Testy na koronawirusa – co o nich wiemy?

W zapobieganiu zakażeniu koronawirusem niezwykle ważną rolę pełni diagnostyka, czyli testowanie. Ilość przeprowadzonych testów pozwala na większą wykrywalność i izolowanie osób zakażonych, które mogą być źródłem nowych zachorowań. W diagnostyce wykorzystuje się różne testy, mniej lub bardziej skuteczne lub szybkie, między innymi kasetkowe, ilościowe i jakościowe oraz genetyczne.

Jak organizm chroni się przed chorobami?

Układ immunologiczny człowieka służy ochronie organizmu przed różnymi zagrożeniami ze strony wirusów i bakterii. Przeciwciała produkowane przez układ odpornościowy można podzielić na pięć klas: IgG, IgM, IgA, IgE, IgD. Najistotniejsze przy zakażeniu wirusem Sars-CoV-2 są przeciwciała należące do trzech pierwszych klas, czyli: IgG, IgM, IgA. IgG  pozostają w organizmie długo po infekcji. Natomiast przeciwciała IgM pojawiają się najwcześniej, a IgA odpowiedzialne są między innymi za odporność dróg oddechowych, szczególnie narażonych na atak wirusa Sars-CoV-2. Za pomocą testów można stwierdzić, czy osoba przeszła już chorobę bezobjawowo, czy nadal jest zakażona. Dane kliniczne dowodzą, że od momentu zakażenia do objawów chorobowych COVID-19 mija od 3 dni do dwóch tygodni.

Testy na koronawirusa

Testy na koronawirusa można podzielić na kilka typów, na przykład ze względu na badane klasy przeciwciał wyróżniamy testy: IgM, IgA, IgG lub takie bez podziału na klasy przeciwciał. Innym typem testów są te ze względu na prezentacje wyników. Tu wyróżniamy: jakościowe, półilościowe i ilościowe. Natomiast ze względu na metodę wykonania testy dzielimy na kasetkowe i wykonywane na analizatorze automatycznym.

Test kasetkowy i automatyczny na obecność w organiźmie człowieka przeciwciał

Nazywa się go szybkim testem. Test kasetkowy może być stosowany jako badanie w laboratorium, ale także do samodzielnego wykonania poza placówką służby zdrowia. Każda osoba może test kasetkowy wykonać samodzielnie. Jego zadaniem jest stwierdzenie, czy miało się już kontakt z koronawirusem Sars-CoV-2. Materiałem do badania jest krew żylna lub pobrana z palca. Po pobraniu krwi nakłada się ją na specjalną płytkę, a wynik pojawia się niemal natychmiast. Należy go traktować jednak jako informację orientacyjną. Pokazuje on istnienie we krwi przeciwciał IgM i IgG, pojawiających się po zetknięciu się osoby z koronawirusem. Dzięki testowi uzyskuje się informację o obecność we krwi przeciwciał, a nie koronawirusa. W sprzedaży są jakościowe testy kasetkowe do oznaczania w organizmie przeciwciał IgG oraz IgM. Test można wykonać również na analizatorze automatycznym, dzięki temu jest on dokładniejszy, a wynik otrzymujemy w przeciągu kilku godzin. W przeciwieństwie do testu kasetkowego nie można go wykonać samodzielnie w domu. Badanie na analizatorze automatycznym pozwala na zbadanie bardzo szybko dużej ilości próbek.  test  przeciwciała koronawirus

Testy jakościowe, półilościowe i ilościowe na obecność przeciwciał w organizmie człowieka

Testy jakościowe wykrywają obecność przeciwciał w organizmie bez podziału ich klasy. Dokonuje się to za pomocą metody automatycznej. Każdy wynik dodatni jest początkiem dalszej diagnostyki w kierunku zakażenia Sars-CoV-2. Wynik ujemny natomiast informuje o niewielkiej możliwości zakażenia koronawirusem osoby w trakcie badania lub w przeszłości. Jest to testowanie niezwykle dokładne i wiarygodne. Natomiast testy półilościowe oznaczają stężenie przeciwciał i wskazują, czy pacjent przeszedł chorobę w przeszłości lub o stanie jego zdrowia w trakcie badania. Testy półilościowe można wykonać w trzech klasach. Klasa IgG wskazuje pacjentowi, czy przeszedł zakażenie w przeszłości, na przykład bezobjawowo. Aktualne zakażenie wskaże test IgM, IgA. Rynek testów na koronawirusa oferuje testy wskazujące lub nie obecność dwóch przeciwciał IgM i IgG. Do wykrycia przeciwciał Sars-CoV-2  można również zastosować metodę ilościową na analizatorze automatycznym. Badanie to wskaże stężenie przeciwciał we krwi żylnej osoby poddanej badaniu. Stosuje się go do diagnozowania dużych grup w celu określenia, jaka ich część przeszła już zakażenie koronawirusem i czy jest na niego odporna.

Test genetyczny na koronawirusa

Test genetyczny jest zalecany przez Światową Organizację Zdrowia. Ma on na celu wykrycie w próbce pobranej od osoby badanej kwasu rybonukleinowego wirusa. Materiałem do badań jest zwykle wymaz z jamy nosowo-gardłowej, ale również krew, stolec lub mocz. Wykazują one niezwykłą skuteczność w diagnozowaniu koronawirusa.

Wszystkie testy na koronawirusa bez względu na ich typ są niezbędne w diagnozowaniu i profilaktyce Sars-CoV-2.

Pan Lotto