Jak wyglądają procedury przyjmowania pacjentów do szpitala w trakcie pandemii koronawirusa?

środki ochrony

Pandemia koronawirusa wymusiła stosowanie w szpitalach i wszystkich placówkach służby zdrowia specjalnych procedur związanych ze szczególnym reżimem sanitarnym. Dotyczą one zarówno pracowników szpitali, jak i pacjentów.

Wykonywanie zawodów takich jak lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny zawsze wiąże się z dużym ryzykiem, a pandemia koronawirusa spowodowała, że personel medyczny jest szczególnie narażony na zarażenie. 

Jak przebiega procedura przyjmowania pacjentów umówionych na wizytę lub zabieg?

Wizyty lekarskie są koniecznością z powodu innych chorób niż COVID – 19, czy obowiązku wykonania badań oraz szczepień okresowych dzieci. Zazwyczaj wizyta odbywa się na zlecenie lekarza podczas porady telefonicznej lub konsultacji online. Na dzień przed nią pracownik placówki medycznej może skontaktować się telefonicznie w celu przeprowadzenia rozmowy na temat ewentualnych objawów choroby COVID – 19, bądź kontaktu z osobą zarażoną. Sama wizyta odbywa się zgodnie z ustalonymi procedurami:

 1. Przed wejściem do placówki zmierzona zostanie pacjentowi temperatura i przeprowadzona wstępna rozmowa. Jeśli osoba ma podwyższoną temperaturę, kierowana jest do osobnego pomieszczenia w celu postawienia diagnozy przez lekarza.
 2. Pacjent koniecznie w maseczce zwykle pojawia się w placówce na 10 minut przed planowana wizytą. 
 3. Wszystkie sprzęty w gabinetach są dezynfekowane po wyjściu każdego pacjenta. 
 4. W poczekalniach zachowany jest dystans 2 metrów, zlikwidowane zostały kąciki zabaw dla dzieci. 
 5. Pracownicy placówek medycznych poddawani są codziennie przed przystąpieniem do pracy pomiarowi temperatury oraz ocenie stanu zdrowia. 
 6. Recepcje są wyposażone w przesłony i wyznaczono specjalne strefy bezpiecznej odległości. 

Wizyty w placówkach medycznych zalecane są w sytuacjach koniecznych, aby nie narażać siebie ani innych na zakażenie. 

indywidualny zestaw ochrony biologicznej

Środki ochronne dla pracowników służby zdrowia

Ochronna odzież medyczna stosowana przez pracowników służby zdrowia w szpitalach i innych placówkach medycznych pełni niezwykle ważną rolę, szczególnie w czasie pandemii koronawirusa. Zapewnia ona bezpieczeństwo nie tylko lekarzom, pielęgniarkom, czy ratownikom medycznym, ale również pacjentom. Ma ona także zastosowanie wszędzie tam, gdzie osoby są narażone na kontakt ze szkodliwym materiałem biologicznym, w tym wirusami. Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu pracy pracownikom służby zdrowia jest koniecznością. Podstawowym wymogiem sanitarnym jest używanie medycznej odzieży ochronnej w postaci:

 • kombinezonów, 
 • gogli ochronnych, 
 • rękawic nitrylowych, 
 • półmasek filtrujących,
 • maseczek ochronnych,
 • ochraniaczy na buty. 

Medyczna odzież ochronna jednorazowego użytku musi spełniać kryteria norm EN 14126 oraz posiadać wszelkie certyfikaty zgodnie z prawem europejskim. Poza tym powinna być łatwa w zakładaniu i zdejmowaniu, aby zapewnić pełną ochronę biologiczną użytkowników. Należy również utrzymywać pomieszczenia w odpowiednim stanie higienicznym, stosując preparaty do dezynfekcji i utrzymania sterylności powierzchni.

Jednorazowe kombinezony ochronne

Pracownicy służby zdrowia nieustannie narażeni są na zarażenie koronawirusem, ponieważ stykają się z pacjentami chorymi na COVID – 19. W przypadku personelu oddziałów covidowych nie wystarczą regularnie zmieniane maseczki lecz należy zadbać o zabezpieczenie całego ciała za pomocą jednorazowych kombinezonów ochronnych, tworzących skuteczną barierę przed bakteriami, wirusami, czy innymi niebezpiecznymi cieczami. Głównym elementem odzieży ochronnej jest jednorazowy kombinezon, wykorzystywany przede wszystkim przez pracowników medycznych mających kontakt z bakteriami, wirusami, skażonymi cieczami, pyłami i cząstkami. Jest przeznaczony głównie dla personelu medycznego, biorącego czynny udział w walce z pandemią koronawirusa i chorobą COVID – 19 i wykorzystywany wraz z ochroną układu oddechowego, oczu i twarzy za pomocą gogli ochronnych, półmasek filtrujących, rękawic, ochraniaczy na buty. Kombinezony są niezwykle wytrzymałe, odporne na rozdarcia, przekłucia i ścieranie. Posiadają wszystkie wymagane dla odzieży medycznej certyfikaty, w tym normę EN 14126, gwarantującą ochronę użytkownika przed kontaktem z substancjami biologicznymi oraz wykazują odporność na bakterie, wirusy, bioaerozole, skażony pył. 

Specjalne pakiety dla pracowników służby zdrowia

Producenci tego typu odzieży przygotowali dla pracowników służby zdrowia specjalne pakiety, zgodnie z wytycznymi WHO oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, składające się z medycznego kombinezonu ochronnego, półmaski filtrującej FFP3, gogli ochronnych, rękawic nitrylowych oraz wysokich ochraniaczy na obuwie, a także worka na odpady do przechowywania produktów zanim zostaną one zutylizowane. 

Pan Lotto