Czym charakteryzuje się metodologia APQP?

APQP

Przedsiębiorstwa i koncerny motoryzacyjne nieustannie walczą o uwagę na rynku i dużą konkurencją. Nieustannie przekonują się, że muszą działać szybciej niż inne firmy, działające w tej samej dziedzinie, aby móc odnieść sukces. Współcześnie coraz więcej przedsiębiorców stawia na rozwój nowoczesnych technologii i rozwiązań, aby wzmocnić wizerunek własnej firmy i maksymalnie zwiększyć sprzedaż. Jednym ze skutecznych rozwiązań wprowadzających coś nowego jest APQP. Czym jest APQP i jakie ma zastosowanie?

Przemysł motoryzacyjny jest jednym z najbardziej konkurencyjnych na światowym rynku. Nic zatem dziwnego, że każdy szuka najlepszych i skutecznych rozwiązań, aby utrzymać się w tak wymagającym wyścigu o pozyskanie klienta i osiągnięcia wyznaczonych pułapów sprzedaży. W praktyce APQP nie odnosi się tylko do motoryzacji, ale również do innych dziedzin, w których jakość wyrobu stawiana jest na pierwszym miejscu.

Czym charakteryzuje się metodologia APQP? W jaki sposób można ją wprowadzić do swojego przedsiębiorstwa i czy faktycznie jest tak skuteczna?

Czym jest APQP?

APQP to skór od pełnej nazwy Advanced Product Quality Planning, czyli Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobów. W praktyce jest to proces działania, którego efektem jest nieustanny wzrost jakości produktu przeznaczonego do sprzedaży. Istotne jest, aby jakość była satysfakcjonująca dla wszystkich organizacji, do których trafi produkt.

Łatwiej ujmując, APQP to zbiór wszystkich wytycznych, które są wykorzystywane do komunikacji w relacji poddostawca-firma. Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobów zostało zapoczątkowane przez Chryslera, Forda oraz General Motors, czyli tak naprawdę pierwszych liderów na rynku motoryzacji. Aktualnie APQP dotyczy również innych dziedzin produkcji – w tym papiernictwa.

Proces APQP ma swój początek już na początku projektowania produktu, a kończy się w momencie nadania wyrobom numeru seryjnego produkcji.

Jak wygląda metodologia APQP?

Cała metodologia APQP opiera się na działaniach na podstawie określonego harmonogramu, składającego się z pięciu etapów. Pierwszym etapem procesu jest planowanie i określenie programu, czyli moment, w którym zostaną określone potrzeby oraz oczekiwania klienta, a wszystko to połączone z zaplanowaniem i zdefiniowaniem programu jakości. Celem tego etapu jest spełnienie oczekiwań klienta poprzez zaoferowanie mu konkurencyjnej oferty.

Kolejnym krokiem w realizacji harmonogramu APQP jest projektowanie i rozwój wyrobu, czyli ustala się i analizuje wszystkie wymagania techniczne stawiane przez klienta, a także zakłada się pewne ryzyko związane z ewentualnymi problemami, jakie mogą się pojawić w trakcie samej produkcji. Na tym etapie konieczne jest, aby tak zaplanować realizację zlecenia, aby spełnić wymagania techniczne wyrobu, a także nie przekroczyć kosztów inwestycyjnych.

APQP

Trzecim krokiem jest projektowanie i rozwój procesu, gdzie celem jest ustalenie podstawowych cech samego procesu produkcji, a także określenie zakresu kontroli w osiągnięciu ustalonej wcześniej jakości wyrobu. Aby udało się wypracować poprawny model procesu rozwoju konieczne jest pozytywne zakończenie dwóch poprzednich etapów harmonogramu. W efekcie ma powstać efektywny system produkcji, który spełni oczekiwania klienta.

Walidacja wyrobu i procesu pozwala na stwierdzenie i potwierdzenie na serii próbnej wysokiej jakości wyrobu. To na tym etapie oceniana jest wykonalność planu kontroli, a także samego procesu produkcji. Wyrób jest również badany pod kątem wykonalności wymagań klienta.

Ostatnim etapem jest analiza informacji zwrotnych i wprowadzenie działań korygujących, podczas którego analizuje się wszystkie informacje, jakie zostały uzyskane podczas pracy nad projektem.

Gdzie APQP znajduje swoje zastosowanie?

Pomimo tego, że APQP na samym początku swoje zastosowanie znajdowało jedynie w motoryzacji, aktualnie wykorzystuje się go do innych dziedzin. Między innymi APQP znajdzie swoje zastosowanie w:

  • produkcji sprzętu AGD i elektroniki,
  • lotnictwie,
  • tworzeniu elementów maszynowych,
  • metalurgii,
  • papiernictwie,
  • projektowaniu uniwersalnych narzędzi jakości.

Korzyści z wprowadzenia APQP

Wprowadzenie APQP do przedsiębiorstwa pozwala przede wszystkim na maksymalne wykorzystanie zasobów, co jednocześnie przekłada się na zaspokojenie potrzeb klienta. APQP ułatwia również identyfikację zmian, jakie proponuje klient, a także uniknięcie nieplanowanych opóźnień czy zmian podczas produkcji i rozwoju produktu. Istotną korzyścią jest również wyprodukowanie i dostarczenie dobrego jakościowo wyrobu w określonym czasie i niskim kosztem.

 

Pan Lotto