Czym jest dobrowolna certyfikacja produktu?

Produkcja CNC

Certyfikacja produktu jest oficjalnym potwierdzeniem zgodności jego cech i właściwości z określoną specyfikacją techniczną, wymogami branży, do której się zalicza i standardami wysokiej jakości. Certyfikacja może być obowiązkiem spowodowanym wymogami zapisów prawa i innych przepisów krajowych lub działaniem dobrowolnym, przeprowadzonym … ...czytaj dalej