Certyfikacja systemów zarządzania w praktyce

Korporacja

Firmy na całym świecie, niezależnie od wielkości biznesu czy branży, w jakiej się obracają, dążą do jak najdłuższego i najbardziej rentownego utrzymania się na rynku. Aby tak się stało, konieczne jest jednak spełnianie odpowiednich norm co do jakości oferowanej przez firmę i technologii przez nią wykorzystywanych, co oczywiście może przełożyć się na sukces, o ile strategia zarządzania firmą jest prowadzona należycie. W celu przekształcenia marzeń zarządu firmy w rzeczywistość i doprowadzenia do sytuacji, w której firma zyskuje przewagę nad konkurencją, konieczne jest stworzenie sprawnego systemu zarządzania dostosowanego do wewnętrznych procesów firmy, a jednocześnie zgodnego z odpowiednimi normami. To właśnie wszelkiego rodzaju certyfikaty zgodności systemów zarządzania z międzynarodowymi normami ISO są świadectwem na rzetelną i prężną działalność firmy. Ich posiadanie jest najlepszym dowodem zarówno dla klientów, jak i przyszłych pracowników oraz konkurencji na to, że dana firma jest warta uwagi.

Certyfikacja systemów zarządzania – kto może być nią zainteresowany?

Presja utrzymania się na rynku, wśród dążącej do jak najlepszych wyników konkurencji dotyka dziś firmy właściwie każdej branży. Podążanie za najnowszymi technologiami, wymogami jakościowymi czy wreszcie potrzebami klientów, dzięki nieustannemu i dynamicznemu rozwojowi rynków stało się dziś niezwykłym wyzwaniem, któremu czoła mogą stawić jedynie najlepsi. Menedżerowie i zarządcy firm, które aspirują do miana liderów swojej specjalności muszą być więc gotowi do podjęcia wszelkich kroków wyróżniających ich na tle konkurencji na tyle, by to właśnie ich oferta przyciągnęła największych i najbardziej wpływowych klientów. Jedną z dróg, jaką można podążyć w celu zyskania rzeczonej przewagi jest właśnie certyfikacja systemów zarządzania.

Nie istnieje jednoznaczne określenie na firmę, która mogłaby być zainteresowana pozyskaniem certyfikatu ISO. Można bowiem stwierdzić, że każdy myślący o swoim biznesie na poważnie przedsiębiorca powinien dążyć do jak najlepszego systemu zarządzania firmą, a więc również pozyskiwania dowodów na swoją ponadprzeciętną etykę pracy, wśród których ważniejszym są właśnie certyfikaty ISO. Rozważając więc kwestię tego kto może być zainteresowany certyfikacją systemów zarządzania należy przyjąć, że firmy dostrzegające w prawidłowym systemie zarządzania wartość dodaną, a nie narzędzie do utrzymania statusu quo są najlepszym kandydatem do uzyskania certyfikacji. Dlaczego? Bo to właśnie one zyskają dzięki certyfikatowi najwięcej, a jednocześnie nie stracą czasu podczas procesu wdrażania nowego systemu. Ten będzie bowiem stanowił dla nich lepszą drogę do uzyskania przewagi konkurencyjnej, a nie konieczność wynikającą z obowiązku spełniania określonych przepisów.

Po co przeprowadza się certyfikację systemów zarządzania?

Certyfikacja systemów zarządzania według międzynarodowych norm ISO to jedna z najlepszych dróg na zyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Jej posiadanie stanowi niezbity dowód na to, że firma angażuje się w ciągłe doskonalenie swoich technik zarządzania i funkcjonowania oraz dąży do zrównoważonego rozwoju, na którym zyskuje nie tylko sama firma, ale i jej klienci, a także cały rynek. Certyfikat nie jest bowiem jedynie biletem świadczącym o przynależności firmy do elitarnej grupy najlepszych organizacji na rynku. Certyfikat zgodności systemu zarządzania z normami ISO to też element wizerunku marki – łatka świadcząca o nienagannym podejściu do prowadzenia biznesu, którą z łatwością przekuwa się na sukcesy na polu zawodowym i budowę zaufania do marki.

Biuro

Jakie są warunki uzyskania certyfikatu dla systemu zarządzania?

Uzyskanie certyfikatu dla systemu zarządzania to droga często trudna, wymagająca niejednokrotnie przestawienia wielu metod zarządzania firmą. Nie chodzi jednak o to, by przewrócić procedury działania firmy do góry nogami i zupełnie zmienić wizję, jaką mają dla niej zarządcy. Zgodność modelu zarządzania z certyfikatem ma być drogą do ulepszenia istniejącego już systemu zarządzania i poprawienia tych obszarów, które mogą być bezpośrednią przyczyną niepowodzeń firmy.

Aby uzyskać certyfikat dla systemu zarządzania firma musi udowodnić podczas audytów wewnętrznych oraz audytu zewnętrznego prowadzonego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, że jej działania są zgodne z wymaganiami norm ISO, nieustannie kontrolowane i w razie konieczności udoskonalane tak, by zarządzanie firmą zawsze spełniało najwyższe światowe standardy.

Pan Lotto