pracodawcom sporo problemów. Rozwiązaniem dla tych, którzy poszukują sprawdzonych i gotowych do pracy pracowników fizycznych oraz wykwalifikowanej kadry są dziś coraz częściej doświadczone w tej dziedzinie agencje zatrudnienia, dzięki którym proces zatrudnienia pracowników ze Wschodu jest znacznie łatwiejszy. Jak przebiega zatrudnienie cudzoziemca ze wschodu krok po kroku i dlaczego warto sięgnąć po pomoc wyspecjalizowanych agencji?

Wymagania dla cudzoziemców ze Wschodu podejmujących pracę w Polsce

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy lub innego państwa wschodniego w 2019 roku wymaga posiadania przez pracownika nie tylko uprawnienia do pobytu na terytorium Polski, ale też uprawnienia do podjęcia zatrudnienia. Każdy cudzoziemiec ze Wschodu przebywający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy może uzyskać takie pozwolenie samodzielnie lub z pomocą pracodawcy, który chce go zatrudnić. Ta ostatnia forma jest obecnie najpopularniejszym sposobem na pozyskanie siły roboczej z Ukrainy – przez powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia obywatele Ukrainy i innych państw zza wschodniej granicy UE mogą podejmować pracę w Polsce w okresie do sześciu miesięcy i na okres kolejnych 12 miesięcy bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę.

Zatrudnienie cudzoziemca ze Wschodu krok po kroku

Pracodawca, który chce zatrudnić pracownika z Ukrainy bądź innego kraju wschodniego nie należącego do Unii Europejskiej powinien w pierwszej kolejności wypełnić oświadczenie zawierające dane identyfikujące pracodawcę i cudzoziemca oraz dane dotyczące oferowanej cudzoziemcowi pracy. Złożenie takiego oświadczenia wymaga także uiszczenia opłaty 30 zł. Oświadczenie powinno zostać zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy odpowiadającym siedzibie lub miejscu stałego pobytu pracodawcy. Jeśli oświadczenie zostało wypełnione i przygotowane prawidłowo, Powiatowy Urząd Pracy wpisuje je do ewidencji oświadczeń i zatwierdza możliwość podjęcia pracy przez cudzoziemca.

Oryginał zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi należy przekazać pracownikowi, dla którego oświadczenie będzie podstawą do uzyskania w placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy niezbędnej do legalnego wykonywania pracy w Polsce. Podczas rejestrowania oświadczenia pracodawca określa termin, w którym cudzoziemiec powinien podjąć u niego pracę – jego obowiązkiem będzie zawiadomienie pisemnie Urzędu Pracy zarówno w momencie podjęcia pracy przez cudzoziemca, jak i w sytuacji gdy ten nie podejmie zatrudnienia. Czas na zgłoszenie tego faktu to 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Aby zatrudnienie cudzoziemca było legalne, pracownik powinien wykonywać powierzoną mu pracę na podstawie pisemnej umowy zawartej z pracodawcą na warunkach określonych w złożonym w Urzędzie Pracy oświadczeniu. Co ważne, pracodawca zatrudniający Ukraińca lub innego cudzoziemca ma wobec niego takie same obowiązki, jak wobec legalnie zatrudnionego obywatela polskiego. W jego obowiązku będzie więc zgłoszenie pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odprowadzanie składek, podatku dochodowego oraz stosowanie przepisów prawa pracy.

Pracodawca, który decyduje się na zatrudnienie obcokrajowca w swojej firmie jest zobowiązany do sprawdzenia legalności pobytu oraz ważności uprawnienia do podjęcia zatrudnienia pracownika z Ukrainy.

Dlaczego warto korzystać z pomocy agencji zatrudniając pracowników ze Wschodu?

Zatrudnienie cudzoziemców ze Wschodu jako pracowników w firmie wymaga przygotowania i zarejestrowania odpowiednich dokumentów, co oczywiście może zająć sporo czasów i być dość kosztowne. Korzystanie z pomocy doświadczonej agencji zatrudnienia może w tym wypadku oszczędzić pracodawcy wielu problemów, znacząco upraszczając proces rekrutacji cudzoziemców.

Decydując się na korzystanie z usług agencji zatrudnienia cudzoziemców pracodawca może przekazać sporą część swoich obowiązków (w tym kwestii związanych z umowami, ZUS-em, ubezpieczeniami, PIT-ami, listami obecności, wypłatami, badaniami lekarskimi czy BHP) zewnętrznej firmie, która ma do czynienia z cudzoziemcami pracującymi w Polsce na co dzień. Outsourcing tego typu pozwala znacząco zmniejszyć obowiązki pracodawcy i wykorzystać maksymalnie możliwości, jakie dają na dzisiejszym rynku pracy pracownicy z Ukrainy i innych państw Wschodnich. Zatrudnianie cudzoziemców ze Wschodu jest dziś ogromnym trendem nie tylko w branży budowlanej, ale i wszędzie tam gdzie pojawia się zapotrzebowanie na siłę roboczą – chcąc pozyskać tego typu pracowników warto zrobić to legalnie i uniknąć kłopotów z prawem.

 

Pan Lotto