Czym zajmuje się laryngolog?

laryngolog

Laryngolog specjalizuje się w leczeniu chorób w obrębie głowy i szyi, a przede wszystkim uszu, nosa, gardła, przełyku, krtani, tchawicy, oskrzeli, zatok przynosowych oraz w obrębie twarzoczaszki, czy narządów zmysłu z wyłączeniem wzroku, którym zajmuje się okulista.

Wykonuje on badanie laryngologiczne, mające na celu ocenę stanu zdrowia głównie nosa, zatok, gardła i uszu. Są laryngolodzy zajmujący się dorosłymi oraz specjalizujący się w chorobach dzieci. 

Obowiązki i zadania laryngologa

Zadaniem laryngologa jest nie tylko leczenie zachowawcze, farmakologiczne, ale również wykonywanie zabiegów chirurgicznych w obrębie wymienionych wyżej narządów, jak również ich rekonstrukcje. W obrębie działań podejmowanych przez tego specjalistę należy także wykonywanie endoskopii przełyku, jak również dolnych dróg oddechowych. W trakcie tych działań wykorzystuje specjalistyczne urządzenia medyczne, co służy ocenie i kontroli stanu tych narządów. Do jego zadań należy także promocja zdrowego trybu życia i wszelkie działania mające na celu profilaktykę chorób w obrębie głowy i szyi. Laryngolog w trakcie badań pobiera także materiał biologiczny do badań. Jest to analiza bakteriologiczna, histologiczna bądź biochemiczna, służąca postawieniu diagnozy i podjęciu skutecznego leczenia. W trakcie badania dokonuje on również próby sprawdzenia czynności głosu, węchu oraz równowagi. W trakcie procedur medycznych obsługuje sprzęt laryngologiczny. Laryngolog kieruje również pacjentów na badania do specjalistów reprezentujących inne dziedziny medycyny. Interpretuje także wyniki zleconych badań tomograficznych, radiologicznych lub ultrasonograficznych i na ich podstawie stawia diagnozę oraz podejmuje właściwe leczenie. Wydaje również recepty, opinie lekarskie oraz wydaje wnioski stwierdzające niepełnosprawność pacjenta. W przypadku zlecenia operacji sprawuje opiekę nad pacjentem. W trakcie rehabilitacji nadzoruje ją, współpracując jednocześnie z pozostałymi pracownikami medycznymi. Jak każdy lekarz prowadzi także dokumentację medyczną zawierającą historię choroby pacjenta.

Specjaliści w obrębie laryngologii

leczenie laryngologiczneW obrębie laryngologii wyróżniamy wąskie specjalizacje, które służą leczeniu konkretnych chorób. Wśród wielu specjalistów są foniatrzy, którzy zajmują się wszelkimi nieprawidłowościami mowy i głosu. Audiolodzy diagnozują nieprawidłowości słuchu. Natomiast rynolog leczy niezwykle uciążliwe choroby zatok i nosa. Laryngolog dziecięcy zajmuje się małymi pacjentami, co wymaga specjalnego podejścia. Wyróżniamy także laryngologa onkologicznego i stosunkowo nowego specjalistę neurootologa, zajmującego się wszelkimi zaburzeniami równowagi.

Kiedy należy się zgłosić do laryngologa?

Wizytę u laryngologa powinno poprzedzać wydanie skierowania przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza rodzinnego. W jej trakcie lekarz przeprowadza na wstępie wywiad na temat objawów chorobowych, niepokojących pacjenta. Ocenia często za pomocą sprzętu medycznego w postaci endoskopu lub wziernika stan nosa, gardła, uszu. Ogląda również jamę ustną pacjenta. Podstawową procedurą medyczną w gabinecie laryngologicznym jest także USG i badanie audiologiczne oraz mikrolaryngoskopia. Objawem, który powinien skłonić nas do zasięgnięcia porody lekarskiej laryngologa, jest najczęściej: krwawienie z nosa, bóle gardła i przewlekła chrypka oraz katar. Nawracające bóle głowy i szumy w niej powinny być także powodem wizyty u tego specjalisty, podobnie zawroty głowy. Wszelkie guzy w obrębie głowy lub szyi oraz zaburzenia węchu i smaku będą w obrębie zainteresowania laryngologa. Zapalenie zatok lub oskrzeli oraz tchawicy wyleczymy tylko u tego specjalisty. Niepokojącym objawem, skłaniającym nas do natychmiastowej wizyty są zaburzenia równowagi oraz uczucie zatkania w obrębie uszu, skutkujące często niedosłuchem. Lekceważone niezwykle często chrapanie może być objawem choroby, którą możemy zdiagnozować u laryngologa. Zaniepokoić powinny każdego wszelkie pojawiające się wydzieliny z nosa lub uszu i skłonić do wizyty w poradni laryngologicznej. 

Warto po dostrzeżeniu jakichkolwiek niepokojących objawów w obrębie głowy i szyi udać się do laryngologa.

Pan Lotto