Jak wybrać odpowiednie szkolenie na spawacza?

spawanie w przemyśle

Coraz więcej osób zarówno posiadających doświadczenie w spawaniu jak i tych, którzy nigdy nie wykonywali pracy związanej z tą dziedziną decyduje się na skorzystanie ze szkoleń na spawaczy. Dzięki nim możliwe jest uzyskanie praktycznych umiejętności od podstaw lub zgłębienie technik i zdobycie specjalizacji.

Rodzaje kursów na spawacza

Podstawowymi kursami oferowanymi przez ośrodki są szkolenia ręcznych przecinaczy palnikiem tlenowo-acetylenowym, szkolenia na spawaczy ręcznych w metodach 311- G (spawanie gazowe), 111- MMA (spawanie elektrodą otuloną), 141- TIG (spawanie w osłonie argonu), 131- MIG (spawanie półautomatyczne aluminium), 135- MAG (spawanie półautomatyczne stali drutem litym), 136- MAG (pawanie półautomatyczne stali drutem rdzeniowym). Ośrodki prowadzą również egzaminowanie spawaczy na certyfikaty UDT-CERT (Urzędu Dozoru Technicznego ), TÜV (Technischer Überwachungs Verein) , TDT (Transportowego Dozoru Technicznego). Najczęściej wybieranymi przez kursantów technikami spawania jest spawanie 135-MAG, 136-MAG oraz 131-MIG. Na metody te jest obecnie największe zapotrzebowanie ze względu na ich uniwersalność i wydajność. Stosuje się je przy montażu różnorodnych metalowych elementów. Spawanie tymi metodami odbywa się w miniaturowej otoczce z gazu, który nie dopuszcza do spawanych elementów powietrza atmosferycznego, dzięki temu topiąca się elektroda stanowi dodatkową spoinę między elementami. Bardzo często możemy także napotkać ogłoszenia o pracę, w którym poszukiwany jest spawacz 111-MMA. Spawanie elektrodą otuloną jest jedną z najstarszych metod spawania z wykorzystaniem łuku elektrycznego. Podczas spawania tą metodą połączenie powstaje ze stopionego materiału oraz topliwej elektrody otulonej.

Jak wybrać szkolenie na spawacza?

Aby móc wziąć udział w szkoleniu na spawacza zainteresowana osoba może zarejestrować się w Urzędzie Pracy lub samodzielnie wybrać ośrodek, który oferuje tego typu kurs zawodowy. W drugim przypadku koniecznie należy sprawdzić czy po ukończeniu szkolenia otrzymamy oficjalne potwierdzenie zdobytych umiejętności. W Polsce uprawnienia spawaczom nadają trzy instytucje: Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, Urząd Dozoru Technicznego oraz Polski Rejestr Statków.  Najlepiej korzystać z oferty proponowanej przez sprawdzone ośrodki posiadającą dobrą opinie kursantów. Dzięki temu możemy liczyć na zajęcia prowadzone na wysokim poziomie co bezpośrednio przełoży się na zdobyta przez nas umiejętności. Dobrym pomysłem jest sprawdzenie opinii na temat danego ośrodka, które możemy znaleźć na forach internetowych. Za sprawą takiego rozeznania podjęcie decyzji odnośnie wyboru ośrodka nie będzie trudne.

iskry spawalnicze

Szkolenia na spawacza mogą znacząco różnić się ceną w zależności od ośrodka i regionu w jakim on funkcjonuje. Zazwyczaj ceny całkowitego kursu wahają się w granicach od 1500-2500 złotych. Warto jednak pamiętać, że zdobycie nowych umiejętności bardzo często przynosi w przyszłości profity, które szybko zwrócą wydane początkowo pieniądze. Cena może także zależeć od poziomu prowadzonego kursu. Im bardziej jest on zaawansowany tym będzie konieczne poniesienie wyższych kosztów.

Jak przebiega kurs i kto może wziąć w nim udział?

Kurs na spawacza zazwyczaj składa się z dwóch części: teoretycznej i praktyczniej. Długość trwania szkolenia może znacząco się różnić ze względu na formułę jego przeprowadzania. Może być on prowadzony weekendowo, wieczorowo lub w trybie ciągłym. Każdy zainteresowany może wybrać formę, która w największym stopniu będzie dla niego wygodna. Po ukończeniu kursu każdy biorący w nim udział przechodzi przez egzamin zarówno teoretyczny jak i praktyczny. W momencie uzyskania pozytywnej opinii kursant otrzymuje książeczkę spawacza lub wpis do posiadanej książeczki spawacza sygnowany przez oficjalny instytut.

Dlaczego warto zdecydować się na kurs spawacza?

Wykwalifikowani spawacze w Polsce są obecnie bardzo potrzebni. Znajdą oni pracę nie tylko w większych zakładach produkcyjnych, ale również w niewielkich warsztatach. Również za granicami brakuje specjalistów w tej dziedzinie, dlatego decydując się na ukończenie kursu spawacza wielu kursantów wyrusza się na emigrację zarobkową. W Polsce mogą oni liczyć na wysokie zarobki rzędu 2000-4000 złotych netto, które są jednak uzależnione od posiadanych umiejętności. Z możliwości wzięcia udziału w szkoleniu powinny skorzystać również osoby bezrobotne, które dzięki zdobyciu praktycznej wiedzy będą w stanie łatwiej znaleźć posadę.

Pan Lotto