Rozbudowa i adaptacja budynku szkolnego – o czym warto pamiętać?

orzeczenia techniczne zabytków

Rozbudowa obiektów szkolnych to ogromne przedsięwzięcie, które wiąże się wydatkami rzędu kilkunastu, a czasem nawet kilkudziesięciu milionów złotych. Szkoły odgrywają bardzo istotną rolę w kształceniu młodych osób. Z tego względu bardzo istotne jest, aby szkoły charakteryzowały się dobrym projektem – przede wszystkim funkcjonalnym i odpowiednio przemyślanym.

Placówki oświatowe – dlaczego w tak wielu przypadkach ich rozbudowa jest koniecznością?

Wiele polskich szkół to obiekty wybudowane w latach 60, kiedy ówczesny rząd realizował swój cel oświatowy, jakim było upowszechnienie oświaty i jej demokratyzacja – zarówno organizacyjna, jak i programowa. Tak właśnie powstały “tysiąclatki”, czyli szkoły wybudowane w ramach akcji “1000 szkół na tysiąclecie istnienia państwa polskiego”. Budynki te charakteryzowały się innowacyjną budową, która nie wynikała z finezji architektów, a jedynie z oszczędności środków przeznaczonych na tę inwestycję. “Tysiąclatki” były zaprojektowane w modernistycznym stylu, czyli w wyglądzie były surowe, proste i małe – bryła szkół bazowała na prostopadłościanie, zaś dachy były płaskie. “Tysiąclatki” nadal pełnią funkcję szkół, jednakże coraz częściej zachodzi konieczność ich rozbudowy. Podobna sytuacja tyczy się również innych obiektów szkolnych, które zostały wybudowane w innych latach niż 60, a również kwalifikują się na zmiany w obrębie wielkości. Wiele szkół powstało i nadal powstaje również za pomocą adaptacji, czyli stają się obiektami edukacyjnymi, mimo że budynek dotychczas pełnił inną funkcję. Adaptacją jest również zmiana przeznaczenia pomieszczeń lub dostosowanie ich do konkretnych wymagań np. dla osób niepełnosprawnych. Zarówno rozbudowa, jak i adaptacja budynków szkolnych nie są łatwym zadaniem. Polskie prawo dokładnie reguluje kwestie związane z placówkami oświatowymi. Nasuwa się pytanie – jakie warunki muszą spełniać szkoły oraz jak wygląda ich rozbudowa i adaptacja?

ekspertyzy budowlane

Rozbudowa i adaptacja obiektu szkolnego – co jest ważne?

Aby budynek mógł pełnić funkcję obiektu szkolnego musi spełniać cały szereg wymagań, które nakładane są odgórnie przez polskie prawo. Szkoła musi posiadać należyty układ funkcjonalny i przestrzenny, jak również odpowiedni ustrój konstrukcyjny. Oprócz tego w budynkach szkolnych wszelkie rozwiązania techniczne powinny być zaprojektowane i wykonane tak, aby obiekt spełniał wymagania związane z jego usytuowaniem i przeznaczeniem. Bardzo istotną rolę odgrywają również odpowiednio dobrane materiały konstrukcyjne, których rodzaj również dokładnie reguluje ustawa. W przypadku rozbudowy, jak i adaptacji placówek oświatowych, projekt musi zostać opracowany tak, aby obiekt spełniał wszelkie wymogi prawne. Rozbudowa obiektu wiąże się z wykonaniem prac budowlanych, których celem jest powiększenie danego budynku. Przedsięwzięcie to realizowane jest zarówno w pionie, jak i poziomie – budynek rozbudowywany jest wszerz, jak i w górę. Rozbudowa szkoły polega na niczym innym, jak jej powiększeniu – dobudowaniu konkretnej części np. skrzydła lub sali gimnastycznej. Podczas rozbudowy często również wykonywana jest adaptacja, która polega na zmianie przeznaczenia konkretnych pomieszczeń – np. sali dydaktycznej na pracownię komputerową i odwrotnie. Adaptacja w obrębie budynku nie jest jednak zanadto skomplikowana. O wiele większym przedsięwzięciem jest adaptacja całego obiektów – wówczas prace bywają bardzo skomplikowane i czasochłonne.

Rzeczoznawca budowlany – jaką pełni funkcję w czasie przebudowy i adaptacji placówek oświatowych?

Rzeczoznawca budowlany w przypadku przebudowy i adaptacji budynków szkolnych pełni bardzo istotną funkcję. Do jego zadań należy przeprowadzenie ekspertyzy budowlanej, która w przypadku rozbudowy obiektów jest niezbędna. Rzeczoznawca budowlany posiada szeroką wiedzę z zakresu prawa budowlanego, dzięki czemu jest w stanie określić czy dany obiekt spełnia wszystkie regulacje. Zadaniem rzeczoznawcy jest również określenie stanu technicznego danego budynku i jego poszczególnych części konstrukcyjnych oraz późniejsze wydanie opinii. Rozbudowa i adaptacja szkół to ogromne wyzwanie, a bez odpowiedniego rzeczoznawcy rozpoczęcie prac nie jest nawet możliwe.

 

 

Pan Lotto