Jak przebiega proces skupu wierzytelności?

skup wierzytelności

Posiadając przedsiębiorstwo, które w zanadrzu ma wiele wierzytelności i pragnie polepszyć swoją sytuację finansową odzyskując długi może skorzystać z usługi skupu długów. Polega to na odkupieniu, często po niższej kwocie, zobowiązań wierzycieli, którzy zalegają z zapłatą zobowiązania.

Dzięki temu przedsiębiorstwo może otrzymać w szybkim czasie gotówkę, która jest potrzeba do prowadzenia działalności, a jednocześnie skupujący dostaje prawo do windykacji dłużnika.

Proces skupu wierzytelności

Ustawa, która obowiązuje od 1 stycznie 2020 roku dotyczy ograniczenia zatorów płatniczych. Jej celem jest zmniejszenie opóźnień, które dotykają sektora MŚP. Dobrym rozwiązaniem tego problemu jest właśnie skup długów – czyli inaczej mówiąc zmianę wierzyciela należności. Firma, która je posiada może sprzedać dług do przedsiębiorcy zewnętrznego, wyspecjalizowanemu w odzyskiwaniu należności. W zamian otrzymuje się środki finansowe. Transakcje tego typu odbywają się na podstawie umowy cesji wierzytelności. Dotychczasowy właściciel przekazuje swoje prawa osobom trzecim, co skutkuje przeniesieniem długu. Cesji można dokonać bez zgody dłużnika. Jest to ważne, ponieważ znacznie przyśpiesza cały proces odkupu.

Cała procedura odsprzedaży nie jest skomplikowana, a więc wszelkie formalności załatwiane są praktycznie od ręki. Należy jednak dokładnie zapoznać się z kosztami, które należy ponieść w celu sprzedaży wierzytelności. Trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim koszty wyceny, czas w jakim otrzymuje się decyzję o zakupie oraz finalizację transakcji. Im krótszy czas finalizacji przedsięwzięcia tym lepiej. Po wybraniu oferty od firmy, która pragnie zakupić wierzytelność należy tylko przesłać wymagane dokumenty drogą elektroniczną, co pozwoli zaoszczędzić sporo czasu. Po otrzymaniu propozycji, czyli wyceny, zawierana jest umowa, po której podpisaniu można oczekiwać wpływów określonej kwoty na rachunek bankowy.

Korzyści płynące ze sprzedaży długów

skup wierzytelności prawnicySkup długu jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla wierzycieli, którzy potrzebują środków pieniężnych na spłatę własnych zobowiązań. Skup długów pozwala na szybki dostęp do gotówki, a co za tym idzie nie trzeba już samodzielnie dochodzić spłaty zobowiązań. Dodatkowo proces odzyskiwania należności często jest dość kosztowny przez co dla wierzyciela lepszym rozwiązaniem może okazać się właśnie ich skup. Dodatkowo pojawia się ryzyko związane z problemami finansowymi dłużnika, które po skupie przejmuje inna firma.

Korzyścią, która jest całkowicie pozafinansowa, ale równie ważna jest możliwość pozostawania w dobrych relacjach z kontrahentami. W przyszłości ponownie można podjąć współpracę zabezpieczając się np. płatnościami z góry za daną fakturę.

Jak skupuje się długi?

Ogólnie rzecz biorąc można sprzedać praktycznie każdą wierzytelność. Niestety jednak nie każdy dług będzie cieszyć się zainteresowaniem ze strony zewnętrznych firm. Przedsiębiorstwa zajmujące się skupem długów wybierają najczęściej takie transakcje, które cechują się dużym prawdopodobieństwem, iż należność zostanie odzyskana.  Najbardziej atrakcyjne wierzytelności do skupu to te, które w szybkim czasie pozwalają odzyskać dług. Skupujący chętnie także oferują swoje usługi w sytuacjach, kiedy dług jest zabezpieczony hipoteką, którą można przejąć.

Jeśli chodzi o najmniej popularne wierzytelności to takie, które od dłuższego czasu są bezskutecznie dochodzone np. podczas egzekucji komorniczych. W takich sytuacjach szansa na sprzedaż długu jest raczej znikoma.
W przypadku dużych firm, które posiadają spore wierzytelności można liczyć nawet na 90% kwoty podczas sprzedaży długu. W innych przypadkach kwoty te są na o wiele niższym poziomie, ponieważ skupujący także ponosi koszty, a końcowo musi zarobić.

Czy warto sprzedawać wierzytelności?

W przypadku chęci odzyskania sporej części zaległości od kontrahentów warto rozważyć sprzedaż długów zewnętrznym firmom. Nie zawsze jednak jest to możliwe, ponieważ nie wszystkie długi będą cieszyć się zainteresowaniem ze strony skupującego. Przeniesienie praw do wierzytelności jest niezwykle proste i nie wymaga skomplikowanej procedury. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie uzyskanie gotówki, a także utrzymanie dobrych relacji z kontrahentami. Warto także wiedzieć, że sprzedając wierzytelność nigdy nie można liczyć na pełną kwotę wypłaty jaka widnieje na zaległościach z faktur. Zazwyczaj jest to określony procent, który zostaje przelany na konto poprzedniego wierzyciela.

Pan Lotto