Klasy sprzętu ochrony dróg oddechowych używanych w BHP

maska

Warunki potencjalnie groźne dla pracownika, to takie w których w powietrzu występują określone opary pyły i gazy albo ma miejsce niedobór tlenu. Na podstawie tych dwóch powodów wyróżnia się więc sprzęt oczyszczający i izolujący. Ten pierwszy oczyszczanie powietrze  z chemicznych, szkodliwych substancji szkodliwych za pomocą filtrów oraz pochłaniaczy. Poniżej przedstawiamy podział obydwu ze względu na typ, oznakowanie i kolor.

Filtry i pochłaniacze – ich typy, oznakowania i dopasowane do nich kolory

P516 Maska pełnotwarzowa Helsinki

P516 Maska pełnotwarzowa Helsinki dostępna w sklepie BHPstar.pl

Filtry i pochłaniacze różnią się ze względu na typ, kolor i przeznaczenie. Typ P o kolorze białym ma zastosowanie przy pyłach i aerozolach ciekłych. Typ A o kolorze brązowym, swoje zastosowanie znajduje z kolei w przypadku gazów i oparów organicznych o temperaturze wrzenia powyżej 65°C. Typ AZ, również brązowy odnosi się natomiast do gazów i oparów organicznych, ale  temperaturze wrzenia poniżej 65 °C. Szary typ o skrócie B swoje zastosowanie znajduje przy gazach i oparach nieorganicznych. Żółty, E to opary kwaśne i gazy, a zielony K, to amoniak i jego pochodne. Typ SX o fioletowym kolorze oznakowania, swoje zastosowanie znajduje przy jasno określonych przez producenta substancjach. Niebieski, typ NO, to tlenki azotu, a czerwony typ Hg, to opary rtęci.

Jako, że filtry nie są jednak samodzielną ochroną, trzeba dopasować do nich pozostałe elementy. Dopiero ich składowa tworzy bowiem funkcjonalny i efektowny system ochrony. Tu wyróżnia się między innymi maski lub półmaski. Jak przedstawia się ich klasyfikacja?

Klasy ochronne masek i półmasek

Klasy ochronne dzielą się na klasę 1, klasę 2 i klasę 3. Ta pierwsza przeznaczona jest do ochrony przed gazami i parami o stężeniu objętościowym w powietrzu nie przekraczającym 0,1%. Druga przeznaczona jest z kolei do ochrony przed gazami lub parami o objętościowym stężeniu w powietrzu nie przekraczającym 0,5%. Natomiast trzecia przeznaczona jest do ochrony przed gazami lub parami o objętościowym stężeniu w powietrzu do 1%.

Maska M1100V

Maska M1100V

Ze względu na zastosowane filtry, podobnie wyróżnia się klasę 1, klasę 2 i klasę 3. Pierwsza posiada oznaczenie P1. Jest to filtracja do 80% , oznacza zatem ochronę przed cząstkami stałymi o niskiej toksyczności. Klasa 2 o oznaczeniu P2, to filtracja do 94%. Ta klasa obejmuje z kolei ochronę przed cząstkami stałymi i ciekłymi o niskiej i średniej toksyczności. Ostatnia, czyli klasa 3 o oznaczeniu P3 stanowi filtrację do 99,95% , a więc ochronę przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności.

Półmaski filtrujące też można nabyć w klasie 1, klasie 2 i klasie 3. Maski w klasie 1 oznaczone są symbolem FFP1 i dają gwarancję filtracji do 80% (ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi o niskiej toksyczności). Maski w klasie 2, oznaczone jako  FFP2, to  filtracja do 94% (ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi o niskiej i średniej toksyczności). Ostatnie, a więc maski w klasie 3 oznaczone jako FFP3, to już filtracja do 97% (ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności).

Dodatkowe oznaczenia półmasek, to kolejno S, SL, D i C. Oznaczenie S mówi o filtracji tylko cząstek stałych, takich jak pył czy dym. Oznaczenie SL mówi o filtracji cząstek stałych i ciekłych, czyli mgły. Oznaczenie D odnosi się natomiast do wymagań związanych z odpowiednią pyłochłonnością, sprawdzaną pyłem dolomitowym. Z kolei oznaczenie C odnosi się do wymagań związanych z odpowiednią pyłochłonnością, która sprawdzana jest już pyłem węglowym.

Pan Lotto