Jak muzyka oddziałuje na człowieka?

Oddziaływanie muzyki na człowieka

Nie jest możliwe, by jednym zdaniem określić, jaki wpływ na nasz organizm ma muzyka, ponieważ jej oddziaływanie jest odczuwane na wielu płaszczyznach: emocjonalnej, fizjologicznej, estetycznej. W zakresie centralnego układu nerwowego muzyka oddziałuje przede wszystkim na emocje. „Dzięki doskonałym sieciom nerwowym ciało, myśl i emocje są ściśle powiązane i funkcjonują jako całościowa jednostka, wzbogacając naszą wiedzę ”

Oddziaływanie muzyki na emocje odzwierciedla się w zakresie ich przezywania podczas słuchania muzyki. Są to takie doznania jak: strachem złość, smutek, radość, uspokojenie. Poza tym oddziaływanie muzyki poprzez wywoływanie pewnych uczuć wpływa na kształtowanie określonego sposobu przeżywania muzyki, który może być różny u poszczególnych słuchaczu. „Nawet jeżeli muzyka uczuć nie zawiera, to potrafi je wywoływać i ciekawym zjawiskiem jest to, że potrafi wywoływać u różnych ludzi różne uczucia.” Takie stwierdzenia dotyczą słuchania tych samych utworów muzycznych poprzez różnych odbiorców, ale w tym samym czasie.

Wpływ muzyki obserwowany jest także w przebiegu procesów poznawczych oraz neurofizjologicznych, co dzieje się za pośrednictwem aktywizacji bioelektrycznych czynności mózgu. W ten sam sposób doświadcza się stanów odprężenia, także tych głębokich, wykraczających poza ludzką świadomość. Ponieważ muzyka kieruje swoje oddziaływanie przede wszystkim na emocjonalną sferę osobowości człowieka, wykorzystuje się ją jako jeden z elementów sterujących psychiką ludzką i zachowaniami osobniczymi. Zaburzone stosunki międzyludzkie mogą (w konsekwencji) wywołać większość chorób na jakie narażony jest współczesny człowiek tzw. schorzenia cywilizacyjne powstają głównie z nagromadzonych negatywnych emocji, takich jak egoizm, nienawiść, gniew, które wynikają z nieprawidłowych postaw życiowych.

Struny gitary a oddziałwanie muzyki na człowieka

Nie bez znaczenia są wartości estetyczne, jakie zawiera muzyka. One również odgrywają rolę terapeutyczną. To właśnie wartości estetyczne, jakie przypisywane są dziełom sztuki czy natury, dostarczają rzeczywistej rozrywki, ukojenia lub zaspakajają marzenia. Nasz kontakt z muzyką ,może mieć różne podłoże. Najczęściej zaspokajamy naszą aktualną potrzebę estetyczną. Staramy się poddać nastrojowi muzyki, uchwycić jej piękno, przeżyć na swój sposób.

Często muzyka pomaga nam oderwać się od codziennych problemów, doznać silnych wzruszeń czy wręcz ekstatycznych przeżyć. Jeżeli aktualnie doznajemy silnych uczuć (miłość, radość, smutek, złość), muzyka pozwala nam je jeszcze bardziej spotęgować. Zatopieni w muzyce, przestajemy zauważać świat zewnętrzny, jesteśmy jakby poprzez chwilę nieobecni. Trwamy w określonym nastroju tak długo, jak długo trwa muzyka, która jest odzwierciedleniem naszych potrzeb, nas samych.

Każdy rodzaj terapeutycznej aktywizacji muzycznej pomaga wprowadzić wewnętrzną harmonię w życie psychiczne człowieka. W zależności od jakości proponowanej słuchaczowi muzyki emocje, jakie przez nią są wywoływane, mogą powodować pozytywne bądź negatywne zmiany fizjologiczne w organizmie. Zmiany te mogą dotyczyć:

efektywności systemu nerwowego;
czynności całego organizmu;
czynności kory mózgowej;
napięcia mięśniowego;
przemiany materii;
szybkości krążenia krwi;
wrażliwości zmysłów;
wydzielania wewnętrznego;
cyklu oddechowego.

Pan Lotto