Dezynfekcja kurnika w praktyce

Dbanie o jakąkolwiek hodowlę zwierząt to niezwykle ważna sprawa. Zwierzęta muszą przebywać w przyjaznym dla nich środowisku. Pomieszczenia muszą być bezpieczne, zapobiegające powstawaniu wirusów czy infekcji. W przypadku fermy drobiu, bardzo ważna jest dezynfekcja kurnika. Powinna zostać przeprowadzona zanim w kurniku pojawi się nowe stado. Przyczynia się do zmniejszenia prawdopodobieństwa powstania infekcji. Likwiduje się drobnoustroje do przyjętego przez przepisy poziomu. Proces ten jest czasochłonny i dzieli się na cztery etapy.

Dezynfekcja kurnika – przygotowanie do kolejnych działań 

Jak już wiadomo, dezynfekcja kurnika można podzielić na cztery etapy. Dwa pierwsze są niejako przygotowaniem do dalszych działań. W tym momencie warto napisać o nich nieco więcej. Pierwszą częścią dezynfekcji jest pozbycie się zanieczyszczeń z wnętrza kurnika. Wszelkie przenośne sprzęty powinny zostać wyniesione na zewnątrz i umyte za pomocą przeznaczonych do tego celu preparatów. Następnym krokiem jest usunięcie ściółki, nawozu oraz pozostałości paszy, w skrócie wszystkiego, w czym mogą rozwijać się insekty i bakterie. Etap drugi to mycie sieci wodno-kanalizacyjnej. Rury są siedliskiem kamienia wodnego, glonów, grzybów, bakterii. Wpływa to na pogorszenie, jakości wody. W związku z tym przepompowuje się przez rury właściwe do tego zadania preparaty dezynfekujące. Najlepsze są te kwaśne, rozpuszczają osady i usuwają tłuszcze oraz białka. Wyczyszczone instalacje należy przepłukać bieżącą wodą, tak usunąć z rur odczyn, który mógłby zaszkodzić ptakom. Po powyższych czynnościach, można przejść do kolejnych etapów.

Niezmiernie ważna część

Dwie części kończące dezynfekcję kurnika dzielimy na:

  • Dokładne sprzątanie urządzeń znajdujących się w kurniku. Zalecane jest mycie ciśnieniowe, nie większym natężeniem niż 30 atmosfer. Używa się do tego zimnej wody. Jako dodatek mogą zostać zastosowane specjalne preparaty, nie powinny jednak wchodzić w reakcję chemiczną z podłożem dobrą metodą jest też użycie aktywnej piany, rozbija ona związki brudu. Umytą przestrzeń pozostawiamy do wyschnąć bez wspomagania.
  • Ostatni część czyszczenia to dezynfekcja końcowa. Niszczy niebezpieczne wirusy, bakterie, grzyby, pleśnie, glony i inne chorobotwórcze organizmy, które stanowią poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia zwierząt. Stosuje się do tego zraszanie powierzchni środkami odkażającymi w określonej kolejności. Zaczyna się od końca budynku, stopniowo kierując się do wyjścia. Najpierw rozpyla się środek na sufit, stopniowo obejmując niższe partie kurnika. Rozpylanie wykonuje się przestrzegając instrukcji producenta dotyczącej wykorzystania preparatu dezynfekującego. Odpowiedni rozczyn środka, ilość zużywana na jednostkę powierzchni, sposób rozpylania i dezynfekcja ma ogromny wpływ na skuteczność podejmowanych działań, a więc również na skuteczność eliminacji szkodliwych związków.

kurnik

Istotny proces

Czyszczenie kurnika to bardzo ważny proces. Nie należy go zaniedbywać. Tylko w dobrze przygotowanym miejscu, drób będzie miał szansę prawidłowo się rozwijać. Dezynfekcję należy przeprowadzić przed wprowadzeniem nowego stada kurcząt lub piskląt na fermę.

Pan Lotto